Metodiskie materiāli pieejami tikai abonētājiem no 01.11.2021. Metodisko materiālu datu bāzi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.

Abonēt var šeit: https://skolasvards.lv/abonesana

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar redakciju.

Tālrunis: 26002264

E-pasts: redakcija@skolasvards.lv

AMFOTĒRIE HIDROKSĪDI

Mihails Gorskis

pdf

Ampēra spēks, 11.klase

Prezentāciju “Ampēra spēks” pielieto11. klasē, apgūstot gan spēka jēdzienu, gan nosakot spēka virzienu. Skolotājs uz ekrāna demonstrē situāciju un aicina skolēnus novietot kreiso roku spēka virziena noteikšanai, tad demonstrē pareizo atbildi. Risinot kvantitatīvos uzdevumus, skolotājs uz ekrāna parāda uzdevumu un pēc tam, kad skolēni atrisinājuši, demonstrē pareizo risinājuma gaitu un atbildi.

ppt

Analītiskā ķīmija

Katjonu pieradīšanas reakcijas
Anjonu pieradīšanas reakcijas
Organisko savienojumu pieradīšanas reakcijas
Titrēšana

pdf ×4

ATBALSTA SHĒMA «VIELU KLASIFIKĀCIJA»

Mihails Gorskis

pdf

Atoma un vielas uzbūve, 10.klase

docx

ATOMA UZBŪVE

Mihails Gorskis

pdf

ATOMA UZBŪVES RAKSTUROJUMA PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

ATOMU UN MOLEKULU TEORIJAS PAMATI

Mihails Gorskis

pdf

Attālinātā vēstures stunda, 11. klase.

pdf

Attēli lēcās, 12.klase

Prezentāciju “Lēcas” pielieto 12.klasē, apgūstot attēla konstruēšanu lēcās un raksturojo tattēlu. Skolotājs demonstrē situāciju un aicina skolēnus konstruēt attēlu lēcā. Pēc darba izpildīšanas skolotājs demonstrē konstruēšanas gaitu un pareizo atbildi, kā arī attēla raksturojumu. Šo prezentāciju skolēni var patstāvīgi izmantot, izpildot treniņuzdevumus pirms pārbaudes darba.

ppt

Augu ģenētiskā modificēšana

Marta Stradiņa

pdf

Augu mikropavairošana

Marta Stradiņa

pdf

Bāzes

Mihails Gorskis

pdf ×4

Cilvēka ķermeņa sastāvs

Mihails Gorskis

pdf

CILVĒKA ĶERMEŅA SASTĀVS

Mihails Gorskis

pdf

Dabasvielas, 11.klase

docx

Darba lapa „Etanola ražošanas process”, 11.klase

docx

DISPERSĀS SISTĒMAS

Mihails Gorskis

pdf

Dispersās sistēmas, 10.klase

docx

Dzīvnieku ģenētiskā modificēšana

Marta Stradiņa

pdf

Dzīvnieku klonēšana

Marta Stradiņa

pdf

Elektrolītiskā disociācija, 10.klase

docx

ELEKTROLĪTU DISOCIĀCIJA

Mihails Gorskis

pdf

ELEKTROLĪTU DISOCIĒTSPĒJA

Mihails Gorskis

pdf

ELEKTROLĪZE

Mihails Gorskis

pdf

Gēnu inženierija

Marta Stradiņa

pdf

Gēnu terapija un DNS analīze

Marta Stradiņa

pdf

IA grupas elementi

Ūdeņradis (1.)
Ūdeņraža ķīmiskas īpašības
Ūdeņraža iegūšana un uzkrāšana
Ūdens ķīmiskas īpašības

pdf ×4

IVA grupas elementi

Oglekļa alotropisko modifikāciju īpašības un iegūšana
Oglekļa (IV) oksīds

pdf ×2

JONU VIENĀDOJUMI

Mihails Gorskis

pdf

Kā interesantāk organizēt grāmatu lasīšanu.

pdf

Karbonskābes un to atvasinājumi, 11.klase

docx

ĶĪMIJAS PRIEKŠMETS

Mihails Gorskis

pdf

Ķīmijas un vides tehnoloģijas ilgtspējīgā sabiedrībā, 11.klase

docx

ĶĪMISKAIS LĪDZSVARS

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKĀS SAITES

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKIE ELEMENTI

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO ELEMENTU PERIODISKĀ TABULA. Apraksts

Mihails Gorskis

pdf

Ķīmisko procesu norise, 10.klase

docx

ĶĪMISKO REAKCIJU IEDALĪJUMS PĒC REAĢĒJOŠO VIELU UN REAKCIJAS PRODUKTU SKAITA UN SASTĀVA

Mihails Gorskis

pdf

ĶĪMISKO REAKCIJU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Klases saliedēšana, 10. klase

Kaut kāds apraksts

pdf

KRISTĀLREŽĢU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

Laboratorijas darbu tehnika un drošības noteikumi

Mihails Gorskis

pdf

Lorenca spēks, 11.klase

Prezentāciju “Lorenca spēks” pielieto 11.klasē, apgūstot spēka jēdzienu un risinot kvalitatīvos un kvantitatīvos uzdevumus. Skolotājs uz ekrāna demonstrē situāciju un aicina skolēnus novietot kreiso roku, spēka virziena noteikšanai. Uz ekrāna arī var nodemonstrēt un izskaidrot spēka pielietošanu.

ppt

Magnētiskā lauka indukcija, 11.klase

Prezentāciju “Magnētiskā lauka indukcija“ izmanto 11.klasē ,lai apgūtu magnētiskā lauka indukcijas līniju virzienu. Risinot kvalitatīvos uzdevumus, skolotājs uz ekrāna parāda uzdevumu un aicina skolēnus novietot labo roku, lai noteiktu līniju virzienu. Tad skolotājs demonstrē risinājuma gaitu un pareizo atbildi. Skolēns var patstāvīgi strādāt ar šo prezentāciju un veikt treniņuzdevumus, lai, piemēram, sagatavotos pārbaudes darbam.

ppt

Metāli

Mihails Gorskis

pdf ×2

Ogļūdeņraži

Ogļūdeņražu iedalījums
Alkāni
Alkēni
Alkadiēni
Alkīni
Alifātisko ogļūdeņražu nomenklatūra
Cikloalkāni
Aromātiskie ogļūdeņraži
Ogļūdeņražu atvasinājumu iedalījums
Atbalsta shēma par alkānu, alkēnu un alkīnu ķīmiskām īpašībām
Atbalsta shēma par diēnu un cikloalkānu ķīmiskām īpašībām
Atbalsta shēma par aromātisko ogļūdeņražu ķīmiskām īpašībām

pdf ×12

Ogļūdeņraži, 11.klase

docx

OKSIDĒŠANĀS PAKĀPE

Mihails Gorskis

pdf

OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS

Mihails Gorskis

pdf

Oksidēšanās-reducēšanās procesi, 10.klase

docx

Oksīdi

Mihails Gorskis

pdf ×5

Organisko savienojumu atpazīšana un pierādīšana

Organisko savienojumu pierādīšanas reakcijas
Plastmasu atpazīšana

pdf ×2

Organisko savienojumu formulu piemēri

Organisko savienojumu formulu piemēri (1.)
Organisko savienojumu formulu piemēri (2.)

pdf ×2

Organisko savienojumu formulu piemēri

Organisko savienojumu formulu piemēri (1.)
Organisko savienojumu formulu piemēri (2.)

pdf ×2

Pārbaudes darbs „Aldehīdi un ketoni”, 1. variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Aldehīdi un ketoni”, 2. variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Atoma uzbūve, ķīmiskās saites, kristālrežģi” 1. variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Atoma uzbūve, ķīmiskās saites, kristālrežģi” 2. variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Elektrolītiskā disociācija", 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Elektrolītiskā disociācija, 1.variants, 10.klase

doc

Pārbaudes darbs „Karbonskābes un to atvasinājumi”, 1.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Karbonskābes un to atvasinājumi”, 2.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ķīmisko procesu norise” 1.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ķīmisko procesu norise” 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņraži”, 1.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņraži”, 2.variants, 11.klase

docx

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 1.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 2.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Ogļūdeņražu hidroksilatvasinājumi”, 3.variants, 11.klase

doc

Pārbaudes darbs „Oksidēšanās-reducēšanās procesi”, 1.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Oksidēšanās-reducēšanās procesi”, 2.variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs „Šķīdumi un dispersās sistēmas” 2. variants, 10.klase

docx

Pārbaudes darbs„Šķīdumi un dispersās sistēmas” 1. variants, 10.klase

docx

Prezentācija „Aldehīdi un ketoni”, 11.klase

pptx

Prezentācija „Karbonskābes un to reakcijas”, 11.klase

pptx

Pusvadītāji, 11.klase

Prezentācija ar animācijām "Pusvadītāji", kura palīdzēs 11. klases skolēniem veidot izpratni par pusvadītājiem.
Arnolds Šablovskis, Liepājas Valsts1.ģimnāzijas fizikas skolotājs

ppt

Sāļi

Mihails Gorskis

pdf ×7

SĀĻU HIDROLĪZE

Mihails Gorskis

pdf

Selekcija

Marta Stradiņa

pdf

Skābekli saturošie organiskie savienojumi

Spirti
Fenoli
Aldehīdi
Karbonskābes
Esteri. Tauki
Ogļhidrāti

pdf ×6

Skābes

Mihails Gorskis

pdf ×8

SKĀBJU, BĀZU UN SĀĻU ŠĶĪDĪBA ŪDENĪ

Mihails Gorskis

pdf

ŠĶĪDUMI

Mihails Gorskis

pdf

ŠĶĪDUMU KOLIGATĪVĀS ĪPAŠĪBAS

Mihails Gorskis

pdf

Slāpekli saturošie organiskie savienojumi

Amīni
Aminoskābes
Olbaltumvielas

pdf ×3

Spirti un aldehīdi, 11.klase

docx

Stehiometrija

M. Gorskis. Etīdes par stehiometriju. Atklātā lekcija Latvijas ķīmijas skolotāju konferences ietvāros. Rīgā, 2015. gada 20. martā.
Vielas daudzums
Fizikālie lielumi (1.)
Fizikālie lielumi (2.)
Fizikālie lielumi (3.)
Aprēķinu formulas (1.)
Aprēķinu formulas (2.)
Vienkāršākie aprēķini ķīmijā
Vielas ķīmiskā formula
01. Vielas molmasas aprēķināšana
02. Vielas sastāvdaļas masas daļas aprēķināšana
03. Gāzveida vielas blīvuma aprēķināšana
04. Gāzveida vielas relatīvā blīvuma aprēķināšana
05. Saistīti ar vielas daudzumu vienkāršākie aprēķini
06. Vienkāršākie aprēķini pēc vielu ķīmiskajām formulām
07. Vienkāršākie aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem
08. Atbalsta shēma "Aprēķini pēc ķīmisko reakciju vienādojumiem"

pdf ×17

Tematiskais pāns "Vide un organismu evolucionārās pārmaiņas", 10.klase

pdf

Tematiskais plāns "DNS noslēpumi", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Organisma imunitāte", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Pazīmju iedzimšana", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnas un organisma darbība", 11.klase

docx

Tematiskais plāns "Šūnu vairošanās", 10.klase

pdf

TĪRAS VIELAS UN MAISĪJUMI. MAISĪJUMU VEIDI

Mihails Gorskis

pdf

ŪDEŅRAŽA EKSPONENTS pH

Mihails Gorskis

pdf

VA grupas elementi

Slāpekļa īpašības un iegūšana
Slāpekļskābes oksidējošās īpašības

pdf ×2

VIA grupas elementi

Skābeklis (1.)
Skābeklis (2.) Skābekļa ķīmiskas īpašības
Skābeklis (3.) Skābekļa iegūšana un uzkrāšana
Sēra īpašības un iegūšana
Sēra (-2) savienojumi
Koncentrētas sērskābes oksidējošās īpašības

pdf ×6

VIELAS ĶĪMISKĀ FORMULA

Mihails Gorskis

pdf

VIELU IEDALĪJUMS

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĪPAŠĪBAS

Mihails Gorskis

pdf

VIELU IZDALĪŠANA NO NEVIENDABĪGIEM UN VIENDABĪGIEM MAISĪJUMIEM

Mihails Gorskis

pdf

VIELU ĶĪMISKO FORMULU PIEMĒRI

Mihails Gorskis

pdf

Vielu vispārīgās ķīmiskās īpašības

Mihails Gorskis

pdf ×2

Vienmērīga ķermeņu kustība, 10.klase

Prezentāciju “Vienmērīga ķermeņu kustība“ pielieto 10.klasē,
1) apgūstot pārvietojuma vektora parametru apgūšanu. Skolotājs uz ekrāna demonstrē pārvietojuma vektoru un aicina skolēnus uzrakstīt nepieciešamos parametrus, tad skolotājs demonstrē risinājuma gaitu un pareizās atbildes. '
2) Pielieto vienmērīgās kustības vienādojuma apgūšanai. Skolotājs demonstrē situācijas vai grafikus un aicina skolēnus uzrakstīt kustību vienādojumus, tad skolotājs demonstrē pareizās atbildes.
3) Pielieto stroboskopisko uzdevumu risināšanai. Skolotājs demonstrē situāciju un aicina skolēnus aprēķināt nepieciešamos lielumus, tad parāda pareizo risinājuma gaitu un atbildes. Skolēns patstāvīgi var apgūt uzdevumu risināšanu, izmantojot šo prezentāciju, pirms pārbaudes darba vai, ja nav bijis stundā.

ppt

VIIA grupas elementi

Hlora īpašības un iegūšana
Hlorūdeņraža īpašības un iegūšana
Sālsskābes īpašības un iegūšana
Hlorīdu īpašības un iegūšana

pdf ×4

Zvaigžņu koordinātas.

pdf