Jauni mācību izdevumi 2023. gadā

14.03.2023
Dalīties:

Izdevniecība Skolas Vārds 2023. gadā izstrādā un skolām piedāvā jaunus mācību līdzekļus sākumskolas posmā (1. - 3. klasei), ko radījuši praktizējoši un pieredzes bagāti pedagogi. Visi mācību līdzekļi top atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā, ietverot tematiskos plānus, tēmu atsegumus, uzdevumus, vērtēšanas aprakstus, pārbaudes darbus, metodiskos norādījumus un ieteikumus  skolotājiem, kā arī piedāvā papildus resursu uzskaiti veiksmīgai mācību tēmu apguvei.

Šobrīd tiek izstrādāti un 2023. gadā iznāks mācību komplektizdevumi:


Visu mācību līdzekļu piedāvājumu 2023. gadam skatiet izglītības platformā www.skolasvards.lv sadaļā MĀCĪBU GRĀMATAS, kur norādīts arī katra mācību līdzekļa izdošanas laiks, kas ir no 2023. gada jūnija līdz decembrim.

Visi mācību līdzekļi ir pieejami iegādei. Skolas un pašvaldības aicinām aizpildīt Pieteikuma formu lielapjoma pasūtījumiem, kurā ir iespēja atzīmēt visus katrai skolai vai pašvaldībai nepieciešamos mācību līdzekļus, ierakstīt to skaitu, aizpildīt maksātāja un saņēmēja datus un nosūtīt uz Izdevniecības Skolas Vārds e-pastu redakcija@skolasvards.lv. Mēs sagatavosim piegādes līgumus un nosūtīsim saskaņošanai. Visi iegādātie mācību līdzekļi tiks piegādāti saskaņā ar to izdošanas laiku. Informatīvais tālrunis uzziņām: + 371 26309064
 


Uz sarunu aicinājām katra mācību komplektizdevuma autores, lai aprunātos par katra izdevuma saturu un struktūru, kā ari uzzinātu autoru pieredzi izstrādājot jaunos mācību līdzekļus.
 Vēlējāmies radīt grāmatu, kuru skolotājam atliek atvērt un strādāt


Annija Vilnīte no Rīgas 9.vidusskolas un Ilga Brigmane-Briģe no Jelgavas novada Aizupes pamatskolas ir sākumskolas skolotājas un māca visus mācību priekšmetus, izņemot sportu, mūziku un angļu valodu.

Ilga stāsta, ka mācīt bērnus ir aizraujoši, bet grūtības dažkārt sagādā darbs ar vecākiem. Pati ir mamma trīs bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Annija atzīst, ka būt par skolotāju ir jābūt aicinājumam un vēlas, lai arī bērni uz skolu dotos ar prieku.

Kad Valsts izglītības satura centrs sāka īstenot projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030, skolotājiem tika piedāvāti vien izglītības pamatkursu programmu un mācību materiālu paraugi un nevis pilns mācību līdzekļu komplekts.
Skolotājas Annija un Ilga atklāj, lai pielāgotu mācību procesu paraugprogrammai, saturu (mācību materiālus, pārbaudes darbus) nācās radīt pašām, jo līdzšinējās mācību grāmatas tam vairs neatbilda un jaunu vietā nebija.

“Man arī patika radīt pašai, tāpat sapratu, ka bērniem šajā vecumā patīk krāsas un nevis melnbalti teksti,” teic Ilga un Annija piebilst: “Tādēļ arī darba burtnīcai ir jābūt krāsainai, jo bērnu uztveri ietekmē vide, kurā viņi uzaug. Jaunā pieeja ir laba tādā ziņā, ka bērni aktīvi pēta un darbojas, taču skolotājiem tam nav materiālu.”

Abas kopā patlaban radījušas matemātikas mācību grāmatu un darba burtnīcu 1.klasei, kā arī skolotāja rokasgrāmatu.
Šajos mācību līdzekļos būs krāsaini attēli, ar dažādām krāsām izcelti burti un cits būtiskākais.

 

Vadoties pēc jaunās mācību pieejas paraugprogrammas, vispirms tapis tematiskais plāns. Kā secina skolotājas, viens no stimuliem kopdarbam ir fakts, ka neizdevās atrast tādu mācību grāmatu, kurā secīgi būtu apkopotas norādītās tēmas, lai uzreiz varētu izmantot stundās. Traucējis un daudz laika prasījis, ka atbilstošu tematiku un uzdevumus katrai mācību stundai nācies meklēt no daudzām un dažādām grāmatām, tāpat pētīti interneta resursi.


“Vēlējāmies radīt grāmatu, kuru skolotājam atliek atvērt un strādāt, ne jau izdomāt zinātni no jauna,” teic skolotājas. Vēl viens mērķis bijis izdomāt bērniem saistošākus uzdevumus, kas būtu viņiem aktuāli un interesanti. Viena no idejām, ka matemātiku kopā ar pirmklasnieku apgūst arī viņu radītais tēls – lapsēns Miks, bet par katru no grāmatas nodaļām stāsta un māca īpašais viesis. Ceļojumā no tēmas uz tēmu sagaida, piemēram, gudrais zirnītis, dinozaurs u.c. Ierosme šādai pieejai nākusi no bērnu ieteikumiem, tā kā līdzautori ir arī pašu un skolas bērni.

Izmantotas arī mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības, piemēram, atliks noskenēt QR kodu un skolā vai mājās kopā ar vecākiem būs iespēja vingrināties uzdevumu risināšanā spēļu formātā.

Matemātiku bieži salīdzina ar mūzikas apguvi, tādēļ padomā ir iesaistīt arī mūzikas skolotāju un radīt viegli dungojamu dziesmiņu, kas palīdzētu vieglāk izprast sarežģītākas tēmas. Piemēram, salīdzinājuma zīmes – lielāks vai mazāks. “Krokodilam garšotu tikai lielie cipari, kad mute plati pavērtos. Pašas sacerēsim vārdus, visticamāk veidosim arī video,” tuvākos nodomus atklāj Annija un Ilga.
Savukārt skolotāja rokasgrāmatā būs ieteikumi, lai kolēģiem nākamās dienas mācību stundām nenāktos gatavoties ilgstoši katru vakaru.Aktīvā mācīšanās ar digitālo spēļu elementiem


Elīna Grāvelsiņa
ikdienā ir saistīta ar darbu Latvijas Universitātē, bet, būdama vēl tikai Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” studente, izveidoja spēliskošanas programmu  “Piedzīvojums pirmsskolā”, radījusi arī izglītojošu izlaušanās istabu pamatskolas vecuma bērniem, galda spēles pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem.


“Visas kartes, kur uzkrājam punktus, ir spēliskošanas metode, tāpat to izmanto soļu skaitīšanas aplikācijās, uzlīmju un zīmogu krāšana – tā visa ir spēļu elementu izmantošana. Pati veidoju izglītojošas spēles pirmsskolai, sākumskolai, jauniešiem, kā arī palīdzu LU mācībspēkiem, kā lietot un pašiem veidot spēles. Mācu arī, kādos gadījumos spēles nevajadzētu lietot. Lasu lekcijas par informācijas arhitektūru, kā visērtāk pasniegt informāciju, lai cilvēki to uzreiz arī uztvertu” atklāj Elīna. Viens no spēļu elementiem, ko izmanto gan mārketingā, gan izglītībā, ir piešķirtā nozīme uzdevumam, vienlaikus iejūtoties cilvēkā, kam tas jāatrisina.

 

Patlaban sadarbībā ar Izdevniecību Skolas Vārds iesaistījusies mācību grāmatas Matemātika 1.klasei QR kodu izveidē. Noskenējot kvadrātkodu ar tālruni vai planšeti, bērns tiek aizvests līdz uzdevumam. Par tematu, kas ir aprakstīts grāmatā, var izmēģināt risināt papildus uzdevumus un tādejādi tiek piedāvāta alternatīva mācīšanas metode – digitālas izglītojošas spēles.


“Mans uzdevums, lai digitāli uzdevums būtu ērti izpildāms un atbilstu mācību mērķim, bet kopā ar skolotājām Anniju un Ilgu domājam stratēģiju, kā mērķi sasniegt, iesaistot dažādus spēles elementus, lai informāciju būtu vieglāk uztvert,” skaidro Elīna un piebilst, ka ir jāņem vērā bērna vecumposma attīstības īpatnības. Digitālajā spēlē lapsēnam Mikam, piemēram, bērni palīdzēs saprast, kas ir taisnstūris, kā tas izskatās u.tml. Šo iespēju var izmantot gan skolotāji stundu laikā, gan mājās bērni kopā ar vecākiem.
“Aktīvā mācīšanās nozīmē ne tikai spēles, bet tās ir arī diskusijas, projekti, domu kartes un to zīmēšana, jo tas palīdz dažādot mācību procesu. Tādā veidā skolēni izziņas ceļā nonāk līdz zināšanām un secinājumiem, ko arī paredz kompetenču pieeja,” atzīst Elīna.

  

Dabaszinības apgūs pētot, taustot, sadarbojoties


Sanda Isačonoka - Atopkina dabaszinības māca Ķekavas vidusskolā un Signe Ungure ir skolotāja Salaspils 1. vidusskolā, kur abas iepazinās.


“Mums uzreiz saskanēja, jo domājām līdzīgi gan kā vērtēt, gan kādas metodes izmantot. Šķita labi, ka jaunajā kompetenču pieejā vairāk liek domāt pašiem bērniem. Ar Signi veiksmīgi sastrādājāmies, lai mācību stundas veidotu interaktīvākas un bērniem interesantākas,” stāsta Sanda.

Izdevniecībā Skolas Vārds turpinās kopdarbs, veidojot mācību grāmatu Dabaszinības 1.klasei, darba burtnīcu un skolotāja rokasgrāmatu. Papildus taps arī pārbaudes darbi un mācību snieguma līmeņu apraksti, ko mācību procesā varēs izmantot skolēni, kā arī skolotāji, lai atvieglotu vērtēšanu. Piemēram, novērtēt, kā bērns veicis pētījumu, novērojumu.

Kā atzīst skolotājas, pirms gada, lai sagatavotos kārtējai stundai, nācies ziedot vēlas vakara stundas, jo Skola2030 pieejamos materiālos grūti bijis izprast, ko autors ar uzdevumu īsti domājis sasniegt, tāpēc daudz vajadzējis meklēt un plānot pašām. Tekstus un uzdevumus kopējušas un skenējušas no dažādām grāmatām.

“Jāizstrādā pēc iespējas kvalitatīvāki mācību līdzekļi, jo daudziem skolotājiem nav tāda pieredze, piemēram, kā stundās attīstīt arī caurviju prasmes. Svarīgi, lai vispirms skolotājs saprastu kopsakarības, spētu attīstīties profesionāli, nevis izmisīgi domātu, ko darīt stundās,” atzīst Signe.


Sanda piekrīt, ka tikai tagad var paredzēt, kādu uzdevumu veicot, tiks attīstīta kritiskā domāšana, sadarbības prasmes, pacietība, rūpīgums u.tml.

Autores atklāj, ka ir gandarītas par paveikto un cer, ka būs atbalsts arī kolēģiem. Grāmatā aplūkotas 5 lielās tēmas – tiks pētīti dzīvie organismi, nedzīvie objekti un materiāli, dabas teritorijas un Visums. Kā būtisku atšķirību uzsverot, ka grāmatā ievietotie fotoattēli būs reāli, nevis zīmētas ilustrācijas.

Lai sasniegtu stundas rezultātu, paredzēts izmantot QR kodus, kas norādīs uz pašu skolotāju filmētajiem video – ar mērķi bērnus ieinteresēt par konkrētu tematu, mudināt viņus domāt un izdarīt secinājumus. Tās būs gan ikdienas situācijas uz ielas, gan atspoguļos, kā bērni veido kalna maketu u.tml.

“Skolotājam būs iespēja paskatīties, kā veidojas paugurs, kā makets top soli pa solim un līdzīgu uzdevumu varētu realizēt savā klasē. Bērni sadarbojas grupās, veido no papīra, strādā ar krāsām. Jau iegūtā pieredze liecina, ka skolēni iemācās pamatot, piemēram, kāpēc tieši tur veidos slēpošanas trasi, vai nogāze ir stāva vai lēzena,” skaidro Sanda un Signe piebilst: “Mācību process ir vērsts uz darbošanos, izziņa notiek caur praktisko darbību, eksperimentiem, sadarbību. Tas ir būtiski, ka paši var aptaustīt, izpētīt, jo bērniem tas patīk.” Skolotājas secina, ka  sadarboties jāmāca jau no 1. klases, tad darbs grupās noritēs veiksmīgi arī vecākajās klasēs, kur tagad dažkārt rodas problēmas. Bērniem jārodas izpratnei, kāpēc svarīgi ir sadalīt pienākumus, uzņemties atbildību, pieņemt vienam otram, veikt pašvērtējumu u.tml.

Mācību grāmata un darba burtnīca ir sasaistītas ar tematisko plānu, kas savukārt ir saplānots pa stundām, paredzot sasniedzamo rezultātu. Skolotāja rokasgrāmatā tiks paskaidrots uzdevumu mērķis, kā arī doti papildus uzdevumi, lai rastos lielāka izvēles iespēja.

Tāpat būs apkopoti pārbaudes darbi un snieguma līmeņu apraksti. Norādītas dažādas saites uz YouTube kanāla video, TV raidījumiem u.tml.
 

 


Mūzikas apguve notiks caur praktisku darbību


Antrai Balgalvei un Santai Kalniņai kopīgs redzējums uz to, kā vajadzētu bērniem mācīt mūziku, radies vienlaicīgi studējot Liepājas universitātē. Secinājušas, ka mūzikas skolotājiem ir maz pieejami labi veidoti mūzikas mācību materiāli, esošie visbiežāk ir jāpilnveido, tāpēc ļoti daudz laika jāpavada, gatavojoties stundām.

Sākoties kovida pandēmijai 2020. gada martā, sākusies arī abu radošā sadarbība, kad kopīgi veidoti digitāli mācību materiāli, atbilstoši kompetenču pieejai un attālinātajam mācību procesam. “Ideja bija, lai mācību materiāli būtu strukturēti, skaidri, lai tas būtu kā atbalsts gan skolotājiem, gan bērnam – atveru grāmatu un man ir skaidrs, kas man ir jāmācās, kas stundā ir jāsasniedz, kāds ir tās mērķis. Atbilstoši šim mērķim, ir piedāvāti daudzveidīgi, interesanti uzdevumi, lai bērns var praktiski muzicēt, lai jaunrade un praktiskā darbošanās varētu notikt ne tikai klasē, bet arī attālināti. Centāmies atrast digitālos risinājumus, jo attālinātās mācības atklāja jaunus ceļus un iespējas, kā var mācīties,” stāsta Santa un atzīst, ka mācīties attālināti 1. klasē ir vissarežģītāk, jo bērnam ir vajadzīgs skolotāja atbalsts. Nācās domāt, ar ko piesaistīt uzmanību, lai būtu interesanti mācīties un bērniem nezustu motivācija. Viena no izmantotajām metodēm bija digitālie testa uzdevumi. Kopā ar Antru tapuši arī vairāki starpdisciplināri mācību materiāli, kad ar mūziku satiekas matemātika, dabaszinības, vizuālā māksla un sports.

Patlaban tapusi mūzikas mācību grāmata un darba burtnīca 1. klasei, bet sekos arī 2. un 3. klasei.

Grāmatā un darba burtnīcā ir ietvertas tēmas atbilstoši kompetencēs balstītai mācību programmai mūzikā. Katrai stundai ir veltīts atvērums grāmatā un burtnīcā, kas būs atbalsta materiāls gan skolotājam, gan skolēnam. “Tas būs kā pamatu pamats. Uzdevumi būs viegli izpildāmi – jāsavieno, jāiekrāso, jāapvelk, lai var darboties patstāvīgi, kā arī sāktu praktiski muzicēt. Mūzikas apguve notiks caur praktisku darbību, būs interesanti uzdevumi, kā arī doti piemēri. Stundās paredzēts arī dziedāt,” skaidro Santa. Viņa norāda, ka uzdevumu būs daudz un daudzveidīgi, lai skolotājam ir izvēle un iespēja piemēroties situācijai mācību stundā un konkrētai klasei.

Santa stāsta, ka septiņus gadus strādājusi Jelgavas novada Aizupes pamatskolā, bet patlaban ir direktores vietniece izglītības jomā un arī māca mūzikas teorētiskos priekšmetus Dobeles mūzikas skolā. “Veidojot grāmatu, ļoti noder līdzšinējā pieredze. Mūzikas skolā bērns mācās ar vēlmi apgūt kādu mūzikas instrumentu, bet vispārizglītojošā skolā mūzika palīdz bērnam attīstīties – gan intelektuāli, gan emocionāli, gan attīsta kognitīvās spējas. Patīk, ka jaunajā mācību pieejā vairāk ir domāts par praktisko darbošanos. Protams, vispirms ir jāapgūst zināmi pamati un elementi.

Veidojot mācību materiālus, balstāmies uz Skola2030 piedāvāto programmu, bet procesu cenšamies padarīt bērnam saistošāku, lai, piemēram, klasē var muzicēt ar pieejamiem instrumentiem,” stāsta Santa. Mācību grāmatā atklāti skanoši žesti, paredzēti ritma uzdevumi, dziedāšana u.tml., skolotājiem būs pieejami audio piemēri, jo svarīga ir arī mūzikas klausīšanās. Savukārt skolēniem, izmantojot QR kodu, būs viņu vecumam atbilstoši skaidrojumi par mūzikas teoriju.

Antra patlaban ir Bauskas novada Izglītības nodaļas kultūras un mākslas pašizpausmes jomas mūzikas skolotāju koordinatore, bet ilgu laiku strādājusi par mūzikas skolotāju Vecsaules pamatskolā. “Skolotāja rokasgrāmatā vēlējāmies iekļaut informāciju par audio un video failiem, iesakām, kā šos resursus var izmantot mūzikas stundās. Tāpat, kā pielietot QR kodu u.tml. Būs padomi, ierosmes, jo nevēlamies nevienu mācīt, bet dalāmies ar savu pieredzi. Par katru no paredzētajām 72 mācību  stundām būs skaidrojums un ieteikumi tematu apguvei,” norāda Antra. 


Lai palīdzētu gan skolotājiem, gan skolēniem


Ieva Mickus ir dizaina un tehnoloģiju priekšmeta skolotāja Ventspils novada Zūru pamatskolā.
 Skolotāja strādā gan sākumskolas, gan pamatskolas posmā, izstrādā mācību materiālus dizaina un tehnoloģiju priekšmetā dažādām mācību materiālu krātuvēm. Ieva pirmo pedagoģijas pieredzi apguvusi pirmsskolā, sākot mācīt bērnus no 1,5 vecuma līdz 6 gadu vecumam.

Mani vienmēr ir aizrāvuši rokdarbi un pirmsskolā ar to apguvi nodarbojas visos vecumos. Nenoliedzami tas palīdzēja, sākot darbu skolā. Par jauno kompetenču pieeju uzzināju, kad uzsāku studijas Latvijas Universitātē, bet izmēģināju un pielietoju jau stundās ar 4. un 6. klases skolēniem. Vēlējos izprast, kam pievērst uzmanību, ko uzlabot, tāpēc bija krietni vieglāk,” atzīst Ieva.

Dizains un tehnoloģijas. Darba burtnīca 1.-3.klasei radīta ar mērķi, lai palīdzētu gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolotāju uzmanība vērsta uz noteiktu darbību secību, iekļautas darba lapas, piemēram, tabulas, kurās skolēni ieraksta nepieciešamos materiālus, lapa, kurā jāuzzīmē skice.

Katra temata noslēgumā ir izstrādāts uzdevums “Pārbaudi sevi”, kas dod iespēju skolēniem patstāvīgi izvērtēt iegūtās prasmes. Darba burtnīcā dotie uzdevumi skolotājiem norādīs iespējamo domu virzību, lai nonāktu līdz sasniedzamajam rezultātam. Savukārt skolēnu atbalstam visas atgādnes ir  apkopotas vienuviet. Par katru tēmu ir apraksts, kas palīdz saprast, kas par to ir jāzina, kā arī ir doti dažādi paraugi.


“Skolēnu atbalstam visas atgādnes būs apkopotas vienuviet, jo patlaban ir neskaitāmas darba lapas, kuras apzinīgākie sakrāj mapē, bet gadās, ka tās pazūd vai aizmirst. Par katru tēmu būs apraksts, kas palīdzēs saprast, kas par to ir jāzina, būs doti arī dažādi paraugi,” stāsta Ieva. Piemēram, 1. klasē bērni sāk apgūt sarežģītāku papīra locīšanu, vadoties pēc norādītās shēmas, tāpat apgūst tekstilmācību – pin un tamborē pīnīti, mācās šūšanas pamatelementus – piešūt pogu u.c.

“Dizains no mājturības atšķiras ar to, ka iepriekš visi darīja pēc viena parauga, bet tagad skolotājam ir jāpiedāvā vairākas iespējas, lai apgūtu nepieciešamās prasmes. Skolotājiem ir liels izaicinājums vadīt sekmīgu dizaina procesa norisi, jo stundu skaits ir neliels. Par daudzām tēmām nebija nekādu mācību materiālu, piemēram, par filcēšanu, kvillingu. Tam ir vajadzīgi īpaši instrumenti un no skolotāja prasa ilgu laiku, lai sagatavotos,” norāda Ieva. Viņas nākotnes plānos ir sagatavot darba burtnīcu 4. un 6. klasei, lai varētu nostiprināt iepriekš apgūtās prasmes un uzsāktu jaunas.


 
Sociālās zinības ir vērstas uz diskusiju

 

“Veidot Sociālās zinības darba burtnīcas 1. līdz 3. klasei, savā ziņā man vairāk bija profesionāls izaicinājums, jo pieeja atšķiras, bet sociālo un pilsonisko jomu labi pārzinu,” stāsta Rīgas Valdorfskolas direktores vietniece izglītības jomā, vēstures un sociālo zinību skolotāja Annija Bergmane. Darba burtnīcas plānotas kā atbalsts un piemērs, kā par šo mācību jomu un attiecīgām tēmām runāt sākumskolā. Annija  atzīst, ka palīdz līdzšinējā pieredze darbā no 4. līdz 9. klasei un vieglāk saskatīt pēctecību, ko skolēnam ir jāiemācās.

Darba burtnīcas veidotas pēc Skola2030 paraugprogrammām – temati, apakštemati, stundu skaits. Katrai mācību stundai darba burtnīcā ir atvēlēta viena lapa – iekļauti uzdevumi temata labākai apguvei. “Sociālās zinības ir uz diskusiju vērsts mācību priekšmets, tādēļ papildu materiālā, kas ir domāts pedagogiem, esmu ierakstījusi idejas, par ko ar skolēniem varētu runāt, kā virzīt sarunu. Katras stundas noslēgumā ir arī neliels refleksijas uzdevums, lai skolēnus jau no 1. klases radinātu padomāt, kā stundā ir veicies,” skaidro Annija un piebilst, ka centusies piedāvāt arī mācību spēles un radošus uzdevumus.


Savukārt skolotāja rokasgrāmatā ir detalizēts tematiskais plāns, kur norādīts katras stundas sasniedzamais rezultāts, gan aprakstīts, kā skolotājs var novērtēt, vai skolēns to ir sasniedzis, gan aprakstīts, kā veikt darba burtnīcā minēto aktivitāti. Piemēram, ieteicams sākt ar uzvedinošiem jautājumiem, dotas instrukcijas, kā organizēt mācību spēles u.tml.

“Darba burtnīcā uzdevumi ir pielāgoti konkrētam skolēnu vecuma posmam un sarežģītības līmenim, bet metodiskais materiāls ir atbalsts skolotājam. Tajā ir norādītas arī saites uz video un mācību filmām, kuras pedagogi var izmantot pēc izvēles,” stāsta skolotāja Annija.

Atgriešanās atpakaļ