Skolotāji radījuši mācību līdzekļus pēc Skola2030 programmas

16.05.2023
Dalīties:

MĀCĪBU GRĀMATAS  I  DARBA BURTNĪCAS  I   SKOLOTĀJA ROKASGRĀMATAS
atbilstoši Skola2030 programmai


Izdevniecība Skolas Vārds 2023. gadā izstrādā un skolām piedāvā jaunus mācību līdzekļus sākumskolas posmā (1. - 3. klasei), ko radījuši praktizējoši un pieredzes bagāti pedagogi. Visi mācību līdzekļi top atbilstoši kompetenču pieejai mācību saturā pēc Skola2030 programmas ietverot tematiskos plānus, tēmu atsegumus, uzdevumus, vērtēšanas aprakstus, pārbaudes darbus, metodiskos norādījumus un ieteikumus skolotājiem, kā arī piedāvā papildus resursu uzskaiti veiksmīgai mācību tēmu apguvei.
 


Jūlijā un augustā būs pieejamas drukātā formātā mācību grāmatas, darba burtnīcas un skolotāju rokasgrāmatas 1. klasei:
    ►  Matemātikā
    ►  Mūzikā
    ►  Dabaszinībās
    ►  Dizainā un tehnoloģijās (1.-3.klasei)
    ►  Sociālās zinībās (1.-3.klasei)

Aicinām iepazīties ar 1.klašu mācību grāmatu un darba burtnīcu saturu un uzbūvi apskatot katra mācību līdzekļa iekšlapas.

 


Aicinām noskatīties vebināru ierakstus, kuros katra mācību līdzekļa autori stāsta par mācību grāmatu, darba burtnīcu un skolotāju rokasgrāmatu saturu un uzbūvi.

Vebinārus var noskatīties Izdevniecības Skolas Vārds
YouTube kontā vai mājas lapā www.skolasvards.lv sadaļā MĀCĪBU GRĀMATAS pie katra mācību priekšmeta 1. klašu mācību līdzekļiem.

 Visi mācību līdzekļi ir pieejami iegādei. Skolas un pašvaldības aicinām aizpildīt Pieteikuma formu lielapjoma pasūtījumiem, kurā ir iespēja atzīmēt visus katrai skolai vai pašvaldībai nepieciešamos mācību līdzekļus, ierakstīt to skaitu, aizpildīt maksātāja un saņēmēja datus un nosūtīt uz Izdevniecības Skolas Vārds e-pastu redakcija@skolasvards.lv. Mēs sagatavosim piegādes līgumus un nosūtīsim saskaņošanai. Visi iegādātie mācību līdzekļi tiks piegādāti saskaņā ar to izdošanas laiku, kas norādīts sadaļā MĀCĪBU GRĀMATAS un pieteikuma formā.
 


Informatīvais tālrunis uzziņām par līgumu slēgšanu un mācību līdzekļu iegādi: + 371 26309064
E-pasts: redakcija@skolasvards.lv

Atgriešanās atpakaļ