Izveidots izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas apraksts un datu analīzes rīku prototipi

31.08.2020

Ir izveidots izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas apraksts un rīku jeb datu analīzes modeļu prototipi, lai nākotnē varētu izveidot funkcionējošu izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu.  Šobrīd izstrādāti rīku prototipi skolu tīkla efektivitātes analīzei, absolventu monitoringam, analīzei par skolotāja profesijas attīstību, analīzei par atbalstu mācību turpināšanai un vispārējam pārskatam par izglītību.

Paredzams, ka šie un turpmāk veidotie datu analīzes modeļi sniegs būtisku informāciju ne vien izglītības politikas plānotājiem valsts līmenī, bet arī pašvaldībām, skolām, vecākiem, skolēniem un pētniekiem, klāstīja Izglītības un zinātnes ministrijā.

Piemēram, skolēniem un vecākiem precīzāka informācija sniegs iespēju pieņemt izsvērtākus lēmumus par izglītības iestādes un programmas izvēli, savukārt izglītības iestādēm tā būs iespēja vērtēt veiktos ieguldījumus un attīstības perspektīvas, norādīja ministrijā.

Latvijā jau pašlaik pastāv vairāki izglītības kvalitātes monitoringa procesi, to skaitā valsts pārbaudes darbu rezultātu uzskaites sistēma, izglītības iestāžu akreditācija, starptautisko salīdzinošo izglītības pētījumu īstenošana un izglītības statistikas datu uzskaite Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Tomēr IZM uzsver, ka vienota sistēma sniegs iespēju analizēt dažādu procesu rezultātu kopsakarības, novērtēt to ietekmi, veidot pierādījumos balstītu izglītības politiku un īstenot nepieciešamās atbalsta programmas, kā arī kopumā nodrošinās datos pamatotu lēmumu pieņemšanu un rīcību visos izglītības līmeņos.

Tika norādīts, ka monitoringa sistēmā izglītības kvalitāte tiek aplūkota plašākā kontekstā, pievēršoties tādām kvalitāti raksturojošām kategorijām kā kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide, laba pārvaldība un atbilstība mērķiem.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas apraksta un prototipu izstrādi IZM uzdevumā veicis konsultāciju uzņēmums "Civitta Latvija" kopā ar "Civitta Lietuva", Tventes Universitāti un "Izglītības sistēmas", kas Latvijā īsteno projektu "E-klase".

IZM projektu īsteno sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru.

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?