Transformācija mācību procesā ir notikusi

11.10.2021

Lai cik paradoksāli tas izklausītos, laika posms, ko pavadījām mācoties attālināti, ir radījis neatgriezeniskas izmaiņas klātienes mācībās, un tas vērtējams pozitīvi. Esam ieguvuši vairākus būtiskus uzlabojumus, kurus nepieciešams saglabāt arī šobrīd, kad mācāmies ierastajā veidā. Ja savulaik bija sarežģīti popularizēt dažādus digitālos rīkus, šobrīd, pateicoties pandēmijai, jau ir atlasīti efektīvāki un tie tiek aktīvi pielietoti.

Šobrīd plaši tiek diskutēts, cik ilgi skolēniem būs iespēja mācīties klātienē, un analizēts, kā aizvadītais mācību gads, kas pavadīts attālinātajās mācībās, ietekmēs bērnus un skolotājus, taču maz uzmanības tiek pievērsts ieguvumiem, ko sniegusi šī mācību forma. Tāpat svarīgi transformēt šos ieguvumus arī klātienes mācībās. Pandēmijas laikā ir uzlabojusies skolēnu un skolotāju savstarpējā komunikācija – to noteikti jāsaglabā arī nākotnē.

Platformu pielietošana arī klātienes mācībās

Aicinu pedagogus arī klātienes mācībās izmantot MS Teams, Google Classroom, Edpuzzle, IXL, Jamboard un citas platformas. Mēs nevaram aizmirst par šiem rīkiem tikai tāpēc, ka esam atgriezušies skolas telpās. Turklāt, pielietojot digitālos risinājumus, būs vieglāk pielāgoties tajos gadījumos, kad vairākas klases būs karantīnā. Vēl viens lielisks rīks, kas ir ērti izmantojams arī klātienē, ir Kahoot. Esmu novērojusi, ka skolēniem ļoti patīk piedalīties dažādās aptaujās un testos ar šīs platformas starpniecību.

Pilnveidotas komunikācijas prasmes

Jāatzīmē, ka aizvadītā mācību gada laikā skolēni daudz aktīvāk mācījās risinās reālas problēmsituācijas. Tas vairoja viņu interesi un motivāciju. Piemēram, priekšmetā “Dizains un tehnoloģijas” skolēni paši izgatavoja sejas maskas, ko varēja arī paši uzreiz izmantot. Šis laiks mums visiem ir iemācījis pielāgoties, meklēt risinājumus, tajā skaitā arī nestandarta. Turklāt, skolēni ir būtiski pilnveidojuši savas komunikācijas prasmes – veids, kā jaunieši meklē informāciju, uzdot jautājumus skolotājiem u.tml., būtiski atšķiras no tā, kas bija vērojams pirms pandēmijas. Un tas ļoti priecē.

Empātija un draudzība

Uzlabojusies arī skolotāju un skolēnu savstarpējā komunikācija un spēja sadarboties. Fakts, ka visi saskārāmies ar vienu un to pašu problēmu, ir vairojis empātiju vienam pret otru. Skolēni spēj iejusties skolotāju ādā un otrādāk. Pirmais mēnesis, kas aizvadīts klātienē, liecina, ka bērni kļuvuši mierīgāki, laipnāki un draudzīgāki. Domāju, ka šis laiks, kad vienkārši nedrīkstēja tikties ar draugiem, mudinājis novērtēt draugus un klases biedrus. Tāpat ir uzlabojusies komunikācija starp skolu un vecākiem. Vecāki daudz vairāk laika un uzmanības velta bērnu izglītošanās procesam, līdz ar to vairāk izprot skolotāju darba ikdienu.

Attīstīta kritiskā domāšana

Izglītības procesā ir notikusi transformācija, un klātienes mācības vairs nebūs tādas kā pirms pandēmijas. Un tas arī nemaz nav nepieciešams. Neraugoties uz sarežģīto laiku, ir daudz pozitīvo stāstu, piemēru un jauna metodika. Skolēnos ir attīstījusies kritiskā domāšana un radošums, prasme atrast un pielietot arī nestandarta risinājumus. Ļoti būtiski ir uzlabojušās arī skolēnu un skolotāju digitālās prasmes. Tagad ir svarīgi šīs prasmes saglabāt, attīstīt un likt lietā.

Privātās vidusskolas "Patnis" pedagoģe Kristīne Balode.

Komentēt: