Kadrijas Beirotes ikdiena paiet kopā ar 26 lieliskiem 2. klases skolēniem Rīgas 6. vidusskolā. Viņa uzskata, ka sākumskolas pedagoga primārais uzdevums ir bērna  personības atvēršana un tad mācību vielas apguve. Nevis otrādi!

Bauskas sākumskolas 5.c klases audzinātājas un latviešu valodas skolotājas Sanitas Anspokas pieredze. Klases stundas cenšos vadīt radoši. Protams, ir dienas, kad jāizrunā sekmes, uzvedība, kavējumi, plānotie pasākumi skolā. Uzskatu, ka audzināšanas stundās liela nozīme ir skolēnu vecumposmam, tāpēc to vienmēr cenšos ņemt vērā. Tā kā mani audzināmie ir piektās klases skolēni, tad stundās mēģinu iekļaut kādu īpašu spēles elementu, kas viņus spētu aizraut stundas darbam.

Klases stundas plāns. Problēmsituācijas skolā un klasē, to risināšanas iespējas caur spēles metodi „Pikaste”.

Aglonas vidusskolas 11. klases audzinātāja Valentīna Ondzule par skolotāju strādā vairāk nekā 35 gadus. Pašlaik skolā viņa ir arī bibliotekāre. Skolotāja uzskata, ka pedagoga galvenā misija, audzinot vidusskolēnus, ir mudināt skolēnus būt drosmīgiem idejās, neatlaidīgiem mērķos, atbildīgiem darbos un cieņpilniem vārdos. Galvenais skolotāja darbā ir mācīt dzīvei.

Klases stundas plāns. „Atkal kopā”

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?