Latvijas vidusskolās un ģimnāzijās dažādi uzņemšanas noteikumi

11.06.2020

Tā kā atcelti centralizētie eksāmeni 9. klases skolēniem, tad izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska deleģēja skolām un pašvaldībām pašām lemt, kādu kārtību noteikt, vai un kādus iestājpārbaudījumus rīkot, uzņemot nākamajā izglītības līmenī. Uzrunājām vairāku skolu vadītājus, lai uzzinātu, kādi risinājumi meklēti un kāda ir gaidāmā situācija skolēniem, kā arī kādi izvēļu grozi tiek piedāvāti.

Gan ar, gan bez īpašiem pārbaudes testiem

Madonas Valsts ģimnāzijas direktore Vanda Maderniece: Mūsu viedoklis, ja 9. klasei ir atcelti valsts pārbaudes darbi, tad mums nav tiesību viņus pulcināt arī uz pārbaudes testu. Ņemsim vērā gada vērtējumu, un ir savi nosacījumi, cik augstiem mācību sasniegumiem ir jābūt dažādos mācību priekšmetos, un uz tā pamata arī uzņemsim. Tas nozīmē, ka visos mācību priekšmetos vērtējums nevar būt zemāks par piecām ballēm, bet tajos, kurus izvēlas apgūt padziļināti, ne zemāk par sešām ballēm. Piedāvājam divus pamatgrozus ar izvēles iespējām vienā mācību priekšmetā, bet katrā mācību komplektā divi mācību priekšmeti būs padziļināti jāapgūst visiem vienādi. Viens no trim izvēles priekšmetiem būs ar nosacījumu, ja tādu vēlēsies apgūt vismaz astoņi skolēni. Vienu no groziem paredzam dabaszinību, bet otru – humanitārajiem priekšmetiem. Visiem piedāvāsim padziļināti apgūt svešvalodu vai arī latviešu valodu u. tml.

Katru gadu uz ģimnāziju ir nākuši skolēni no apkārtnes pamatskolām un arī vidusskolām, kā arī no Cesvaines, Lubānas un Ērgļiem.

Manuprāt, uzņemšana nav jāsarežģī ar pārbaudes darbiem, jo skolēni ir ļoti uztraukti un nomākti un viņiem ir jānāk pretī un jāiepriecina ar vieglākiem noteikumiem.

Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktore Oksana Petaško: Pašvaldībā līdz šim ir bijuši vienoti uzņemšanas noteikumi, kuri ir saistoši visām novada skolām, kas uzņem skolēnus 10. klasē, bet tagad noteikumos tiek veikti grozījumi. Līdz šim vajadzēja ņemt vērā vērtējumu centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā un vidējam vērtējumam bija jābūt vismaz piecām ballēm. Tā kā eksāmeni nav notikuši, tad, visticamāk, tas būs vidējais vērtējums gadā, bet lemt var arī skolas.

Mūsu ģimnāzijā būs iestājpārbaudījumi. Atbilstoši izvēlētajiem padziļinātajiem priekšmetiem un kursu komplektiem skolēni klātienē veiks testu, protams, ievērojot drošības noteikumus. No pašvaldības vēl gaidām apstiprinājumu un datumus, kad tas varētu notikt. Ja skolēns ģimnāzijā vēlas iestāties no mazākumtautību skolas, tad ir nosacījums, ka latviešu valodā gada vērtējumā ir jābūt vismaz sešām ballēm, bet, ja ir kārtots eksāmens, tad rezultātam jābūt ne zemākam par 60 procentiem.

Lai mazinātu skolēnu satraukumu, pirms iestājpārbaudījuma klātienē rīkosim konsultācijas, lai kopā ar skolotājiem viņi varētu pilnveidot un atsvaidzināt savas zināšanas. Tests būs kā zināšanu līmeņa izvērtēšana priekšmetos, kurus skolēns vēlas apgūt padziļināti.

Ģimnāzijā kopumā piedāvājam vispusīgus un plašus piecus izglītības virzienus: cilvēks un veselība; cilvēks un sabiedrība; vides un inženierzinātnes, uzņēmējdarbība; kultūras menedžments.

Cēsu ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa: Skolēnus plānojam uzņemt konkursa kārtībā, ņemot vērā gada atzīmes pamatskolas apliecībā. Vidējā atzīme nevar būt zemāka par sešām ballēm. Līdz šim ņēmām vērā arī centralizēto eksāmenu vidējo vērtējumu, bet šogad uzņemšanas noteikumos veicām grozījumus, ņemot vērā izveidojušos situāciju.

Nerīkosim ne pārrunas, ne testus, jo domājam par loģistiku, kad vispār pieņemt dokumentus, jo ir liela noslodze ar konsultācijām un eksāmeniem 12. klašu skolēniem un nevaram pieļaut, ka telpās vēl kāds ierodas un atrodas. Līdz šim ģimnāzijā vēlējušies iestāties jaunieši ne tikai no tuvākās apkārtnes, bet arī no Siguldas, Smiltenes un Rīgas, kā liecina deklarētā dzīvesvieta. Tas ir iespējams, jo ģimnāzijai ir dienesta viesnīca.

Piedāvāsim četrus izvēļu grozus: inženierzinātnes; dabaszinības un medicīna; komerczinības, uzņēmējdarbība un sociālās zinātnes; vai sociālās zinātnes, latviešu valoda un literatūra, kultūra un māksla.

Līdz ārkārtas stāvokļa izsludināšanai vēl paspējām organizēt atvērto durvju dienas un no citām skolām ieradās apmēram 50 interesentu. Skolēni ir dažādi – vienus saista matemātika, programmēšana, fizika, citus – ķīmija, bioloģija, bet ne visi ir orientēti uz eksaktajiem priekšmetiem, un viņus vairāk interesē valodas, māksla.

V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas direktors Mārtiņš Burke-Burkevics: Nekādus iestājpārbaudījumus nerīkosim, vienīgi izvērtēsim skolēnu pamatskolas sekmes, vai tās ir atbilstošas, lai turpinātu mācības, un atbilstošas vidusskolas prasībām. Pirmā semestra vērtējums jau daudz liecina.

Piedāvāsim četrus izvēļu grozus jeb kursus: veselība un vides zinātnes; inženierzinātnes un tehnoloģijas; humanitārās zinības un kultūra; uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvalde.

Paredzam, ka interesi izrādīs skolēni no Kuldīgas un tās apkārtnes, kā arī no Alsungas.

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris: Uzņemsim visus, kas pamatskolu pabeiguši ar sekmīgām atzīmēm, un šajā situācijā nebūs nozīmes arī konkrētai vidējai atzīmei. Līdz šim uz ģimnāziju nākuši ļoti motivēti skolēni, vien dažiem bijušas mācīšanās grūtības. Puse no skolēniem ir talsinieki, un otra puse ir no Talsu novada.

Piedāvāsim 10. klasē sākt mācības trīs izglītības virzienos: matemātikas un inženierzinātņu kursā; dabaszinātņu kursā, ja interesē medicīna un vides zinātnes; valodu un sociālo zinātņu kursā. Tas nozīmē, ka piedāvājam septiņus padziļinātos kursus un iespējas dažādi tos kombinēt, kā arī papildināt ar ģimnāzijas piedāvātajiem specializētajiem kursiem.

Rīgā notiks vienotie iestājpārbaudījumi

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD  IKSD) sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde informē, ka RD  IKSD aicina skolēnus, kuri nākamajā mācību gadā vēlas sākt mācības Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas 7. vai 10. klasē, pieteikties apvienotajam iestājpārbaudījumam matemātikā, kurš notiks rakstveidā klātienē un kura ilgums būs divas stundas (120 min.). 

7. klasē vienotais iestājpārbaudījums matemātikā notiks 10. jūnijā, bet, lai iestātos 10. klasē, iestājpārbaudījums būs 5. jūnijā. Reģistrēties šiem iestājpārbaudījumiem varēs no 19. maija RD IKSD tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv, „Reģistrēšanās apvienotajam iestājpārbaudījumam”, kā arī šo ģimnāziju tīmekļvietnēs. Lai ievērotu valstī noteiktos ierobežojumus, iestājpārbaudījuma norises vietas būs ne tikai šo trīs ģimnāziju telpas, bet arī Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, pamatskolā „Rīdze” un Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā.

 Šogad tiek izsludināta pieteikšanās arī kombinētajam iestājpārbaudījumam matemātikā un svešvalodā, lai iestātos Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 7. klasēs, kā arī galvaspilsētas skolu 10. klasēs, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Kombinētais iestājpārbaudījums uz 10. klasi notiks 15. jūnijā, bet uz Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas un Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 7. klasi – 16. jūnijā. Reģistrēties kombinētajam iestājpārbaudījuma varēs no 25. maija elektroniski RD IKSD tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv, „Reģistrēšanās kombinētajam iestājpārbaudījumam”, kā arī skolu tīmekļvietnēs. Reģistrējoties iestājpārbaudījumam, varēs izvēlēties vietu (izglītības iestādi), kurā veikt šo rakstveida iestājpārbaudījumu.

Papildinformācija pieejama Rīgas Valsts ģimnāziju un vidusskolu tīmekļvietnēs. Jautājumu gadījumā var sazināties arī pa e-pastu iestajparbaudijums@riga.lv.

„Pašvaldības mērķis, iniciējot šādu lēmumu, bija izglītojamo interese, lai skolēna iegūtais iestājpārbaudījuma rezultāts būtu derīgs vairākās izglītības iestādēs. Apvienoti organizēto iestājpārbaudījumu rezultāti būs pamats pretendentam piedalīties konkursā uzņemšanai izvēlētajā ģimnāzijā vai vidusskolā,” paskaidro I. Vilde.

Visās Rīgas vidusskolu tīmekļvietnēs var iepazīties ar uzņemšanas noteikumiem, lai tajās iestātos – kombinētais iestājpārbaudījums vai citi skolas noteiktie kritēriji.

 

Ilze Brinkmane, žurnāls Skolas Vārds.

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?