IZM sniegs atbalstu pašvaldībām interneta nodrošināšanai izglītības iestādēm

18.05.2021

Ņemto vērā, ka Covid-19 izraisītā krīze pašvaldībām radījusi papildu izdevumus arī interneta pakalpojumu nodrošināšanā, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir iesaistījusies šīs problēmas risināšanā un nodrošinājusi finansējuma piešķiršanu interneta nodrošināšanā skolām, informēja ministrijā.

Ministrijā uzsvēra, ka attālinātajās mācībās tehnoloģiju pieejamība un interneta datu pārraides ātrums ir viens no būtiskākajiem aspektiem veiksmīgam mācību procesam.

Lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu, pašvaldībām līdz 28.maijam jāiesniedz ministrijā izmaksu pamatojošo dokumentu kopijas. Iesniegtos dokumentus vēlāk būs iespēja precizēt. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas ministrija sagatavos līguma projektu, pēc kura parakstīšanas pašvaldībai tiks kompensēta interneta maksa saskaņā ar līgumos norādīto apjomu. 

Šobrīd noslēgti līgumi ar 29 pašvaldībām, tuvākajā laikā plānots līgumus parakstīt vēl ar 22 pašvaldībām.

Ja pašvaldībai noslēgts kopējs līgums par interneta nodrošināšanu visām pašvaldības iestādēm un nav iespējams identificēt izmaksas interneta pakalpojuma nodrošināšanai tieši izglītības iestādēm, tad kompensācijā var saņemt līdz 100 eiro mēnesī par optisko interneta pieslēgumu un 50 eiro mēnesī par citiem interneta pieslēgumu veidiem uz vienu izglītības iestādi. 

IZM plānotās izmaksas ir 495 000 eiro, kas piešķirti saskaņā ar valdībā izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai" atbalstītajiem pasākumiem.

Šobrīd interneta maksas kompensācijas piešķir par 2021.gada aprīli, maiju un jūniju, taču memorandā "Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai" ministrija plāno arī turpmāk atbalstīt pašvaldības interneta nodrošināšanā izglītības iestādēm. 

Par atbalsta pasākumiem 2021.gada otrajā pusē vienošanās tiks slēgtas ar pašvaldībām, kas izveidosies pēc administratīvi teritoriālās reformas.

Lai palielinātu interneta datu pārraides iespējas Latvijas skolās, IZM un sadarbības partneri 2021.gada 1.februārī parakstīja sadarbības memorandu "Jaudīgs internets ikvienai Latvijas skolai". Lai noskaidrotu savas skolas interneta jaudu un iespēju to uzlabot, projektā kopumā iesaistījušās 563 skolas, izveidota arī īpaša mājaslapa "www.skoluinternets.lv". 

Projekta laikā tiek apzināta kopējā situācija gan par iespējamajiem īstermiņa uzlabojumiem, gan arī vidēja un ilgtermiņa risinājumiem. Šie risinājumu ietver gan konsultācijas, gan iekārtu nomaiņu vai papildus "Mikrotīkls" interneta iekārtu izvietošanu, kā arī iespējas rast individuālus tehniskos uzlabojumus. 

Plānots, ka projekta sadarbības laikā ar valsts finansiālu atbalstu vairāk nekā 100 skolām būs panākti dažādi īstermiņa risinājumi.

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?