4. klašu skolēni piedalās pasaulē prestižākajā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumā

08.04.2019

25. martā Latvijā sākās starptautiskais matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījums 4. klasēm IEA TIMSS 2019. Šis ir pēdējais starptautiskais pētījums matemātikā un dabaszinātnēs, kas vēl notiek pēc līdzšinējā mācību satura, jo nākamajā pētījumā jau piedalīsies skolēni, kuri no 1. klases mācās pēc jaunā satura un pieejas. Pētījums kalpos kā atskaites punkts, vai izglītības reformai ir rezultāti.

Starptautiskā izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study) pētījumā skolu direktori, skolotāji, skolēni un vecāki aizpildīs anketas par mācību kvalitāti, par mācīšanās pieredzi skolā un mājās. Skolēni pildīs arī dažādus uzdevumus matemātikas un dabaszinātņu uzdevumus.

Preses konferencē Rīgas Valda Zālīša sākumskolā, informējot par starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendenču pētījumu 4. klasēm IEA TIMSS 2019 sākšanu, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārā sekretāre Anita Muižniece uzsvēra visu iesaistīto pušu – skolēnu, viņu vecāku, skolotāju lomu mācību kvalitātes pilnveidē.

“Šis ir pēdējais starptautiskais pētījums matemātikā un dabaszinātnēs, kas vēl notiek pēc līdzšinējā mācību satura, jo nākamajā pētījumā jau piedalīsies skolēni, kuri no 1. klases mācās pēc jaunā satura un pieejas. Pētījums kalpos kā atskaites punkts, vai izglītības reformai ir rezultāti,” sacīja A. Muižniece.

Dalība pētījumā ir būtiska izglītības satura veidotājiem un uzraudzītājiem. Tā kā Latvija tuvākajos gados īstenos nozīmīgas pārmaiņas un uzlabojumus izglītības saturā, pētījuma rezultāti ļaus noskaidrot 4. klašu skolēnu matemātikas un dabaszinātņu izglītības attīstības tendences jaunā mācību satura ieviešanas sākumposmā. Rezultāti ļaus novērtēt 4. klases skolēnu sasniegumus dabaszinātnēs un matemātikā starptautiskā salīdzinājumā.

Arī skolām dalība pētījumā ir ļoti nozīmīga. Rezultāti ļaus secināt, kāda ir skolēnu attieksme pret matemātiku un dabaszinātnēm, kā tiek vērtēts mācību process mājās un skolā, kādi ir skolas sasniegumi salīdzinājumā ar citām pētījumā iekļautām Latvijas dalībskolām. Rezultātus varēs izmantot mācību procesa pilnveidošanā, uzskata IZM.

IZM uzdevumā Latvijā pētījumu veic Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts. IEA TIMSS 2019 Nacionālā pētījuma koordinatore Latvijā, LU pētniece Linda Mihno stāstīja, ka pētījums ir sadalīts divās daļās – dabaszinību un matemātikas, un tā uzdevumu izpildīšana skolēniem prasīs laiku divreiz 36 minūtes ar 15 minūšu pārtraukumu. Savukārt vecāki un skolotāji pildīs aptauju.

Skolēni pildīs līdzīga satura uzdevumus, kādi ir apgūstamajā mācību vielā, taču jautājumu pasniegšanas veids var atšķirties. Pētījumā ir arī uzdevumi, kas atkārtojas gadu no gada, bet ir arī jauni, ņemot vērā katras dalībvalsts mācību saturu.

Būs gan brīvo atbilžu uzdevumi, gan tādi, kur atbilde jāpaskaidro un jāpamato, kāpēc ir tieši tā. Uzdevumu uzbūve un pieeja ir līdzīga 2015. gada uzdevumiem (pētījums notiek ik pa četriem gadiem), bet Latvija tad šajā pētījumā nepiedalījās finansējuma trūkuma dēļ, skaidroja L. Mihno.

Preses konferencē piedalījās arī pētījumā iesaistītie skolotāji – Rīgas Valda Zālīša sākumskolas direktores vietniece, matemātikas skolotāja Dace Reknere un Rīgas Iļguciema vidusskolas direktores vietniece, latviešu valodas skolotāja Guna Pudule.

“Mani kopīgie novērojumi par skolēniem liecina, ka informāciju mūsu skolēni uztver ļoti labi, taču viņiem ir grūti iemācīto paturēt prātā ilglaicīgi un pēc tam izmantot citos uzdevumos. Viņi labi rēķina parauguzdevumus, taču tiklīdz uzdevums tiek pārstrukturēts uz citu situāciju, kur jāpielieto cita formula, ir grūtāk,” saka G. Pudule.

Sarunās ar žurnālistiem skolotājas minēja arī tādas frāzes kā “matemātika no skolēniem prasa piepūli, jo tur ir lietas, kas jāzina no galvas”, “jāpieliek pūles, lai tiktu pāri”, “svarīga ir trenēšanās”, “skolēni visu grib tūlīt, ja ir grūti, tad atmet ar roku” u.c.

“Es varu skolēniem stundā uzdot izrēķināt 10 vienādojumus pēc kārtas un mēs varam salīdzināt tikai atbildes. Bet mēs varam arī pārrunāt, kā kurš ir rēķinājis, varbūt kāds gājis apkārtceļu,” televīzijai LNT sacīja D. Reknere.

 

Īsumā par starptautisko matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču pētījumu 4. klasēm IEA TIMSS 2019

• Norises laiks: 25. marts – 3. maijs.
• Piedalās 60 valstis. Latviju pārstāv 4 792 skolēni no 156 skolām.
• Skolēniem būs jāaizpilda tests un pēc tam aptauja. Skolotājiem, skolu direktoriem un vecākiem jāaizpilda aptauja.
• Visi pētījuma instrumenti ir drukātā formā un dati būs anonīmi. 
• Rezultāti būs zināmi 2020. gadā. 
• Pētījumā skolēni netiek vērtēti individuāli. Katra dalībskola saņems savu vidējo vērtējumu starp citām Latvijas skolām. 
• Atskaitēs netiks minēts ne skolas nosaukums, ne skolēnu, vecāku un skolotāju vārdi.
• Pētījuma rezultātus izmantos izglītības sistēmas kvalitātes novērtēšanai vietējā un starptautiskā mērogā.
• Pētījumu Latvijā IZM uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētījumu institūta pētnieki.
• Pēdējo reizi TIMSS pētījumā Latvija piedalījās pirms 12 gadiem un iekļuva pasaules valstu TOP 10. Toreiz sasniegumi dabaszinātnēs bija starp augstākajiem pasaulē (7. vieta 38. dalībvalstu konkurencē) un aptuveni vienādā līmenī ar Honkongas, Japānas, Krievijas un Anglijas skolēnu sasniegumiem.

 

Sasniegumu ziņā matemātikā Latvija bija 8. vietā pasaulē (starp 38 dalībvalstīm), mūs apsteidza jau minētās valstis - Honkonga, Singapūra, Taivāna, Japāna, Krievija un Anglija, kā arī Kazahstāna. Toties mūsu skolēnu sasniegumi bija statistiski nozīmīgi augstāki nekā skolēniem no pārējām pētījuma dalībvalstīm, arī kaimiņvalsts Lietuvas.

Latvijas dalība starptautiskā pētījumā TIMSS 2019 tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda projekta “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” līdzekļiem. TIMSS pētījuma izmaksas veidojas no divām komponentēm – starptautiskā maksa un nacionālās izmaksas.

Starptautiskās iemaksas par pētījumu ik gadu veido  52 379,05 eiro (kopā par četru gadu ciklu – 209 516,21 eiro), bet nacionālās izmaksas par viena TIMSS pētījuma cikla norisi ir 144 366 eiro (gadā vidēji 36 091,5 eiro), informē IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta
vadošā vecākā eksperte - projektu vadītāja Larisa Pekša.


Papildu informācija par IEA TIMSS 2019: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/
IZM sagatavotie video par IEA TIMSS 2019:
TIMSS 2019 patroni Latvijā, LTV raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks” vadītāji stāsta 4. klašu skolēniem par pētījuma norisi: https://www.youtube.com/watch?v=r3SfkGWRsBc&t=5s
Kas TIMSS 2019 pētījumā būs jādara skolu direktoriem un skolotājiem? Sižetā mācībspēki stāsta, kā pētījuma rezultātus izmantot sava darba izvērtēšanai un pilnveidošanai: https://www.youtube.com/watch?v=qYYRFd_Y2yU
Kāpēc vecāku dalība pētījumā ir svarīga un kāda būs pētījuma rezultātu nozīme valsts un starptautiskā mērogā: https://www.youtube.com/watch?v=NLUR6N1mq8w

 

Žurnāls SKOLAS VĀRDS, autore: Andra Ozola

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

08.05.2020 11:41

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Digitalizēti jau 54% no jaunā, pirmskolām paredzētā mācību satura un metodiskajiem… https://t.co/dzK2EYCZBI

07.05.2020 12:11

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - VISC sola skolēniem labvēlīgākus eksāmenu vērtēšanas kritērijus https://t.co/8ODkwRhJdO via @SkolasVards

07.05.2020 11:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - 7. maijā sākas vērienīgākais eksāmens Latvijā - Eiropas eksāmens https://t.co/pMQn5BCdOj via @SkolasVards

23.04.2020 14:07

@SkolasVards: Attālinātās mācības – no „labi” uz „vēl labāk”. https://t.co/PgpDyYlLvi

23.04.2020 14:06

@SkolasVards: Sākumskolas skolotāju viedokļi par televīzijas mācību stundām. https://t.co/PgpDyYlLvi

23.04.2020 14:06

@SkolasVards: Iznācis "Izglītība un Kultūra" jaunais numurs. https://t.co/PgpDyYlLvi https://t.co/TnuyAlSnTF

20.04.2020 19:58

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Līdz Jāņiem skolās sola skaidrību par padziļināto kursu piedāvājumu 10.klašu sko… https://t.co/YD1yL1BwA4

20.04.2020 19:52

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - LIZDA iebilst iecerei šogad 9.klašu skolēniem rīkot valsts pārbaudes darbus… https://t.co/jAGJqu1fkE

12.04.2020 21:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Pedagoģijas studenti vēlas palīdzēt skolēniem attālinātajās mācībās… https://t.co/8VX4pQz11E

06.04.2020 19:43

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Izglītojošo kanālu "Tava klase" tiešsaistē pirmajā dienā skatījuši vairāk nekā 5… https://t.co/zjqrfJfOkO