Ar ES fondu atbalstu turpina jauno skolotāju izglītības programmu “Mācītspēks”

07.07.2021

Lai turpinātu īstenot skolotāju izglītības programmu “Mācītspēks”, darba vidē balstītām mācībām augstskolām nākamajā akadēmiskajā gadā būs pieejami Eiropas Savienības (ES) fonda līdzekļi 1,099 milj. eiro apmērā.

Jau šoruden, jaunajā akadēmiskajā mācību gadā, darbu 60 Latvijas skolās un vienlaikus arī studijas Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē un Daugavpils universitātē sāks 75 topošie pedagogi. Profesionālo pilnveidi un darbu skolās jaunajā mācību gadā turpinās arī aizvadītā akadēmiskā gada absolventi, vairāk nekā 90 jaunie skolotāji.

Programmas ietvaros studiju laikā topošie pedagogi saņem ikmēneša stipendiju 199 eiro. Gadu pēc studijām, profesionālo prasmju nostiprināšanas laikā (indukcijas gads), strādājot skolā, stipendija ir 120 eiro ik mēnesi. Indukcijas gads ir paredzēts, lai projekta dalībniekiem palīdzētu nostiprināties izglītības jomā ilgtermiņā. Otrajā gadā dalībnieki turpina sadarbību ar kuratoriem, kuri sniedz atbalstu, vērojot stundas, konsultējot un vadot profesionālās pilnveides grupas. Pilnveides grupu nodarbībās projekta dalībniekiem ir iespēja nostiprināt un papildināt pirmā gada ietvaros gūtās zināšanas, lai profesionāli pilnveidotos pedagoģijā, padziļinātāk izprastu skolu kā mācīšanās organizāciju un karjeras iespējas, ko piedāvā darbs skolā. Atbalsts paredzēts arī prakses vadītājiem.

Jauno skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. “Mācītspēks” sniedz iespēju atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionālo pilnveidi, lai nostiprinātu mācību laikā iegūtās profesionālās iemaņas kādā no Latvijas skolām.

Projektu “Mācītspēks” īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas un Daugavpils universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas”  un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Skolotājs”.

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 6. jūlijā, apstiprināts valdībā.

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?