Atbalsta lēmumu par vecāku piemaksām bērnu ēdināšanai Rīgas izglītības iestādēs

21.04.2022

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja 21. aprīlī atbalstīja lēmumprojektu par vecāku piemaksām bērnu ēdināšanai Rīgas izglītības iestādēs.

No šī gada 1.septembra Rīgā daļai vecāku par bērna pusdienām izglītības iestādē var nākties piemaksāt 1-2 eiro dienā, kamēr daļai bērnu tiktu saglabātas brīvpusdienas.

Tas nepieciešams, lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām atbilstoša ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību Rīgas izglītības iestādēs.

Rīgas pašvaldība no 1.septembra palielinās maksu par ēdināšanu galvaspilsētas izglītības iestādēs no 1,42 eiro līdz 2 eiro dienā skolās, kā arī no 2,77 eiro līdz 4 eiro dienā pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Brīvpusdienas saglabāsies 1.-4.klašu skolēniem, daudzbērnu, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēniem. Savukārt 5.-12.klašu skolēnu vecākiem nāksies piemaksāt 50% līdzfinansējumu jeb 1 eiro. Savukārt bērnudārza bērniem par trīsreizēju - brokastis, pusdienas, launags - ēdināšanu pašvaldība un vecāki maksās solidāri pa 2 eiro dienā.

Domes lēmumprojekts arī paredz, ka ēdināšanas izmaksas pašvaldība nesedz izglītojamiem, kas apgūst izglītības programmu ārpus izglītības iestādes, pamatizglītības pirmā posma izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu apgūst ģimenē vai arī neklātienes un tālmācības formā.

Kā tika informēti domes deputāti, ja pašvaldība turpinās segt visus ēdināšanas izdevumus bez vecāku līdzfinansējuma, tad periodā no šī gada septembra līdz decembrim pašvaldības budžeta izdevumi par izglītojamo ēdināšanu būtu 15 894 672 eiro apmērā jeb 3 973 668 eiro mēnesī, bet no 2023.gada janvāra līdz decembrim pašvaldības budžeta izdevumi par izglītojamo ēdināšanu pieaugtu par 16 938 949 eiro un kopējie izdevumi par izglītojamo ēdināšanu būtu 42 479 461 eiro.

Pieņemot lēmumu par vecāku līdzfinansējumu, šogad no septembra līdz decembrim pašvaldības budžeta izdevumi par izglītojamo ēdināšanu plānoti 8 946 064 eiro apmērā jeb 2 236 516 eiro mēnesī, bet no 2023.gada janvāra līdz decembrim pašvaldības budžeta izdevumi par izglītojamo ēdināšanu pieaugtu par 756 127 eiro, un kopējie izdevumi par izglītojamo ēdināšanu būtu 26 296 639 eiro.

Gala lēmums par vecāku piemaksu ieviešanu bērnu ēdināšanai jāpieņem Rīgas domes sēdē.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) šogad neplāno nodrošināt papildus līdzekļus augošajām skolēnu ēdināšanas izmaksām.

Ministrija novērtē Latvijas Ēdinātāju apvienības un Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas iniciatīvu, tomēr, ņemot vērā valsts budžeta programmas "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4.klašu izglītojamiem" ierobežotos līdzekļus, papildus līdzekļi šim mērķim šobrīd nav paredzēti.

IZM skaidro, ka turpmākās atbalsta iespējas tikšot skatītas nākamā gada budžeta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.

LETA informācija

Komentēt: