Bērnudārzos vasaras mēnešos varēs organizēt apvienotās grupas līdz 24 bērniem

15.05.2021

Šī gada vasaras mēnešos būs pieļaujama pirmsskolas izglītības programmas īstenošana apvienotās grupās, vienlaikus epidemioloģisko apsvērumu dēļ šādā apvienotajā grupā nedrīkstēs būt vairāk par 24 bērniem, 13. maijā lēma valdība.

Tāpat, lai nodrošinātu apvienoto grupu sastāva nemainību un novērstu nevajadzīgus kontaktus starp dažādu grupu bērniem, Ministru kabinets lēma, ka nav pieļaujama bērnu mainīšana starp grupām.

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) atzīmēja, ka Izglītības likums paredz pedagogam tiesības saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo astoņu nedēļu atvaļinājumu. Pirmsskolas izglītības programmas tiek īstenotas visu gadu bez noteiktiem brīvlaikiem. 

Savukārt Ministru kabineta noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem noteikts, ka pirmsskolas mācību satura apguvi plāno un īsteno pirmsskolas pedagogs vai pirmsskolas pedagogs regulārā sadarbībā ar citiem speciālistiem, iesaistot vecākus vai bērna likumiskos pārstāvjus bērna mācīšanās atbalstam. 

Ministrijā skaidroja, ka pēc esošā regulējuma pirmsskolas mācību satura apguvē vienmēr ir iesaistīts arī pirmsskolas pedagogs un to nevar īstenot tikai atbalsta personāls - aukle, skolotāja palīgs. Ņemot vērā to, ka vairums pedagogu, tai skaitā pirmsskolas pedagogu, atvaļinājumā dodas tieši vasaras mēnešos, prakse liecina, ka šādos gadījumos tiek veidotas apvienotās pirmsskolas izglītības grupas. 

Turklāt tas tiek darīts ne tikai konkrētās izglītības iestādes iekšienē, bet arī sadarbībā ar citām izglītības iestādēm, kas atrodas attiecīgajā pašvaldībā, jo atsevišķos gadījumos attiecīgā pirmsskolas izglītības iestāde uz laiku tiek slēgta.

Līdz ar šī gada vasaru bērnudārzos būs pieļaujama apvienoto grupu veidošana, vienlaikus epidemioloģisko apsvērumu dēļ nosakot arī grupas lieluma ierobežojumu.

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?