Digitalizēti jau 54% no jaunā, pirmskolām paredzētā mācību satura un metodiskajiem materiāliem

08.05.2020

Šobrīd ir sagatavoti jau  54% no pirmskolu jaunā digitalizētā mācību satura un attālināti norit aktīvākais darbs pie visām pirmsskolām paredzētā, apjomīgā projekta realizēšanas. Covid-19 dēļ noteiktie tikšanās ierobežojumi projekta īstenošanu neaizkavēs – tā realizēšanā iesaistītās skolotājas attālinātā režīmā veiksmīgi turpina savas līdzšinējās radošās metodikas kopīgiem spēkiem pārveidot digitālos mācību materiālos.

Līdz ar to no 2021. gada septembra visām pirmskolām būs pieejama līdzvērtīga mācību un metodisko materiālu bāze – digitalizētās mācību kopas, kas atbilst kompetenču izglītībai. Jau šī gada septembrī pirmajās četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, pilotprojekta ietvaros, sāksies jauno, digitalizēto mācību materiālu izmantošana. Jaunais mācību saturs bērniem nodrošinās aizraujošas rotaļas un radošu mācību procesu matemātikā, valodu apguvē, veselības mācības un fizisko aktivitāšu jomā.

Pirmsskolas mācību materiālu  digitalizācijas projekta vadītāja, privātās pirmsskolas "CreaKids" vadītāja Daina Kājiņa atzīst, ka mācību materiālu digitalizācija nenozīmē, ka tos radošos risinājumus, ko šobrīd bērniem mācībās nodrošina tradicionālā veidā, piemēram, ar papīru un zīmuļiem, spēlēm, tiek mēģināts automātiski pielāgot digitālai videi. "Mēs radām absolūti jaunu saturu rotaļīgām mācībām klātienē, reālajā vidē. Ar mūsu jaunradīto, kompetencēs balstīto mācību saturu mēs kliedēsim vecāku bažas par "ekrāniem" un parādīsim jaunu pieeju, kā bērniem veidot veselīgu attieksmi pret viedierīcēm - lai viņi zinātu, kā pašam radīt interesantu pasauli realitātē, nevis sekot viedierīču saturam. Covid-19 ir būtiski mainījis darba apstākļus un šobrīd mēs, kopā attālināti strādājot, ikdienas pārliecināmies, cik svarīgs visām pirmskolām kvalitatīvu apmācību nodrošināšanā ir tieši digitālizētais mācību saturs un metodikas skolotājiem – pirmsskolas spēj ātrāk un vieglāk adaptēt mācību saturu atbilstoši bērnu skaitam attiecīgajā grupā, skolotāju aizvietošanai slimošanas vai atvaļinājumu laikā, uzdevumu nosūtīšanai to bērnu vecākiem, kas neapmeklē dārziņu, bet vēlas darboties attālināti."

Mācību materiālu digitalizācija nozīmē ne tikai izstrādāt jaunu mācību saturu, bet katrai no jomām, piemēram, matemātikai izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopu, kurā ietilpst uzdevumi, testi, skolotāja darba uzdevumi u.tml.

Pirmsskolā svarīgi daudz lielāku uzsvaru likt uz bezekrāna ierīcēm un rīkiem, tāpēc digitalizēto mācību līdzekļu un metodiku galvenais uzdevums ir iemācīt bērniem jēgpilnu attieksmi pret digitālajām ierīcēm. Tās mācību procesā ir tikai palīginstruments, kas bērniem matemātikā, valodu apguvē, veselības un fiziskās aktivitātes mācībās rada jaunu impulsu izpētīt lietas, pašiem radīt jaunas lietas, iemācīties jaunas prasmes. Īpaši svarīgi ir tas, ka  digitālie risinājumi būs veidoti tā, lai bērni paši varētu apgūto un savas prasmes novērtēt, kā to prasa kompetencēs balstītas izglītības pieeja "Skola2030". Vēl viens projekta izaicinājums ir pārliecināties, lai skolotājas zinātu, kā pareizi izmantot tehnoloģijas un redzēs to kā jautru veidu rotaļu piepildītas mācīšanās pieredzes veidošanai bērniem. 

Arī pārējās digitālā satura veidotājas redz būtiskas priekšrocības gan bērniem, gan skolotājām. Pirmssskolas "CreaKids" skolotāja Kristīne Zvaigzne atzīst: "Uzdevumus digitalizējot, mēs noteikti nākotnē ietaupīsim laiku, lai sagatavotos darbam. Te ir arī atbilde uz jautājumu – kā skolotājai paspēt sagatavot visu nepieciešamo kompetenču izglītības saturu.  Būs pieejamas idejas un metodes, lai tās īstenotu atbilstoši bērnu vecumam.  Pirmsskolas "CreaKids" skolotāja Ketija Maculēviča uzsver: "Es redzu, ka varēsim ietaupīt arī papīru! Būs ērti pieejams rīks - grupas planšetdators, kas ir kā instruments, lai motivētu bērnus aktīvi darboties, domāt un novērtēt savu darbu."

Digitalizētajā mācību saturā tehnoloģijas vienmēr ir savienotas ar citām aktivitātēm, piemēram, fiziskām aktivitātēm. Viens mācību metodes piemērs: "Dienas fotogrāfs" – tā ir aizraujoša aktivitāte, kur bērni var uzņemt bildes ar visu, par ko viņiem ir interese. Šī aktivitāte sniedz bērniem pieredzi, kā izmantot tehnoloģijas, lai komunicētu un sevi izpaustu dažādos veidos. Bērni papildus iegūst pieredzi sastrādājoties, kad bildes ir jāattīsta. Ļaujot bērniem šīs bildes prezentēt citiem, tiek izveidota iespēja bērnam stāstīt par sev interesējošām lietām un parādībām. 

Vēl piemēri: QR koda izmantošana fizisko nodarbību laikā, kur bērns saņem uzdevumu un to prezentē saviem draugiem. Cits uzdevums - ar digitālo ierīci nedēļas laikā var saskaitīt noieto attālumu mērķtiecīgi organizētos pārgājienos, bet pēc tam noietos kilometrus var saskaitīt un kartē pētīt, cik liels attālums tas ir.

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?