IKVD plāno izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditēšanā

06.01.2020

Šogad Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) ieplānojis nozīmīgas izmaiņas izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācijas norisē un izglītības kvalitātes vērtēšanā, pavēstīja dienesta vecākā eksperte Jana Veinberga. Viņa skaidroja, ka šīs ieceres mērķis ir nākotnē pārvērst izglītības kvalitātes vērtēšanas procesu par skolu kvalitātes vadības sistēmu.

Šogad tiks pabeigta akreditācijas kritēriju reforma, samazinot kritēriju skaitu un iekļaujot tajos arī izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu. Veinberga atklāja, ka IKVD plāno veidot nopietnāku uzraudzību pār to, kā skolas ievieš akreditācijā izteiktās būtiskākās rekomendācijas izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Tāpat kvalitātes dienests turpinās pērn sākto darbu pie agrīnās brīdināšanas sistēmas izveides un ieviešanas izglītībā. Veinberga skaidroja, ka agrīnās brīdināšanas sistēmas mērķis ir izveidot instrumentu izglītības iestāžu paškontrolei un izglītības kvalitātes regulāram ārējam monitoringam, lai uz izmaiņām izglītības kvalitātē varētu reaģēt nekavējoties, negaidot kārtējo skolas vai izglītības programmas akreditāciju.

2019.gadā IKVD ir definējis 10 agrīnās brīdināšanas indikatorus, kas varētu liecināt par izglītības kvalitātes problēmām izglītības iestādē, piemēram, otrgadnieku īpatsvars, ilgstošu neattaisnotu kavētāju daudzums, pedagoģiskā personāla mainība un citus. Pēc IKVD ekspertes paustā, šo indikatoru datu apkopšana un analīze veidos pamatu kvalitātes dienesta turpmākajai rīcībai un iesaistei izglītības kvalitātes uzlabošanā konkrētā iestādē.

Dienests plāno sākt agrīnās brīdināšanas sistēmas izmantošanu no šī gada septembra.

Savukārt, lai paaugstinātu akreditācijas ekspertu atbildību par savu darbu un izglītības kvalitātes vērtēšanas profesionalitāti, 2020.gadā turpināsies arī darbs pie akreditācijas ekspertu izglītošanas. Tāpat kvalitātes dienests piedāvās profesionālās pilnveides kursus pašvaldības izglītības speciālistiem, skolu direktoriem un viņu vietniekiem.

LETA informācija

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?