Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu plānots ieviest 2021.gada beigās

27.02.2020

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu plānots ieviest 2021.gada beigās, taču jau šī gada nogalē tā uzsāks darbu pilotrežīmā, šodien Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē deputātus informēja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja. Atbilstoši ievadītajiem datiem, izglītības iestādes varēs redzēt tos kolēģus pie kuriem var doties smelties labās prakses piemērus. Arāja uzsvēra, ka izglītības monitoringa sistēma nebūs skolu reitings, taču tas uzrādīs gan skolu veiksmes stāstus, gan problēmsituācijas, kas jārisina.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens (JV) sēdes sākumā uzsvēra, ka sabiedrībā ir ārkārtīgi atšķirīga izpratne par izglītības kvalitāti un skolēnu sasniegumi lielajās pilsētās, reģionālajos centros un lauku skolās ir būtiski atšķirīgi.

Sēdē neviena no uzaicinātajām amatpersonām tā arī nenodefinēja, kas ir izglītības kvalitāte, Arāja vien atzina, ka to nevar tik vienkārši izdarīt. Viņa stāstīja, ka iesaistot 60 izglītības ekspertus notikušas 18 intervijas un trīs publiskas diskusijas, kuru rezultātā izstrādāts izglītības kvalitātes pamatkategoriju un pamatelementu struktūra, kura sastāv no četriem elementiem, proti, atbilstība mērķiem, kur iekļaujas kompetences un sasniegumi, izglītības turpināšana un nodarbinātība, kā arī vienlīdzība un iekļaušana.

Savukārt ar kvalitatīvām mācībām tiek saprasta mācīšana un mācīšanās, pedagogu profesionālā kapacitāte, kā arī izglītības programmu īstenošana. Labā pārvaldībā iederas atbalsts un sadarbība, vadības profesionālā kapacitāte, kā arī finanšu un administratīvā efektivitāte. Ar iekļaujošu vidi saprot izglītības iestādes pieejamību, drošību un labsajūtu, kā arī infrastruktūru un resursus.

"Patlaban izglītības kvalitātes monitoringa sistēmai ir noformulēti 148 rādītāji. Izstrādes procesā ir šo rādītāju trīs grupas par kurām vienoties ir liels izaicinājums. Pirmajā grupā ir rādītāji, kuri ir saskaņoti, piesaistīti attiecīgam pamatelementam un ir datu vākšanas metodika un process," sacīja Arāja. Viņa skaidroja, ka rādītāji, kuri ir saskaņoti, bet nepieciešama turpmāka izpēte, lai varētu izstrādāt kvalitatīvu datu vākšanas un apkopošanas metodiku un procesus. Savukārt trešajā grupā ir nozīmīgiem izglītības kvalitātes aspektiem atbilstoši rādītāji, kuriem ir jāizstrādā gan normatīvais regulējums, gan jauni datu vākšanas procesi. 

Arāja norādīja, ka šogad IZM turpinās sagatavot rādītāju aprakstus, izstrādās monitoringa rīku aprakstus un pilnveidos un attīstīs prototipu vizualizācijas, lai tās varētu lietot ierobežotā apjomā jau šā gada beigās. Tāpat šogad plānots monitoringa rīku prototipus sasaistīt ar Valsts izglītības informācijas sistēmu. Tiks izstrādāta agrīnās brīdināšanas sistēma, kuras mērķis ir izveidot instrumentu izglītības iestāžu paškontrolei un izglītības kvalitātes regulāram ārējam monitoringam, lai uz izmaiņām izglītības kvalitātē varētu reaģēt nekavējoties, negaidot kārtējo skolas vai izglītības programmas akreditāciju.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols deputātus informēja, ka ar šā gada 1.septembri sāks ieviest kvalitātes vadības sistēmu izglītībā, kuras pamatā būs trīs komponentes, proti, izglītības iestādes iekšējā un ārējā vērtēšana jeb akreditācija un izglītības kvalitātes monitoringa sistēma, tai skaitā risku pārvaldības sistēma.

Ozols uzsvēra, ka par plānotajām izmaiņām akreditācijas pieejā IKVD organizē valsts finansētus kursus visiem vispārējo izglītības iestāžu vadītājiem un pašvaldību izglītības speciālistiem.

Saeimas deputāti atzinīgi novērtēja, to, ka atbilstoši "Skola 2030" jaunā satura ieviešanas principiem, izglītības iestāžu darbība ir decentralizēta, tiks palielināta dibinātāja atbildība par izglītības kvalitāti un palielināsies skolas atbildība par kvalitatīvu izglītību.

Saeimas deputāte un bijusī IZM amatpersona Evija Papule (S) aicināja IZM amatpersonas, izstrādājot izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu, neaizmirst par to, kāds no tās būs ieguvums skolēniem.

Izglītības kvalitātes monitoringa izstrāde un ieviešana pēc aģentūras LETA aprēķiniem izmaksās vismaz 10 miljonus eiro, kas ir divu Eiropas Sociālā fonda un divu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

LETA informācija

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

23.07.2020 12:37

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Speciālās izglītības iestādēs katru dienu būs rūpīgi jānovēro bērnu veselības stāv… https://t.co/6VgGYNXWf7

22.07.2020 18:10

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Pašvaldībām pašām būs jālemj, kādā epidemioloģiskā situācijā pārtraukt mācīšanos… https://t.co/gyR24EAzQo

22.07.2020 18:04

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ja skolēnam skolā parādīsies akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, viņš bū… https://t.co/0mnZiu1UvX

22.07.2020 18:04

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM: Sporta zālē, ēdnīcā, gaiteņos un starp dažādām klasēm vispārējās distancēša… https://t.co/kcIYWdFizh

21.07.2020 14:54

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - IZM novirzījusi 3 miljonus eiro tehnoloģiskā nodrošinājuma uzlabošanai skolās… https://t.co/6KpTWhsXYK

21.07.2020 14:53

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Pirmo līdz sesto klašu skolēniem klātienes mācības plāno nodrošināt arī iespējam… https://t.co/mizOmRBIam

21.07.2020 14:53

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Ilga Šuplinska: jauno mācību gadu plānojam sākt klātienē https://t.co/GsxZ1vCPcn via @SkolasVards

08.05.2020 11:41

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Digitalizēti jau 54% no jaunā, pirmskolām paredzētā mācību satura un metodiskajiem… https://t.co/dzK2EYCZBI

07.05.2020 12:11

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - VISC sola skolēniem labvēlīgākus eksāmenu vērtēšanas kritērijus https://t.co/8ODkwRhJdO via @SkolasVards

07.05.2020 11:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - 7. maijā sākas vērienīgākais eksāmens Latvijā - Eiropas eksāmens https://t.co/pMQn5BCdOj via @SkolasVards