Izglītības kvalitātes valsts dienestā visbiežāk sūdzības iesniedz par pedagogu darbu un mācību sasniegumu vērtēšanu

06.01.2020

Līdz pērnā gada decembra vidum Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) saņēmis un izskatījis 540 sūdzības un veicis 290 pārbaudes. Visbiežāk iesniegumi saņemti par pedagogu darbu, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu un drošības jautājumiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sūdzību un pārbaužu skaits ir samazinājies - 2018.gadā dienestā bija saņemti 660 iesniegumi un veiktas 345 pārbaudes. Tāpat samazinājies administratīvo pārkāpumu lietvedību skaits - 2018.gadā izskatītas 18 lietvedības, savukārt pērn - 10.

Veinberga informēja, ka iesniegumu saturā un struktūrā, salīdzinot ar citiem gadiem, lielu izmaiņu neesot - pārsvarā iesniegumus iesniedz izglītojamo vecāki un visbiežāk iesniegumos ir sūdzības par vispārējās izglītības iestādēm.

Pēc Veinbergas sacītā, IKVD 2019.gadā reģistrējis 703 bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus, proti, auklītes, kā arī 99 izglītības iestādes. Dienests no reģistra svītrojis 74 likvidētas vai reorganizētas izglītības iestādes, reģistrējis 1599 psihologus, kā arī izsniedzis 1259 psihologu sertifikātus.

Kvalitātes dienestā arī licencētas 809 vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, akreditētas 112 vispārējās izglītības iestādes un 351 vispārējās izglītības programmas, 195 vidējās, pamata profesionālās izglītības un arodizglītības programmas un 434 profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības programmas, novērtēta 204 izglītības iestāžu vadītāju, tai skaitā 29 pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālā darbība.

IKVD eksperte uzsvēra, ka dienests iepriekšējā gadā aktīvi iesaistījās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē, kā arī daudz tika strādāts ar akreditācijas ekspertiem, gatavojoties jaunā izglītības satura ieviešanai.

Viņa atzīmēja, ka gluži kā citus gadus kvalitātes dienests iesaistījās profesionālās pilnveides programmu īstenošanā izglītības iestāžu vadītājiem, kā arī akreditācijas ekspertiem vispārējā un profesionālajā izglītībā, lai nodrošinātu vienotu pieeju izglītības kvalitātes vērtēšanai un sniegtu atbalstu izglītības iestādēm.

LETA informācija

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?