IZM par 7,2 miljoniem eiro skolās izveidos mehānisko ventilāciju

18.05.2021

Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) piešķīra finansējumu 7 291 160 eiro, lai divu gadu laikā pašvaldību dibinātās vispārējās izglītības iestādēs nodrošinātu centralizētas mehāniskās ventilācijas izveidei ēkas korpusā un decentralizēto ventilācijas sistēmu izveidei ēkas atsevišķās mācību telpās, 18. maijā lēma Ministru kabinetā. 

IZM atgādina, ka Ministru kabinets 18.marta sēdē ir atbalstījis Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu", kurā paredzētais valsts budžeta finansējums augstas gatavības izglītības nozares investīciju projektu atlasei ir 7 291 160 eiro, no tā 2021.gadā 2 916 464 eiro apmērā un 2022.gadā 4 374 696 eiro apmērā.

Ņemot vērā Latvijā esošo situāciju, kas saistīta ar Covid-19 izplatību, izglītības process pamatā tiek īstenots attālināti. Viens no iemesliem, kas kavē izglītojamo iespējas atgriezties klātienes mācībās, ir nepietiekama gaisa kvalitāte, ventilēšanas un piespiedu gaisa apmaiņas sistēmu neesamība, jo, piemēram, 219 izglītības iestādēs darbojas tikai dabiskā vai pasīvā ventilācija. 

Lai risinātu iepriekš minēto un mazinātu Covid-19 seku ietekmi uz izglītojamo iespējām iegūt izglītību un sekmētu izglītojamo atgriešanos klātienes mācību procesā, IZM uzsver, ka ir nepieciešamas investīcijas izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanā un ventilācijas ierīkošanā mācību telpās.

IZM skaidro, ka telpu vēdināšana ir viens no efektīvākajiem līdzekļiem, ar ko ierobežot koronavīrusa izplatību skolās, taču svaiga gaisa nodrošināšanas iespējas tajās lielākoties nav apmierinošas. Gaisa kvalitātes uzlabošana un higiēnas prasībām atbilstošas gaisa kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādēs ir aktuāls jautājums ne tikai pandēmijas laikā - kvalitatīvs gaiss nepieciešams arī mācību procesa vispārējai nodrošināšanai.

Lai izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un drošu mācību un darba vidi un preventīvi novērstu izglītojamo un darbinieku saslimšanu ar infekcijas slimībām, ministrijas ieskatā, pašvaldības var sniegt nozīmīgu ieguldījumu iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai pašvaldības izglītības iestādēs, vienlaikus mazinot Covid-19 inficēšanās risku, preventīvi novēršot izglītojamo un darbinieku saslimšanu ar infekcijas slimībām un tālāko ģimenes locekļu saslimšanu un darba nespēju.

Finansiālajam atbalstam pašvaldības varēs pieteikt ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu saistītus augstas gatavības projektus, kuru īstenošana tiek sākta 2021.gadā un tie ir pilnībā īstenojami līdz 2022.gada beigām, sasniedzot mērķi tie nerada vajadzību pēc papildu līdzekļiem turpmākajos gados.

IZM aprīlī ir apzinājusi pašvaldību ieceres vispārējās izglītības iestāžu ventilācijas augstas gatavības projektu īstenošanai. Atbilstoši pašvaldību aptaujas rezultātiem, kopumā šādas ieceres ir 28 pašvaldībām par 54 dažāda gatavības pakāpju ventilācijas investīciju projektiem.

Valdība marta vidū apstiprināja 219 miljonu eiro sadalījumu ministriju augstas gatavības projektiem.

Īstenojamie pasākumi 2021.gadā tiks finansēti no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", savukārt 2022.gadā nepieciešamais finansējums tiks iekļauts, gatavojot 2022.gada valsts budžeta projektu.

LETA informācija

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?