Jaunā VISC vadītāja: Pandēmijas un attālināto mācību laikā nepieciešams sniegt pilnvērtīgu un profesionālu atbalstu visiem pedagogiem

03.01.2022

Pandēmijas un attālināto mācību laikā nepieciešams sniegt pilnvērtīgu, profesionālu atbalstu gan tiem pedagogiem, kuri jau ilgstoši strādā savā amatā, gan tiem, kuri izglītības iestādēs darbu sākuši nesen, norādīja Valsts izglītības satura centra (VISC) jaunā vadītāja Liene Voroņenko.

Voroņenko uzskata, ka pašlaik ir ārkārtīgi būtiska atgriezeniskās saites nodrošināšana un regulāra diskusiju uzturēšana ar iesaistītajām pusēm, lai novērstu būtiskākos šķēršļus jaunā satura ieviešanai un virzībai, kā arī izglītības attīstībai kopumā.

Vienlaikus nepieciešama skaidra un vienota izpratne par to mācību satura daļu, kuras apguve ir vēlama, taču turpmāk netiks iekļauta valsts pārbaudījumos. Viņasprāt, šī vienošanās ilgtermiņā sniegtu iespēju pedagogiem elastīgāk reaģēt uz katras izglītojamo klases kopējām vajadzībām, kā arī stiprināt jauno mācīšanās kultūru.

Pašlaik VISC veic sagatavošanās darbus jaunās pārbaudījumu sistēmas ieviešanai. Voroņenko uzsvēra, ka nākamajā gadā īstenojamie pārbaudes darbi, to norises process un izglītības iestāžu gatavība, ir viena no kopējām izglītības nozares vērtībām.

Vienlaikus Voroņenko sacīja, ka izglītības satura izstrādē iesaistīto pedagogu un ekspertu pieaugošā noslodze pieprasīs VISC darbības konsolidāciju, kas būtu ieguvums visai nozarei. Attiecīgi "spēku apvienošana" ļautu dažādos procesos iesaistītajiem veidot kopēju izpratni par izglītības pakalpojumā ietverto satura piedāvājumu.

Voroņenko ir pārliecināta, ka Latvijas sabiedrība ir gatava diskusijai par vērtēšanas sistēmas maiņu, kas ļautu izglītojamajiem koncentrēties mācīšanās prasmju attīstībai:

"Daudzu valstu pieredzes pārnese un mūsu izglītības sistēmu ne vienmēr dod gaidīto efektu, taču katra izglītojamā izaugsme mācību procesā ir daudz svarīgāka par savstarpējo sekmju vai sasniegumu salīdzināšanu sabiedrībā," piebilst jaunā VISC vadītāja.

Jau ziņots, ka, noslēdzoties atklātajam konkursam uz VISC vadītāja amatu, atlases komisija par konkursa uzvarētāju vienbalsīgi atzinusi Lieni Voroņenko.

Konkursa uzvarētāja guvusi arī nozares ministres apstiprinājumu.

Valsts kancelejā norādīja, ka Voroņenko jau ir darba pieredze VISC - no 2016.gada viņa šajā iestādē ir projektu vadītāja un atbild par Eiropas Savienības fondu projektu "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" un "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ieviešanu. Vienlaikus Voroņenko ir arī vieslektore Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), kur vada lekcijas par lēmumu pieņemšanas modelēšanu.

Pirms tam Voroņenko darbavieta bijusi "LEO pētījumu centrs", kur viņa bijusi projektu vadītāja un pārraudzījusi pētījumu un inovāciju izstrādes projektu ieviešanu elektronikas, telekomunikācijas un optikas nozarēs. Iepriekš Voroņenko vadījusi pirmsskolas izglītības iestādi "Attīstības centrs ģimenei", bet vēl pirms tam - bijusi nodaļas vadītāja uzņēmumā "SAF Tehnika" un nodaļas vadītāja palīgs Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā.

Jaunā VISC vadītāja ir sākusi doktorantūras studijas vadībzinātnē un ekonomikā RTU. Turpat Voroņenko ieguvusi maģistra grādu sociālajās zinātnēs, bet Latvijas Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds finanšu vadībā.

Voroņenko atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei angļu un krievu valodu pārvalda B2 līmenī.

LETA informācija

Komentēt: