Jaunā vispārējās izglītības satura ieviešanai piešķirs papildu 5,8 miljonus eiro

27.02.2020

Valdība 25. februārī atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz piešķirt papildu 5,8 miljonus eiro jaunā vispārējās izglītības satura ieviešanai.

Ministrija skaidroja, ka papildu finansējums pilnam jaunā vispārējās izglītības satura ieviešanas ciklam tiks pārdalīts no finansējuma citiem specifiskajiem atbalsta mērķiem vai to pasākumiem.

IZM skaidroja, ka jaunā mācību satura aprobācijas gaitā ir konstatēta nepieciešamība pagarināt projektu, nodrošinot atbalstu pilnam jaunā mācību satura ieviešanas ciklam, tostarp eksāmenu satura izstrādei ne tikai dabaszinātņu mācību priekšmetos vidusskolā, bet visu plānoto valsts pārbaudes darbu satura izstrādei pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē.

Pēc IZM paustā, tiks izstrādāti eksāmenu paraugi pamatizglītības un vidējās izglītības posmā, kā arī ieteikumus pētniecisko un jaunrades darbu vērtēšanai. Pamatizglītības posmā tiks sagatavoti septiņi eksāmenu paraugi, savukārt vidējās izglītības posmā - 17 eksāmenu paraugi.

Piešķirtais finansējums sniegs iespēju izveidot jaunus video materiālus pedagogiem ar labās prakses piemēriem dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā, tos papildinot ar metodiskiem komentāriem, lai sniegtu atbalstu pedagogiem jaunā mācību satura ieviešanā.

Tāpat pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei tiks izstrādātas 12 profesionālās pilnveides programmas, nodrošinot profesionālo pilnveidi vairāk nekā 2000 pedagogiem. Par mācību satura plānošanu un īstenošanu izstrādās video materiālus, kā arī tiks izstrādāti e-mācību moduļi pedagogiem tehnoloģiju mācību jomā pamatizglītībā un par augstākā mācību satura līmeņa ieviešanu vidējā izglītības posmā.

Kopumā projektam papildus nepieciešamais finansējums ir 5 879 296 eiro, tostarp ESF finansējums 4 997 401 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums 881 895 eiro apmērā. Minēto finansējumu plānots pārdalīt no vairākiem ministrijas pārziņā esošo prioritāro virzienu rezervēm, tomēr 191 889 eiro tiks pieprasīti no valsts budžeta programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

Pēc IZM paustā, papildu finansējums plānots jaunā satura sekmīgai ieviešanai, jo īpaši vidējās izglītības posmā. Izmaiņas vispārējās izglītības saturā attiecas uz pedagogiem un izglītojamajiem ne tikai vispārējās izglītības iestādēs, bet arī profesionālās izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējās izglītības programmas, tāpēc, lai nodrošinātu jaunā satura sekmīgu ieviešanu abu tipu izglītības iestādēs, nepieciešams papildus atbalstīt satura ieviešanas pasākumus arī profesionālās izglītības iestādēs, akcentēja IZM.

Vienlaikus ministrija atzīmēja, ka šobrīd paredzēts, ka projekts tiek īstenots līdz 2021.gada 16.oktobrim, savukārt Ministru kabineta noteikumi pieļauj projekta īstenošanu līdz 2022.gada 31.maijam. Lai nodrošinātu informatīvu un izglītojošu atbalstu sekmīgai pilna cikla jaunā mācību satura ieviešanai, izstrādātu un aprobētu jauna tipa valsts pārbaudes darbu saturu 9.klasēm un 12.klasēm atbilstoši jaunā mācību satura prasībām, plānots pagarināt projekta īstenošanu līdz 2023.gada 31.augustam.

Kā ziņots, ar šo mācību gadu jaunais saturs tiek ieviests pirmsskolas izglītībā un ar 2020./2021.mācību gadu tas tiks pakāpeniski ieviests pamatizglītībā un vidējā izglītībā - 1., 4., 7. un 10.klasē, tomēr 2021./2022.mācību gadā to ieviesīs - 2., 5., 8., 11.klasē, bet 2022./2023.mācību gadā - 3., 6., 9., 12.klasē, tai skaitā paredzot, ka 2022./2023.mācību gada beigās tiks kārtoti valsts pārbaudes darbi pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā atbilstoši jaunā standarta prasībām.

LETA informācija

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?