Latviešu valodas aģentūra bagātina Demokrātijas nedēļu skolās

02.05.2022

Latviešu valodas aģentūra bagātina Demokrātijas nedēļu skolās, publicējot un mudinot mācību procesu papildināt ar skolēnu radošo konkursu darbiem ˗ kā iedvesmu savu darbu radīšanai, ierosmi diskusijām, sarunām par vērtībām, valodas bagātināšanai u.c. Materiāli ir daudzveidīgi ˗ gan skolēnu veidoti  domraksti, esejas, stāsti, tēlojumi, zīmējumi, gan  Latvijas Radio 1 raidījuma „Ielūdz Radioteātris” radio iestudējumi.

Svētkiem īpaši piemēroti būs konkursa „Kas manu tautu dara stipru” darbi, kuros skolēni atklāj Latvijas spēka un stipruma avotus. Konkursā „Kas manu tautu dara stipru” piedalījās gandrīz 900 skolēnu no skolām Latvijā un latviešu skolām pasaulē, krājumā apkopoti 242 skolēnu darbu fragmenti.

Tāpat aicinām iepazīt konkursa „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” darbus, kuros plaši un daudzveidīgi atspoguļoti konkursa dalībnieku dzimtas pirmsākumi, attīstība un sazarošanās, tradīcijas, ētiskie un estētiskie priekšstati, saistība ar Latvijas kultūras mantojumu un tautas vēsturiskajām likteņgaitām. Krājumā apkopoti 152 skolēnu darbu fragmenti no 78 skolām Latvijā, kā arī no latviešu skolām pasaulē.

Konkursu „Ko, Latvija,Tev varu dot?” un „Latvija, es esmu Tavs bērns” dalībnieki mudina ar saviem mazajiem ikdienas darbiem, labajām domām un cerībām padarīt savu tēvzemi skaistāku un laimīgāku, būt atbildīgiem par Latviju un latviešu valodu.

Skolēnu radošo darbu 15 grāmatas, kā arī izveidotie radioiestudējumi pieejami šeit: https://valoda.lv/projekti/skolenu-radoso-darbu-konkursi/#close

Tāpat piedāvājam 4. maijam veltītu tiešsaistes materiālu apkopojumu: https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2021/04/4maijs.pdf

Komentēt: