Līdz Jāņiem skolās sola skaidrību par padziļināto kursu piedāvājumu 10.klašu skolēniem

20.04.2020

Līdz Jāņiem izglītības iestādēm varētu būt skaidrība, kāds būs to padziļināto kursu piedāvājums 10.klašu skolēniem, 20. aprīlī preses konferencē informēja "Skola2030" mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa. 10.klašu skolēni 1.septembrī sāks skolas gaitas pēc jaunās kompetenču pieejā balstītās izglītības, kas paredz noteiktu priekšmetu padziļinātu apguvi. Z. Oliņa stāstīja, ka katrā skolā Latvijā šobrīd tiek modelēta iespējamā vidusskolas standarta īstenošana, un skolas rūpīgi plānojot savus piedāvājumus. Kopumā ir iespējams apgūt 15 padziļinātos kursus, taču Oliņa uzsvēra, ka neviena skola to nenodrošinās, tāpēc skolēniem jāizvērtē arī apkārtnes skolu piedāvājums.

Jaunajā izglītības formātā divas trešdaļas skolēnu Latvijā apgūs līdzīgu saturu, jo visi skolēni mācīsies matemātiku, svešvalodas, latviešu valodu un literatūru, sociālo zinātņu priekšmetus, sportu, kā arī citus priekšmetus. Tomēr pārējo daļu mācības veidos izvēlētie padziļinātie kursi, kurus jaunieši pamatā mācīsies 12.klasē.

Valsts izglītības satura centra vadītājs (VISC) Guntars Catlaks norādīja, ka no 1.septembra skolēni varēs vairāk un padziļinātāk mācīties tos priekšmetus, kas atbilst viņu nākotnes mērķiem, taču mācību stundu skaits nepieaugs - skolēni mācoties aizvien pavadīs vidēji 36 stundas nedēļā.

Skolēni izvēlēsies un apgūs trīs padziļinātos kursus, kā arī veiks un aizstāvēs projekta darbu - pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu saistībā ar vienu vai vairākiem no padziļinātajiem kursiem.

Tomēr, ja skolēns 11.klases beigās sapratīs, ka vēlas apgūt citus priekšmetus padziļināti, tad to aizvien būs iespējams izdarīt. Svarīgi būs to izdarīt pirms 12.klases mācību gada sākuma, uzsvēra Oliņa.

Kas attiecas uz valsts pārbaudes darbiem, tad kompetenču pieejā balstītā izglītība paredzēs, ka katram vidusskolēnam obligāti jākārto pieci centralizētie eksāmeni - latviešu valodā, svešvalodā, matemātikā un divos no padziļinātajiem kursiem. Padziļināto kursu eksāmeni būs jākārto augstākajā līmenī, savukārt trīs obligātie eksāmeni vismaz optimālajā līmenī.

Kā atzīmēja Catlaks, ja skolēns mācīsies visus trīs minētos priekšmetus padziļinātajā līmenī, tad viņš varēs nokārtot šos trīs eksāmenus un ar tiem pietiktu.

Tāpat viņš informēja, ka augstskolas ņems vērā visu valsts pārbaudes darbu rezultātus, piešķirot atšķirīgu svaru profilējošajiem priekšmetiem, tomēr vidusskolēni varēs pieteikties studijām jebkurā programmā, jo tāpat būs kārtojuši vairākus centralizētos eksāmenus. "Ja skolēns būs noteiktus priekšmetus mācījies augstākajā līmenī, viņam būs noteiktas priekšrocības jomās, kur konkurss ir spēcīgāks, taču optimālais līmenis ļauj stāties jebkurā augstskolā," uzsvēra VISC vadītājs.

Viņš pastāstīja, ka augstskolas apsver un strādā pie diferencētas pieejas studiju plāniem, jo studenti savās spējās atšķirsies. Tāpat VISC veidos koeficientus optimālā un augstākā līmeņa centralizētajiem eksāmeniem, lai atvieglotu augstskolām lēmuma pieņemšanu studentu atlasē.

Oliņa rosināja skolēnus un vecākus izpētīt "Skola2030" mājaslapu, kurā minētas detalizētas prasības, kursu apraksti un pieejama informācija par mācību principiem. Mājaslapā būs atrodami arī ieteikumi, kādus kursus padziļinātai apguvei izvēlēties, kas noderēs nākotnē stājoties iecerētajā studiju programmā vai apgūstot noteiktu profesiju.

Viņa arī atklāja, ka katrs skolēns varēs veidot savu individuālo mācību plānu no skolas piedāvātajiem padziļinātajiem kursiem, ja stundu saraksts to atļaus.

Kā ziņots, valdība pērn septembrī pieņēma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, kurā skolām jau no nākamā gada būs jāveido savs piedāvājums ar padziļināto kursu komplektiem.

Vidējās izglītības sistēmas modeļa un satura izmaiņas, kas pilnībā stāsies spēkā 2021.gadā skars vidusskolēnus, pedagogus un izglītības iestādes. Tas ir turpinājums jau iesāktajai pakāpeniskajai pārejai uz kompetenču pieejā balstīto izglītību, ko šajā mācību gadā sāka īstenot pirmsskolās.

Skolām būs jāpiedāvā padziļināto kursu komplekti un jāizveido savs piedāvājums. Katrai no vidusskolām būs jāpiedāvā vismaz divi izvēļu komplekti ar četriem padziļinātiem kursiem, no kuriem skolēns izvēlēsies trīs. Katru kursu komplektu veidos trīs padziļinātie kursi ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto kursu.

Ministrijā norādīja, ka, piemēram, matemātikā skolēnam būs iespēja kārtot valsts pārbaudes darbu divos līmeņos - optimālajā vai augstākajā. Tas ļaus izglītības iestādei piedāvāt skolēna prasmēm un apgūstamo mācību stundu skaitam atbilstošāko valsts pārbaudes darbu kārtošanas līmeni.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju skolās ieviesīs pakāpeniski. Šajā mācību gadā izmaiņas skar pirmsskolu, savukārt nākamajā mācību gadā izmaiņas skars pirmsskolu, pirmās klases skolēnus, kā arī ceturtās, septītās, un desmitās klases skolēnus. 2021.gadā izmaiņas būs arī otrās, piektās, astotās, un vienpadsmitās klases skolēniem, bet 2022.gadā izmaiņas būs ieviestas pilnībā. Tad arī tiks ieviests jaunais centralizēto eksāmenu modelis, kuru kārtos devīto un divpadsmito klašu skolēni.

LETA informācija

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?