Pirmā digitālā mācību platforma izglītojošajā robotikā Latvijā

13.01.2022

Robotikas skola ROBO HUB radījusi Latvijā pirmo digitālo mācību un metodisko līdzekli izglītojošajā robotikā (DMML). Platformā ietverts mācību saturs, metodiskie materiāli un interaktīvie uzdevumi skolām, pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī individuālai lietošanai mājas apstākļos. Projekts tapis sadarbībā ar Eiropas sociālo fondu un ir pieejams tiešsaistē www.robohub.online

Mūsdienās tiek plaši diskutēts par profesijām un prasmēm, kas jāapgūst mūsdienu jauniešiem, lai nākotnē spētu veiksmīgi konkurēt darba tirgū. Nav precīzas atbildes, kuras profesijas izzudīs, bet ir skaidrs, ka tās transformēsies un prasmes informāciju tehnoloģiju jomā būs pieprasītas. Tehnoloģijas aizvien vairāk tiks pielietotas sadzīves procesu optimizēšanai, un vienmēr būs nepieciešami cilvēki, kas spēj radīt un apkalpot ierīces. Digitālās prasmes, kritiskā domāšana un spēja pielāgoties jauniem izaicinājumiem ir jāapgūst katram nākotnes profesiju kārotājam jau agrā bērnībā.

Mācību vielas apgūšanā liela nozīme ir arī veidam, kādā tā tiek pasniegta – pedagoģiskā pieeja ar paskaidrojošiem tekstiem un bildēm mācību grāmatās vairs nespēj konkurēt ar mūsdienu metodēm. Pedagogu uzdevums ir pielāgoties laikam un piedāvāt mācīšanās metodes, kas spēj noturēt bērniem uzmanību mācību vielas apguvē.

Balstoties uz uzkrāto pieredzi izglītības un tehnoloģiju jomā kopš 2016 gada, SIA ROBO HUB sadarbībā ar Eiropas sociālo fondu ir izstrādājis digitālo mācību metodisko līdzekli izglītojošajā robotikā, kas paredz mācīšanos ar skolotāja palīdzību, kā arī pašvadītu mācīšanos. Izglītojošā robotika ir aizaujošs mācību process, kas bērniem sniedz iespēju apgūt nepieciešamās prasmes. Viens no galvenajiem pamatprincipiem ir mācīšanās darot. Jau pirmsskolas izglītības posmā tiek attīstītas spējas plānot, stāstīt par savām iecerēm, īstenot tās un novērtēt projektu rezultātus. Mācību procesā tiek apgūtas jaunas iemaņas, kas veido izpratni par lietu secību, likumsakarībām un mehāniskiem procesiem. Modelējot bērnam tiek attīstīta iztēle, taču programmējot – algoritmiskā domāšana. Rezultātā bērni iemācās saprast atšķirību starp virtuālo un reālo pasauli, apgūst zināšanas par digitālo tehnoloģiju un sadzīves procesu lomu ikdienā.

Mācību platformā www.robohub.online visiem reģistrētajiem lietotājiem ir iekļautas nodarbības, kas satur teorētisko daļu, praktisko konstruēšanas daļu, interaktīvos uzdevumus ar vērtēšanas skalu un programmēšanas daļu. Skolotāja profilā ir iespējams veidot klases un reģistrēt skolēnus gan individuāli, gan pa pāriem, kā arī izmantot metodiskos materiālus par katru robotikas nodarbību atsevišķi. Turklāt katra DMML nodarbība ir izstrādāta tā, lai to būtu iespējams vadīt arī bez iepriekšējas pieredzes izglītojošā robotikā.

Platformas saturs ir izveidots saskaņā ar “Skola 2030” pamatnostādnēm, nodrošinot saikni starp matemātikas, dabas zinību un tehnoloģiju mācību priekšmetiem. Piemēram, dabas zinību vai matemātikas skolotājs, integrējot robotikas nodarbību savā mācību priekšmetā spēs veiksmīgāk nodrošināt sasniedzamos rezultātus, piesaistot paaugstinātu bērna uzmanību mācīšanās procesam.

Komentēt: