Sadala mērķdotāciju pedagogu algām šī gada četriem mēnešiem

29.09.2020

Valdība 29. septembrī apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojuma projektu par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu atalgojumam 2020.gadam, piešķirot finansējumu šī gada septembrim-decembrim.

Mērķdotāciju piešķirs pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, uzturēšanas izdevumiem visam 2020.gadam.

Tāpat IZM rīkojums paredz, ka, lai 2020.gadā nodrošinātu finansējumu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai līdz 790 eiro ar šā gada 1.septembri, no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tiek piešķirti līdzekļi 5 508 751 eiro apmērā.

Paredzēts, ka minētie līdzekļi tiks nodrošināti, veicot apropriācijas pārdali no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Vienlaikus atbilstoši IZM iesniegtam pieprasījumam Finanšu ministrijai par apropriācijas pārdali starp budžeta programmām esošo budžeta līdzekļu ietvaros tiek veikta apropriācijas pārdale no budžeta programmas "Mērķdotācijas izglītības pasākumiem" 3 708 468 eiro apmērā uz programmu "Mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām".

Tādējādi valdības atbalstītais rīkojums paredz sadalīt valsts budžeta finansējumu mērķdotācijām 386 379 581 eiro apmērā pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm.

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?