"Skola2030" platformā liela interese ir par valsts pārbaudes darbiem un to paraugiem

04.10.2021

"Skola2030" platformā skolēnu zināšanu pārbaudei pedagogi lielu interesi izrādījuši par valsts pārbaudes darbiem un to paraugiem, pastāstīja "Skola2030" projekta īstenošanas atbalsta vadītāja Katrīna Duka-Gulbe.

Viņa atzīmēja, ka Latvijā projekts ir jaunā mācību satura ieviešanas pašā sākuma punktā, un tas ir triju gadu ieviešanas periods, kas ir pārejas posms, mēģinājumu, izmēģinājumu un pašrefleksijas laiks. Šajā laikā arī skolotājiem nevajadzētu baidīties kļūdīties, izmantojot rīkus un līdzekļus, kas ir skolotāju rīcībā.

Duka-Gulbe aicināja, mācoties citam no cita, skolotājiem mēģināt darīt un domāt, kā katrs var ko mainīt savā ierastajā vidē, lai palīdzētu ikvienam no bērniem, pusaudžiem, jauniešiem attīstīties tik labi, cik iespējams.

Kā norādīja "Skola2030" pārstāve, jebkuras pārmaiņas izglītībā ir laikietilpīgs un sarežģīts process, kādu pieredz arī citas valstis. Tā kā pārmaiņas izglītībā lielā mērā ir par pieejas, ne satura maiņu - skolotājiem un skolu vadītājiem jau vairāku gadu garumā tiek nodrošināts ļoti daudzveidīgs atbalsts. Viņa atzina, ka attieksmes maiņu pilnveidotā mācību satura ieviešanas gaitā apliecina arvien pieaugošā iesaiste profesionālās sarunās "Skola2030" konsultācijās, vebināros un semināros, kuros skolotāji un skolu, pirmsskolu vadītāji labprāt dalās savos labās prakses piemēros, iedziļinās piedāvātajās tēmās un jautājumos. 

Šobrīd skolotājiem ir pieejams saturs 1.,2.,4.,5., 7.,8. un vidusskolas klašu grupās, kas sākuši pilnveidotā mācību satura īstenošanu. Diagnosticējošie darbi ir vēl viens veids kopējā mācību satura materiālu klāstā, kā skolotājam precīzāk ieraudzīt līdz šim mazāk akcentētu prasmju un izpratnes apguvi, lai labāk atbalstītu skolēnus mācībās. Pašlaik publicēti 20 diagnosticējošie darbi. Skolotāji izmanto šos diagnosticējošos darbus, kā arī veido paši savējos.

Pašlaik liela interese ir par valsts pārbaudes darbu jeb eksāmenu programmām un paraugiem, kuri veidoti jauni, saskaņā ar jauno saturu.

Duka-Gulbe stāsta, ka tehniskās problēmas vai problēmas, kas saistītas ar mācību līdzekļu atrašanu, pastāvīgi tiek identificētas un risinātas. Mācību krātuve piedzīvos arī būtiskus uzlabojumus nākamajā gadā, kā rezultātā būs iespēja efektīvāk meklēt daudzveidīgus resursus krātuvē un saistītās platformās, piemēram, "Tavaklase.lv", ērti komplektēt un nosūtīt resursus skolēniem, veidot tematiskos plānus un saskaņot tos skolas līmenī.

No septembra visām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās izglītības saturu, ir pieejama vienota integrēta mācīšanās platforma "skolo.lv" klātienes, kombinētu un attālinātu mācību atbalstam. Duka-Gulbe stāstīja, ka "skolo.lv" ir pilnvērtīgs risinājums, kurā skolotājs var veidot savus e-kursus ar interaktīviem uzdevumiem, demonstrējumiem, pārbaudes darbiem vai arī izmantot jau gatavus e-kursu paraugus. "Skolo.lv" nodrošina skolotāja un skolēna ikdienas sadarbības iespējas. 

Līdz ar jauno mācību gadu visi pilnveidotie satura mācību līdzekļi skolotājiem būs pieejami saitē "www.mape.skola2030.lv". Tajā publicēti šī mācību gada (2021./2022.) tematu mācību līdzekļu paraugi 1., 2., 4., 5., 7., 8. un gandrīz pilnībā - arī visām vidusskolas klašu grupām. Kopumā krātuvē publicēti mācību līdzekļu paraugi 483 tematiem pamatizglītībā, kā arī ­ 169 no 170 tematiem vidusskolas klasēs pamatkursu apguvei.

Skolotāju atbalstam izveidoti arī 20 diagnosticējošie darbi, bet visi eksāmenu paraugi - seši pamatizglītībā un 21 vidējā izglītībā - būs pieejami ne vēlāk kā gadu pirms pirmajiem eksāmeniem.

"Skola2030" mācību līdzekļu piemēri veidoti kā starta komplekts pilnveidotā mācību satura īstenošanai, tie neietver visus temata apguvei nepieciešamos mācību līdzekļus. Mācību līdzekļu paraugā jeb piemērā katrā temata komplektā iekļauts temata atsegums skolēnam, uzdevumi, atgādnes un citi uzskates līdzekļi, kā arī paraugi skolēnu mācību snieguma vērtēšanai. Katra temata komplektu veido skolotāja ceļvedis un mācību līdzekļi tūlītējai izmantošanai darbam ar skolēniem.

Veidojot saskaņotu, pēctecīgi izstrādātu materiālu komplektu skolotāju atbalstam, mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros jau izstrādāti un iepriekšminētajos resursos izvietoti pavisam 67 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugi pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā.

Mācību līdzekļu paraugi visiem pamatizglītības mācību priekšmetiem, kā arī visiem pamatkursiem vidējās izglītības pakāpē - 43 mācību priekšmetos un kursos no pirmās līdz 12.klasei, pavisam aptuveni 1000 tematiem - top sadarbībā ar mācību līdzekļu izstrādātājiem: Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju.

LETA informācija

Komentēt:

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)