Skolu direktoru profesionālo darbību izglītības iestādes dibinātājs vērtēs vismaz reizi trijos gados

22.09.2021

Skolu direktoru profesionālā darbība vismaz reizi trijos gados būs jānovērtē izglītības iestādes dibinātājam, informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecākā eksperte Jana Veinberga.

Jaunā kārtība noteikta atbilstoši otrdien Ministru kabinetam apstiprinātajam noteikumu projektam par kārtību, kādā izglītības iestādes dibinātājs novērtē izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību.

Veinberga skaidroja, ka skolu direktoru profesionālās darbības vērtēšana ir viens no procesiem, kas palīdzēs veidot Izglītības likumā noteikto vienoto izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmu valstī un nostiprinās izglītības iestādes dibinātāja līdzatbildību par izglītības kvalitāti skolā. Lai gan arī līdz šim dibinātājam bija jāvērtē skolas direktoru profesionālā darbība, tagad novērtēšanas kārtība noteikta atsevišķā normatīvajā aktā.

IKVD vecākā eksperte atzīmēja, ka būtisks posms izglītības kvalitātes nodrošināšanas un skolu direktoru vērtēšanas sistēmas veidošanā būs profesionālās darbības mērķu izvirzīšana skolu direktoriem. Izglītības iestādes dibinātājam līdz 2022.gada 1.februārim, savukārt jauniem direktoriem - mēneša laikā no stāšanās amatā, jānosaka trīs skolas direktora profesionālās darbības mērķi turpmākajam periodam. 

Mērķiem jāatbilst gan valsts plānošanas dokumentos izvirzītajām prioritātēm, gan katras izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas mērķiem.

Nosakot skolas direktora profesionālās darbības mērķus, ir jāņem vērā gan Izglītības likumā noteiktie izglītības iestādes vadītāja pienākumi, gan arī atbildība par izglītības kvalitāti iestādē, sadarbība ar izglītības procesā iesaistītajām pusēm, atbalsta sniegšana skolēniem, inovāciju ieviešana un finanšu līdzekļu racionāla izmantošana.

Izglītības iestādes dibinātājs novērtēs skolas direktora profesionālās darbības rezultātus un izvirzīto mērķu sasniegšanu, un pozitīva vērtējuma rezultātā izvirzīs mērķus jaunajam darbības periodam.

Negatīva novērtējuma gadījumā dibinātājam ir pienākums rīkoties, lai nekavējoties uzlabotu izglītības iestādes vadītāja darbību, nosakot steidzami izpildāmus uzdevumus un to termiņus.

Atbilstošākai mērķu izvirzīšanai, kā arī vispusīgai un objektīvai skolas direktora darbības novērtēšanai, izglītības iestādes dibinātājs var iesaistīt arī izglītības iestādes pārstāvjus, izglītības ekspertus, izglītības iestādes sadarbības partneru, pedagogu profesionālo organizāciju vai pašvaldības pārstāvjus.

Konstatējot būtiskus pārkāpumus skolas direktora profesionālajā darbībā vai būtisku izglītības kvalitātes pazemināšanos skolā, izglītības iestādes dibinātājs varēs novērtēt skolas direktora profesionālo darbību arī ārpus kārtas, neievērojot trīs gadu novērtēšanas periodu.

Komentēt:

Pieteikšanās bezmaksas vebināram «Skolotājs — vēstnesis zaļākai nākotnei» (20. oktobris, plkst. 10:00)