Speciālās izglītības iestādēs katru dienu būs rūpīgi jānovēro bērnu veselības stāvoklis

23.07.2020

Speciālās izglītības iestādēs katru dienu būs jāveic rūpīga bērnu veselības novērošana, mērot ķermeņa temperatūru un nosakot elpošanas ritmu, paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) gatavotie ieteikumi izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas patlaban vēl ir izstrādes stadijā, tomēr iecerēts, ka tiem būtu jāstājas spēkā no 1.augusta.

Gadījumā, ja elpošana pārsniedz 25 reizes minūtē, izglītības iestādei būs jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību.

IZM izstrādātais vadlīniju projekts arī paredz, ka izglītības iestādei jāierobežo darbinieku vai aprūpētāju skaitu un to sastāva mainību.

Vienlaikus ministrija vēlas noteikt, ka skola organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem pie izglītības iestādes ieejas vai teritorijā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu divu metru distanci.

IZM arī rosina noteikt, ka skolām būs jāorganizē iekšējās norises un pasākumi, piemēram, ēdienreizes, nodarbības, pastaigas, TV skatīšanos, spēles un citus pasākumus, nelielās grupās līdz 10 cilvēkiem, lai nodrošinātu divu metru distancēšanos. Pasākumos nedrīkstēs piedalīties personas ar elpceļu slimības simptomiem.

Plāno rekomendēt, ka skolām, iespēju robežās, būs jāsamazina koplietošanas telpu klāstu un vienlaicīgu izmantošanu vairākām izglītojamo grupām, piemēram, ēdināšanu organizējot atsevišķā laikā vai telpā, un nodrošinot divu metru distanci starp galdiem.

Skolas rosinās sekot līdzi izglītojamo vai aprūpējamo personu roku mazgāšanas vai dezinfekcijas kvalitātei, ilgumam un biežumam, kā arī jānodrošina mitro salvešu pieejamību pēc nepieciešamības, paredz IZM izstrādātais vadlīniju projekts..

Ja iespējams, atrodoties skolā, jālieto maiņas apavi.

IZM rosina, ka internātā dzīvojošo izglītojamo tuvinieku apmeklējumos ievēro vispārējos piesardzības pasākumus - divu metru distanci, nēsā sejas maskas un ievēro roku dezinficēšanu. Apmeklējumu iepriekš būs jāsaskaņo ar skolu.

Ministrija rosina noteikt, ka par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot vizītes laiku.

Šos datus plānots glabāt 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklējumus rosina organizēt atsevišķā apmeklētāju telpā, kā arī noteikt, ka vienā apmeklējuma reizē drīkst piedalīties ne vairāk kā viena persona, izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

Gultas skolā rosina izvietot pēc iespējas tālāk vienu no otras, vēlams divu metru attālumā. Izglītojamo guldināšanā jāievēro princips - "galva pret kājām".

Kā iepriekš klāstīja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības vadītāja Inga Vanaga, šī, visticamāk, vēl nav projekta gala versija, jo noteiktas prasības vēl tiks caurlūkotas, tomēr IZM plānojot valdībā noteikumu projektu par mācību procesa organizēšanu skatīt jaunnedēļ, 28.jūlijā.

LETA informācija

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnālam

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?