Valdība apstiprina izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības kvalitātes vērtēšanā

06.10.2020

Izglītības iestādes un izglītības programmas turpmāk tiks akreditētas, vērtējot sniegumu četrās jomās - atbilstība izvirzītajiem mērķiem, mācību kvalitāte, iekļaujoša vide un laba pārvaldība. Akreditācijā iekļauta arī izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana.

6. oktobrī valdībā apstiprināti jauni noteikumi par vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditāciju, kā arī izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu, informēja Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM).

Pēc IZM sniegtās informācijas, akreditācijas pilnveide īstenota, ņemot vērā jauno izglītības saturu un iekļaujot akreditāciju kopējā izglītības kvalitātes monitoringa sistēmā.

Lai nodrošinātu izglītības iestāžu objektīvu pašvērtēšanu, turpmāk ikgadējam pašnovērtējuma ziņojumam būs publiskojamā daļa un nepubliskojamā daļa, savukārt vērtējot izglītības kvalitāti tiks analizēta gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā informācija par izglītības iestāžu darbību, norādīja ministrijā. Vienlaikus paplašinātas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas izglītības kvalitātes vērtēšanā.

Jaunie noteikumi arī paredz Izglītības kvalitātes valsts dienestam (IKVD) tiesības atteikt izglītības programmu akreditāciju, ja dokumentu izpētē pirms akreditācijas izglītības iestādes darbībā tiks konstatēti būtiski trūkumi, kuri nebūs novērsti uzdotajā termiņā, vai kaut viens kritērijs būs novērtēts ar kvalitātes līmeni "nepietiekami".

Turpmāk izglītības iestādes un izglītības programmas akreditēs uz sešiem gadiem, ja visos izglītības kvalitātes kritērijos būs iegūts vērtējumus "labi", "ļoti labi", "teicami", vai uz sešiem gadiem ar nosacījumu pēc diviem gadiem vērtēt kritērijus, kuri iepriekš novērtēti ar kvalitātes līmeni "jāpilnveido".

Ja arī atkārtotā vērtēšanā izglītības kvalitātes līmenis būs pilnveidojams, IKVD aicinās IZM vai izglītības iestādes dibinātāju lemt par nepieciešamību rosināt ārkārtas akreditāciju.

Paredzēts, ka regulējums, kas attiecas uz vispārējās izglītības un profesionālās izglītības vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu, stāsies spēkā ar noteikumu pieņemšanas brīdi, savukārt izmaiņas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības akreditācijā stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī, bet attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanu - 2021.gada 1.septembrī.

Lai iepazīstinātu ar izmaiņām izglītības kvalitātes vērtēšanā, IKVD turpinās īstenot kursus gan izglītības iestādēm, gan akreditācijas ekspertiem, akcentēja ministrijā.

Komentēt:

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?