VISC piedāvā pēc rotācijas principa katru gadu veikt papildu monitoringa darbu 11.klasē dabaszinātņu mācību jomā

04.01.2022

Lai pievērstu uzmanību fizikas apguvei, Valsts izglītības satura centrs (VISC) piedāvā pēc rotācijas principa katru gadu izveidot papildu monitoringa darbu 11.klasē dabaszinātņu mācību jomā, informēja VISC.

VISC dati liecina, ka ar katru gadu samazinās to izglītības iestāžu skaits, kurās jaunieši izvēlas kārtot centralizēto fizikas eksāmenu. 2018.gada to izvēlējās kārtot 8% vidusskolu, 7% ģimnāziju, 13% valsts ģimnāziju un 9% profesionālo izglītības iestāžu, bet 2021.gadā eksāmenu kārtoja tikai 5% vidusskolu, 4% ģimnāziju, 11% valsts ģimnāziju un 5% profesionālo izglītības iestāžu.

Taču tas esot skaidrojams ar to, ka pēdējos divos gados skolēniem nebija jākārto obligātais izvēles eksāmens.

Vienlaikus vidējais fizikas centralizētā eksāmena vērtējums 2019.gadā bija 37,5%, savukārt 2021.gadā jau 48,8%.

VISC atzīst nepieciešamību izvērtēt fizikas mācīšanās kvalitāti, lai to varētu uzlabot. Tādēļ papildus jau plānotajiem valsts pārbaudes darbiem monitoringa darbu būtu iecerēts veikt 11.klasē, kad lielākais vairums skolēnu saskaņā ar jauno standartu pabeigs optimālā līmeņa kursu apguvi fizikā, ķīmijā, bioloģijā un ģeogrāfijā. Katru gadu plānots pārbaudes darbs vienā no no četriem dabaszinātņu jomas priekšmetiem.

Tāpat VISC plāno izstrādāt monitoringa darbus arī pamatskolā, īpašu uzmanību dabaszinātņu mācību jomas apguvei pievēršot 6.klases noslēgumā.

VISC norāda, ka esošajā mācību saturā ir nostiprināts dabaszinātņu mācību jomas nozīmīgums. Piemēram, pamatizglītībā līdz ar ierastajiem 9.klases eksāmeniem latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā, skolēni kārtos starpdisciplināru eksāmenu par sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturu. Savukārt 12.klasē skolēni var izvēlēties padziļināti apgūt trīs no 12 augstākā līmeņa kursiem, tai skaitā "Fizika II". Lai pabeigtu vidusskolu, skolēniem divos no augstākā līmeņa kursiem jākārto eksāmeni.

Attiecībā uz skolotājiem ir jānodrošina kvalitatīva profesionālā pilnveide vidusskolu skolotājiem, kas mācīs gan pamatkursus, gan augstākā līmeņa kursus. Piemēram, pašlaik jau 90 fizikas skolotāji apgūst "Fizika II" mācīšanu "Skola2030" kursos.

Kā LETA jau vēstīja, lai nodrošinātu skolēniem Latvijā iespēju kvalitatīvi apgūt fiziku, obligāts centralizētais eksāmens dabaszinībās, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā ir nepieciešams gan pamatskolas, gan vidusskolas noslēgumā, uzskata Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācijas (LETERA) nozares izglītības eksperte Mārīte Seile.

Seile norādīja, ka obligātā centralizētā eksāmena ieviešana ļautu noteikt valsts finansētas vidējās izglītības stūrakmeņus latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un dabaszinātnēs.

VISC speciālisti bija piedāvājuši ieviest valsts pārbaudes darbus dabaszinībās 6. un 11.klases noslēgumā, taču LETERA bija pārliecināta, ka obligātajam centralizētajam eksāmenam dabaszinībās, fizikā, ķīmijā vai bioloģijā jābūt gan pamatskolas, gan vidusskolas noslēguma posmā. Seile bija norādījusi, ka pašlaik daudzās pasaules valstīs eksāmens dabaszinībās ir obligāts, un tas mudina pašvaldības, skolu direktorus, vecākus, skolēnus pievērst papildu uzmanību dabaszinātņu priekšmetiem.

LETA informācija

Komentēt: