Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas jūnija numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas             

1. COVID – 19 regulējuma izmaiņas pēc 9. jūnija izglītības jomā.  

2. No 2021.gada rudens izglītība latviešu valodā būs jānodrošina visos pašvaldību bērnudārzos. 

3. Saeima pieņem jaunu Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.  

4. Veiktas izmaiņas valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu norises laikos un kārtībā, kā arī mācību gada sākuma un beigu laikos.         

5. Arī profesionālās izglītības iestādes sāks kompetenču pieejas īstenošanu vispārizglītojošajos priekšmetos.

6. Precizētas prasības, kritēriji un kārtība uzņemšanai studiju programmās, nosakot regulējumu informācijas sistēmām, kas nodrošina pieteikšanos studijām elektroniski un drošu lietotāju autentifikāciju. 

7. Nosaka jaunus nosacījumus higiēnas prasību piemērošanai.     

           Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi              

1. Tiesības uz kompensāciju iestādes reorganizācijas un amata likvidācijas gadījumā.         

2. Izglītības iestādes direktora darba stundu uzskaite par papildus darbu.

3. Darba uzteikšana izglītības iestādes darbiniekiem, ja tiek likvidēta skola.           

4. Sava aroda meistaram nepieciešamā izglītība interešu izglītībā.

5. Papildus mācību pasākumi (normatīvais regulējums).   

6. Medicīniskās kartes nepieciešamība privātajā pirmsskolā.         

7. Iestājpārbaudījumu organizēšana vidusskolās.

8. Privātas izglītības iestādes juridiskā adrese.     

9. Liecības izsniegšanas biežums.

10. Privātas izglītības iestādes nolikuma paraksttiesīgā persona.  

11. Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu apstiprināšana.

  Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

08.05.2020 11:41

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Digitalizēti jau 54% no jaunā, pirmskolām paredzētā mācību satura un metodiskajiem… https://t.co/dzK2EYCZBI

07.05.2020 12:11

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - VISC sola skolēniem labvēlīgākus eksāmenu vērtēšanas kritērijus https://t.co/8ODkwRhJdO via @SkolasVards

07.05.2020 11:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - 7. maijā sākas vērienīgākais eksāmens Latvijā - Eiropas eksāmens https://t.co/pMQn5BCdOj via @SkolasVards

23.04.2020 14:07

@SkolasVards: Attālinātās mācības – no „labi” uz „vēl labāk”. https://t.co/PgpDyYlLvi

23.04.2020 14:06

@SkolasVards: Sākumskolas skolotāju viedokļi par televīzijas mācību stundām. https://t.co/PgpDyYlLvi

23.04.2020 14:06

@SkolasVards: Iznācis "Izglītība un Kultūra" jaunais numurs. https://t.co/PgpDyYlLvi https://t.co/TnuyAlSnTF

20.04.2020 19:58

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Līdz Jāņiem skolās sola skaidrību par padziļināto kursu piedāvājumu 10.klašu sko… https://t.co/YD1yL1BwA4

20.04.2020 19:52

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - LIZDA iebilst iecerei šogad 9.klašu skolēniem rīkot valsts pārbaudes darbus… https://t.co/jAGJqu1fkE

12.04.2020 21:12

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Ziņas - Pedagoģijas studenti vēlas palīdzēt skolēniem attālinātajās mācībās… https://t.co/8VX4pQz11E

06.04.2020 19:43

@SkolasVards: Žurnāls "Skolas Vārds" - Svarīgi - Izglītojošo kanālu "Tava klase" tiešsaistē pirmajā dienā skatījuši vairāk nekā 5… https://t.co/zjqrfJfOkO