Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas septembra numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas    

1. Normatīvie akti, kas spēkā stājās 1. septembrī.        

2. Izglītības iestādēs varēs mainīt ēdināšanas nodrošināšanas kārtību.

3. Uzlabotas oficiālās statistikas veidlapas, pielāgojot tās aktuālajai situācijai izglītības jomā.

4. Privātajām izglītības iestādēm vienkāršo procedūras finansējuma saņemšanai pedagogu darba samaksai.

5. Paaugstina zemāko mēneša darba algas likmi akadēmiskajam personālam (koledžas)

6. Palielina stipendiju apmērus.

7. Paredz papildu finansējumu digitālu mācību un metodisko līdzekļu izstrādei.

8. Nosaka ģimnāzijas statusa piešķiršanas regulējumu.

Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1. Tarificējamo stundu skaita izmaiņas.

2. Covid 19 iekšējie noteikumi.

3. Amata apraksta formas prasības.     

4. Darbinieka pieņemšana darbā tajā pašā amatā.        

5. Uzteikuma spēks.     

6. Pabalsta izmaksāšana, darba devēja uzteikuma gadījumā.    

7. Vienošanās slēgšana, amata maiņas gadījumā.          

8. Dokumentu numerācija.      

9. Skolotāja palīgam nepieciešamā izglītība.     

10. Pedagogu darba algas likmes noteikumu grozījumi.  

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.

         

 

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?