Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā maija numurā lasiet:

I.  Normatīvo aktu izmaiņas

1. Aktuālie Covid-19 grozījumi.

2. Pilnveidota izglītības nodrošināšanas kārtība ukraiņu bērniem.

3. Grozīta asistenta piešķiršanas kārtība.

4. Pagarināts termiņš portatīvās datortehnikas iegādei.

5. Noteikti sākuma termiņi uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022. gadā.

 

II. Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi

1. Piemaksas minimālais apmērs atbalsta personālam.

2. Samaksa par atvaļinājumā esoša pedagoga aizvietošanu.

3. Kontaktstundu samazināšana pēc bērna kopšanas atvaļinājuma.

4. Nesaskaņota blakus darba veikšana.

5. Atvaļinājums par aizvietošanu.

6. Lietvedības instrukcijas pamats un saturs.

Izdevuma saturs pieejams abonētājiem.