Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 16. oktobra numurā lasiet:

SKOLVADĪBA

Koučings skolā palīdz sasniegt mērķus. Liepājas Raiņa 6. vidusskola ir viena no retajām mācību iestādēm Latvijā, kur izmanto koučingu, lai uzlabotu skolotāju un audzēkņu sasniegumus. Koučs sniedz atbalstu, kā uz lietām paskatīties citādāk, kā vēl sevī atrast resursus. Tā ir ļoti liela vērtība. Tas, ka koučs skolotājam neveic psiholoģisko izpēti, arī atraisa un atbrīvo.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Pēc skolēnu brīvlaika 7.-12. klašu skolēni vienu nedēļu mācīsies attālināti.

LIZDA kampaņā aicinās politiķus ļaut pašvaldībām lemt par mācību modeļa izvēli, vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas.

Karjeras nedēļa šogad notiek tiešsaistē.

Pasaules diktāts latviešu valodā notiks tikai tiešsaistē.

Izdots digitāls pašvadītas mācīšanās ceļvedis.

Vidusskolēni var pieteikties līderības prasmju attīstības izglītības programmai.

Skolēni aicināti pieteikties vērienīgam vispasaules konkursam „Bebr[a]s”.

Skolēnus aicina piedalīties ikmēneša aktivitātē „Putna stunda”.

KONFERENCE

Vai ir jau radīts vienots redzējums par pārmaiņām izglītībā? Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks savā uzrunā uzsvēra, ka jārēķinās ar sabiedrībā pieaugošo tendenci, ka ikviens gaida individuālu pieeju un atbalstu, jo cilvēki ir dažādi un atšķirīgi, katrs ar savām interesēm, vajadzībām un spējām, kā arī katrs ar savām domām, kādā sabiedrībā viņš vēlas dzīvot. Tas attiecas arī uz skolu un izglītību, tādēļ prasības pieaugs gan no skolēniem, gan viņu vecākiem.

Formatīvā vērtēšana ‒ pamatā ir ikdienas sarunas. Konferencē „Skola katram bērnam” bija iespēja apmeklēt dažādas darbnīcas un noritēja sarunas ar dažādu jomu ekspertiem. Laikraksts apmeklēja darbnīcu par formatīvo vērtēšanu, par diagnosticējošo darbu statusu un sarunu ar latviešu valodas ekspertu Arvilu Šalmi.

ATBILD IZGLĪTĪBAS JURISTS

Tarificējamo stundu skaita izmaiņas.

 Covid 19 iekšējie noteikumi.

Amata apraksta formas prasības.     

Darbinieka pieņemšana darbā tajā pašā amatā.        

Uzteikuma spēks.     

Pabalsta izmaksāšana, darba devēja uzteikuma gadījumā.    

Vienošanās slēgšana, amata maiņas gadījumā.          

Dokumentu numerācija.      

Skolotāja palīgam nepieciešamā izglītība.     

Pedagogu darba algas likmes noteikumu grozījumi.

BIBLIOTĒKA

Izcila vide studijām un pētniecībai – LU Bibliotēka.

GRĀMATPLAUKTS

Ceļā pie skolēniem pilnveidotas un jaunas mācību grāmatas.

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?