Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 26. februāra numurā lasiet:

NUMURA INTERVIJA

Patlaban atklājas tikai aisberga redzamā daļa. Līvānu 1. vidusskolas direktors Gatis Pastars pārliecināts, ka svarīgākais ir censties izprast citam citu, notiekošo skolā, valstī un pasaulē, lai pieņemtu adekvātus un gudrus lēmumus. Viņš katru gadu veic kolēģu aptauju, lai uzzinātu, vai kā vadītājs pārredz visu lauku. Līdzīgi vēlētos, lai izglītības un citu nozaru vadītāji vairāk mēģinātu izzināt, kā norit reālā dzīve konkrētā vietā un skolā. Sarunā ar laikrakstu par skolas vadīšanu krīzes apstākļos un ikdienā.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Valdība apstiprina nosacījumus 1.-4. klašu klātienes mācību atsākšanai pēc reģionu principa.

Skolotāju un atbalsta personāla individuālo konsultāciju apmaksai piešķir vairāk nekā 12 miljonus eiro.

Jaņa Rozentāla Mākslas skolai – 75.

Karjeras dienas televīzijas platformā „Tava klase”.

RSU supervīzijas maģistranti piedāvā bezmaksas palīdzību skolotājiem un mediķiem.

Digitāla koncertlekcija skolēniem „Imants Kalniņš. 80”.

Pieejamas programmēšanas video nodarbības sākumskolas vecuma bērniem.

Līdzās Covid-19 epidēmijai norisinās jauniešu mentālās veselības pandēmija.

INTERVIJA

Solis uz tehnoloģijām bagātinātu izglītību. Arvien vairāk esam spiesti aizdomāties, kā bērnam, skolēnam veselīgāk iejusties digitālajā ikdienā, kādas ir pandēmijas sniegtās mācības skolotājiem un visai izglītības sistēmai. Nesen Latvijā sešās darba grupās noritēja valsts pētījumu programmas projekts par Covid-19 seku mazināšanu. Viena no grupām pētīja, kā šajā laikā veicies izglītības sistēmas transformācijas procesā, tās sastāvā bija arī Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene, kuras viedoklī par mediju pratību ieklausās daudzi. Izvaicājam Z. Rubeni par krīzes laika mācībām un izglītības digitālo nākotni.

PROJEKTS

Latvijas izglītības kvalifikācijas jaunajā „Europass” portālā. Šāda publiski pieejama informācija par kvalifikācijām dod iespēju ne tikai indivīdam, bet arī izglītības jomas darbiniekiem, darba devējiem un citiem interesentiem uzzināt, ko attiecīgā izglītības dokumenta ieguvējs Latvijā zina, prot un spēj izdarīt.

ATBILD JURISTS

Atbild izglītības jurists.

Par piespiedu vakcinēšanu.

Iekšējo normatīvo aktu uzskaitīšana nolikumā.

Pedagogu aizvietošana.

Par uzņemšanu 1. klasē.

Pabalsts sakarā ar pedagoga tuva radinieka nāvi.

KULTŪRIZGLĪTĪBA

Kultūra un māksla ir vajadzīga visiem un katram. Arī 2021. gadam valdība radusi finansējumu, lai turpinātos kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”. Vairāk nekā 200 000 skolas vecuma bērnu un jauniešu varēs iepazīt Latviju, piedaloties mākslas un kultūras norisēs vismaz vienu reizi semestrī. Programmas „Latvijas skolas soma” vadītāja Aija Tūna uzskata, ka kultūras norises ar digitālajām izpausmēm ļauj skolotājiem bez liela laika patēriņa un arī bez papildu līdzekļiem mācību procesā iestrādāt saturiski daudz interesanta un skolēniem uz visu paskatīties no cita skatupunkta.

GRĀMATPLAUKTS

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.