Žurnāls "Izglītība un Kultūra"

E-laikraksta IZGLĪTĪBA un KULTŪRA 23. aprīļa numurā lasiet:

SKOLAS PIEREDZE

ZPD vadītājs māca spert pirmos soļus zinātnē. Kamēr joprojām tiek skaitļots un skaidrots, kā mērīt izglītības kvalitāti, skolēni no dažādām skolām izrāda interesi par zinātniski pētniecisko darbu. Šogad 45. Latvijas Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē no 471 izvirzītā darba godalgoja 216, kurus prezentēja kopumā 254 skolēni. Uzmanību piesaistīja fakts, ka no Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas trim iesniegtajiem pētījumiem godalgas saņēma visi, un starptautisko laureātu atlases komisija 11. klases skolnieces Samantas Cvetkovas darbu ieteikusi starptautiskam jauno zinātnieku konkursam. Laikraksts uz sarunu aicināja skolotājas, kuru līdzdalībai notiekošajā ir neatņemama nozīme.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Valsts prezidents rosina izveidot sistēmu, kas nodrošinātu skolēnus ar datoru attālinātajām mācībām.

Atbalstu Covid-19 negatīvo seku pārvarēšanai plāno arī 1.- 4. klašu skolēniem.

Lēmuma pieņemšanu par Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku formātu atliek uz maija beigām.

Skolu modernizācijai pašvaldības varēs saņemt valsts budžeta aizņēmumu.

RTU sāk starptautisku projektu, lai veicinātu STEM izglītības pieejamību bērniem.

RSU vadošā pētniece: saslimstot ar COVID-19, būtiskāka ir nevis stipra imunitāte, bet pareiza organisma imūnā atbilde.

Skolotājus aicina apmeklēt kursus par mācību priekšmetu “Kultūra un māksla”.

PĀRBAUDES DARBI

Eksāmens – lai skolēns pārbaudītu sevi. Kamēr vecāki vāc parakstus par to, lai skolēniem šogad atceltu eksāmenus, Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālisti skaidro – tie nepieciešami paškontrolei un savu zināšanu apliecināšanai. Projekta „Skola 2030” vērtēšanas satura izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs un Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītājs Kaspars Špūle arī iezīmē diagnosticējošo darbu un eksāmenu nākotnes tendences. Ikdienas darbā skolotājiem nevajadzētu pieņemt visas atbildes, kas iesniegtas, bet pievērst uzmanību to kvalitātei. Iemācīties atbildes līmeņot ir diezgan sarežģīti. Būs jātiek pāri ļoti daudziem iebildumiem.

INTERVIJA

Radoši turpināties savā trajektorijā. „Līdzko sāku strādāt mākslas skolā, man bija skaidrs mērķis – mēs negatavosim tikai profesionālus māksliniekus, bet jebkuram bērnam dosim iespēju iemācīties mākslas valodu, un to viņš varēs izmantot jebkurā profesijā,” tā saka mākslinieks, keramiķis un Salacgrīvas Mākslas skolas direktors Imants Klīdzējs. Šis gads viņam iesākās ar atzinību – iegūta prestižā Cimzes balva.

ATBALSTS SKOLOTĀJIEM

Digitālie rīki pedagoģiskās kompetences paaugstināšanai. Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, kas mums, gribot negribot, zināmā mērā uztiepuši nepieciešamību pēc attālinātas mācību pieejas, bez digitālās lietpratības pedagoga profesijā nav iespējams darboties. Var prognozēt, ka pedagoģiski digitālā kompetence kļūs vēl nozīmīgāka, ne tikai domājot par attālinātajām mācībām, bet arī par klātienes pedagoģiskajiem procesiem. Mans mērķis ir dalīties ar ieteikumiem, kā uzlabot ikviena izglītotāja darbu. Tādēļ piedāvāšu uzskaitījumu ar 15 lieliskiem rīkiem, ko varat izmantot gan mācību satura atklāsmei un klasvadībai, gan stundu plānošanai un skolēnu snieguma izvērtēšanai. Mg. izgl. vad. Indars Kraģis, medijpratības un komunikāciju eksperts.

KONFERENCE

Ģeogrāfijas skolotāji konferencē dalās idejām. Februāra sākumā daudzi desmiti Latvijas ģeogrāfijas skolotāju attālināti satikās Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē, lai dalītos idejām ar kolēģiem par jaunajiem darba paņēmieniem, starpdisciplinaritāti, mācīšanu un mācīšanos attālināti, kā arī ar dažādām citām ģeogrāfijas un vides izglītības jomas aktualitātēm.

ATBILD IZGLĪTĪBAS JURISTS

Uzņēmuma līguma slēgšana ar izglītības iestādes darbinieku.

Obligātās veselības pārbaudes apmaksa darbiniekiem.

Saukšana pie atbildības par skolēna radītiem zaudējumiem izglītības iestādes mantai.

Tiesību normas spēks laikā.

Video semināra ierakstīšana (Autortiesību regulējums).

Skolas attīstības plāna un struktūras regulējums.

Izglītības iestādes kompetence normatīvo aktu izdošanā.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Covid pandēmijas viļņi BJC „Daugmale” laivu nesašūpoja. Interešu izglītības iestādei Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” nācies izdzīvot Covid-19 viļņu izraisītajos mainīgajos krīzes apstākļos, ātri pārorientēties un noorganizēt darbu attālināti, pārveidot un nodrošināt mācību procesu, izmantojot e-risinājumus. Tā īstenošanas gaitā tika analizēta komandas veiktspēja, apgūtas jaunas prasmes un meklēti risinājumi, kā arī, atkarībā no konkrētajā brīdī esošajiem ierobežojumiem, maksimāli pilnvērtīgi darboties.

GRĀMATPLAUKTS

Laikraksta saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?