Žurnāls "Skolas Psiholoģija"

E-žurnāla SKOLAS PSIHOLOĢIJA decembra numurā lasiet:

Saskarsme un saskarsmes barjeras. Supervīzijas iespējas. Saskarsmei ir būtiska nozīme ikvienā profesionālajā vidē. Efektīva saskarsme ir jebkuru attiecību pamats. Saskarsmē citu daudzveidība ļauj mums gan pilnveidot sevi, savstarpēji mācoties, gan pozicionēt sevi, stiprinot personīgās pārliecības un vērtības. Daudzu skolu skolotāji uzsver, ka ikdienas darba ritumā bieži vien nemaz nesatiekas ar kolēģiem. Attālinātā mācīšanās šo saskarsmes barjeru aktualizēja vēl vairāk. Tādējādi aktuāls ir jautājums par sadarbības formu un veidu meklēšanu. Stāsta Baiba Pumpiņa, sertificēta supervizore, Rīgas Stradiņa universitātes profesionālās maģistra studiju programmas „Supervīzija” vadītāja.

Ko darīt, ja dara pāri bērnudārzā un sākumskolā. „Pāridarījumus ir grūti risināt, jo, kad tas noticis, ir daudz sāpju un emociju. Lietas ir sarežģītas, ja bijusi atriebība un iesaistīti ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Lai gadījumi un situācija neatkārtotos, rodas lielais jautājums, ko vajadzētu darīt citādāk? Runājot par tēmu „Ko darīt, ja dara pāri?” bērnudārzā un sākumskolā, stāsts ir par robežām,” vebinārā atzīst uzvediba.lv vadītāja Līga Bērziņa, kura pārvalda dažādus instrumentus uzvedības problēmu risināšanā.

UDHS gadījumos palīdz komandas darbs. Simona Raize, topošā klīniskā psiholoģe un spēļu terapeite, kas strādā Latvijas Bērnu atbalsta fondā kā ģimenes atbalsta persona un palīdz bērniem risināt uzvedības problēmas, kā arī Normunds Legzdiņš, klīniskais un veselības psihologs, izglītības psihologs, uzskata, ka attiecībā uz UDHS (uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms) ļoti svarīgs ir komandas darbs. Komanda nozīmē ne tikai speciālisti un pedagogi, bet arī vecāki, kad katrs savā pusē vienojas, ko darīs, lai palīdzētu bērnam. Tikai strādājot visās vidēs līdzīgi un komandā, mēs bērnam palīdzēsim apgūt prasmes.

Uzdāvināt dzīves paplašinājumu. „Mūsu vīzija – lai Latvijas bērniem ir iespēja apmeklēt mācību iestādes, kurās tiek kopta vērīga un laipna attieksme, uzmanība, empātija un līdzjūtība,” tā pauž „Klusuma skolas” izveidotāji, meditācijas skolotāji Inese un Ivo Strantes. Viņi vada apzinātības nodarbības pedagogiem un vecākiem, bērniem un jauniešiem. Kā sarunā saka Inese Strante: apgūstot apzinātību, izmantojot to praktiski ikdienā, kļūst iespējams tāds kā paplašinājums – pasaule paveras nedaudz plašāka.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.