Žurnāls "Skolas Psiholoģija"

E-žurnāla SKOLAS PSIHOLOĢIJA novembra numurā lasiet:

Vajadzīgs laiks izsvērt, kur ņemt sev vajadzīgos resursus. Kā skolotājiem un skolu vadītājiem pārdzīvot „Covid-19” pandēmijas radītos apstākļus, ko var praktiski darīt un kā emocionāli pieņemt notiekošo, kad jāstrādā ir gan klātienē, gan attālināti, kas nenoliedzami rada stresu, uz šiem un citiem jautājumiem atbildēt lūdzām sertificētu supervizori Ingu Remerti. Viņa norāda, ka ir svarīgi iedzīvināt tradīciju sarunāties – ne tikai saplānot obligāti veicamos pienākumus, bet cilvēcīgi pārrunāt ikdienā radušās situācijas un vienoties par kopēju skatījumu uz būtiskākajiem jautājumiem, kuri nav reglamentēti.

Kādas ir speciālās izglītības iestāžu pedagogu supervīzijas vajadzības? Speciālās izglītības pedagoga darbs vienmēr lielā mērā bijis saistīts ar individuālu pieeju izglītojamā attīstībai, spējām, taču kā liecina mana 15 gadus ilgā personīgā pieredze, strādājot speciālās izglītības iestādē, mācību materiālu trūkums un to neesamība, pedagoga darba pienākumu apjomu paplašina. Skolēni ar speciālajām vajadzībām, īpaši izglītības programmās izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem bieži vien savā uzvedībā un rīcībās nav paredzami, panākumi un izaugsme ir nenoturīgi, kas var izraisīt daudz un dažādas sarežģītas ikdienas situācijas, kuras pedagogiem jārisina gan mācību procesa laikā, gan ārpusstundu darbā ar vecākiem, audžuvecākiem vai aizbildņiem un institūcijām. Līga Vaite, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra direktora vietniece, supervizore.

Sarunas, kuras atraisa un tās svarīgi arī dzirdēt. Rožupes pamatskolā skolas vadība un atbalsta personāls, vēloties izzināt skolēnu emocionālo pašsajūtu attālināto mācību laikā, 5. līdz 9. klašu skolēniem organizēja divu dienu sarunu ciklu. Skola ir starp 23 Latgales izglītības iestādēm, kas iesaistījusies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizētajā projektu konkursā „Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās „Covid-19” pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Sarunas bija viena no iecerēm labbūtības ceļakartē.

Ikdienas paradumi, kas ilgtermiņā uzlabos pašsajūtu. Neraugoties uz labu fizisko veselību, dažkārt jūtamies noguruši, nomākti un emocionāli iztukšoti. Šādos brīžos ieteicams apdomāt, kādus veselīgus paradumus ieviest savā ikdienā, lai ilgtermiņā uzlabotu un uzturētu gan fizisko, gan mentālo veselību. Samsung „Skolēna digitālais IQ” sadarbībā ar veselības treneri Māri Žundu iesaka 5 vērtīgus ieradumus, kuri palīdzēs atjaunot spēkus un atgūt dzīvesprieku.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.