Žurnāls "Skolas Vārds"

E-žurnāla SKOLAS VĀRDS 14.maija numurā lasiet:

AKTUĀLI

Būtiskākās izmaiņas Izglītības likumā Ar ko jārēķinās nākamajā mācību gadā? Atsākoties ierastajam klātienes mācību procesam, attālināto mācību forma no skolu ikdienas nepazudīs. Tas ir viens no būtiskākajiem grozījumiem Izglītības likumā, kas pagājušā gada beigās tika pieņemts steidzamības kārtā. Otras svarīgas izmaiņas ir tās, ka šogad normatīvajos aktos no[1]stiprinātas tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību un definēts izglītības kvalitātes jēdziens.

AKTUĀLĀS IZGLĪTĪBAS ZIŅAS

Pirms izvēles eksāmena latviešu valodā arī 9. klašu skolēniem jāveic Covid testi.

Valdība lemj par darba organizēšanu bērnudārzos vasarā un iestājeksāmenu norisi vispārējās izglītības iestādēs.

Lai nepieļautu centralizēto eksāmenu uzdevumu nopludināšanu, skolās veiks izlases pārbaudes.

VISC vērtēs iespējas piešķirt skolēniem garāku papildlaiku centralizēto eksāmenu kārtošanai.

Dažos diagnosticējošo darbu uzdevumos skolēniem trūka zināšanu attālināto mācību dēļ.

OECD: Latvijā skolēni 15 gadu vecumā vislabākos rezultātus uzrāda matemātikā, zinātnē un lasītprasmē nedaudz atpaliek.

Ministre Šuplinska piedāvā Saeimai pedagogu algas celt līdz 1200 eiro tuvākajā laikā un līdz 1500 eiro vidējā termiņā.

Vērtēs iespējas pirmsskolas pedagogu atalgojumu celt vairāk par līdz šim plānoto.

IZM par 7,2 miljoniem eiro plāno vispārējās izglītības skolām uzlabot gaisa ventilācijas sistēmas.

Bērnu slimnīcas virsārste: Skolēnu dziesmu svētki ar masveida pulcēšanos šobrīd izklausās absurdi un nav pieļaujami.

Veidos vienotu un spēcīgu Latvijas Nacionālo sporta centru.

INTERVIJA

Joprojām ir bažas par jaunā satura ieviešanas gaitu. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija ir skola, kuras vadība un skolotāji atzīst, ka kopš dibināšanas ieviesuši Latvijas izglītības sistēmā dažādas mācību procesa un satura inovācijas, taču pērn novembra beigās atklātā vēstulē pauda bažas par jaunā satura ieviešanas gaitu. Norādīja, ka reforma tiek virzīta pārāk strauji, bez pedagogu pietiekamas sagatavošanas, bez pietiekamiem skolotāju atbalsta materiāliem, ar pārmērīgu skolotāju papildu slodzi. Nav arī pietiekami plaši izdiskutēts par katra mācību priekšmeta mērķiem un uzdevumiem izglītības reformā kopumā. Skolas Vārds aicināja uz sarunu ģimnāzijas direktori Ilzi Vilkārsi un viņas vietnieci izglītības jomā Ritmu Tīrumnieci, lai uzzinātu, kas mācību gada laikā ir mainījies un kāds ir nākotnes redzējums.

JAUTĀJUMS

Kādi izaicinājumi ir šogad, gatavojot 12. klasi eksāmeniem? Atbild Elita Indriksone, Jelgavas Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, Aiva Rituma, Dobeles Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja, Santa Bondare, Viļakas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja Rasma Vilkaste, angļu valodas skolotāja Līga Leitena, matemātikas skolotāja Elvīra Lemešonoka, Anita Vanaga, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja, direktores vietniece izglītības jomā 10. - 12. klasēm.

JAUTĀJUMS

Izņemot socializēšanās iespēju, vai bija vēl kādi ieguvumi no āra nodarbībām? Atbild Sesavas pamatskolas direktore Ināra Nikolajeva, Kalnciema vidusskolas direktore Ivita Saldava, Pamatskolas „Preiļu Brīvā skola” direktore Ilona Indriksone, Jelgavas 4. sākumskolas direktore Agita Lundberga.

JAUTĀJUMS

Ko izmantosiet arī turpmāk savā darbā no jaunatklātā attālinātajā mācību procesā? Atbild Inga Jansone, Svētes pamatskolas direktore, Inese Didže, Dobeles Valsts ģimnāzijas direktore, Santa Bondare, Viļakas Valsts ģimnāzijas direktores vietniece metodiskajā jomā.

SKOLVADĪBA

Aptaujas kā rīks atgriezeniskās saites iegūšanai. Viens no veidiem, lai noskaidrotu būtisku informāciju un iegūtu atgriezenisko saiti, ir izmantot aptauju. Edurio skolu izaugsmes vadītājs Gatis Narvaišs atzīst, ka viņa komanda aktīvi strādā, lai atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību, kļūtu par neatņemamu skolu ikdienas darba sastāvdaļu. Uz jautājumu, cik aktīvi skolas izmanto aptaujas, lai uzlabotu mācību procesu, G.Narvaišs secina, ka pagājušajā mācību gadā un šogad izvēle bijusi pārdomātāka, bet kopumā veiktas vairāk nekā 2000 aptaujas, vidēji skolas izvēlas 2 līdz 6 aptaujas gadā.

VIEDOKLIS

Infektoloģe: Atgriežoties pie klātienes mācībām, jāpievērš lielāka uzmanība gaisa kvalitātei. Atgriešanās pie klātienes darba un mācībām ir būtiskākais iemesls, kādēļ šobrīd notiek aktīva pedagogu vakcinācija, tomēr, atgriežoties skolās šobrīd vai rudenī, jāņem vērā vēl vairāki būtiski aspekti, tostarp regulāra un pilnvērtīga telpu vēdināšana, tīrīšana un dezinficēšana. Skolām jau šobrīd jādomā par garākiem starpbrīžiem telpu vēdināšanai un iekārtām, kas ļautu monitorēt iekštelpu gaisa kvalitāti. Stāsta Angelika Krūmiņa, RSU profesore, infektoloģe.

VIEDOKLIS

Somijas izglītības eksperte: Mācības sporta zālēs, deju studijās un konferenču telpās. Dažādos pētījumos un aptaujās par vienu no veiksmīgākajām izglītības sistēmām pasaulē tiek atzīta Somijas īstenotā sistēma. Kā tā darbojas pandēmijas apstākļos, kā noris mācības skolās un pirmsskolās, kāda ir pedagogu attieksme pret vakcināciju? Šobrīd liela daļa skolēnu mācās klātie[1]nē, un, dažkārt, lai nodrošinātu nepieciešamo distanci, mācību process no skolu telpām ir pārcelts uz sporta zālēm, deju studijām, konferenču zālēm un citām auditorijām, kurās nenotiek masu pasākumi. Stāsta Anželika Krastiņa, Somijas izglītības eksperte, Lapzemes Universitātē.

DIGITĀLIE RĪKI

TOP 11 digitālie rīki angļu valodas un matemātikas pedagogiem. Īsi iepazīstoties ar katru no tiem, atradīsit norādes, kādam vecumposmam tie ir vispiemērotākie. Lai gan, domājot radoši, tos var integrēt arī citu mācību priekšmetu pasniegšanā, šoreiz lūkosimies angļu valodas un matemātikas priekšmetu virzienā. Pieredzē dalās Mg. izgl. vad. Indars Kraģis.

PIEREDZE / MŪZIKA

8 priekšnoteikumi veiksmīgai mūzikas mācīšanai attālināti. Kopš 2020. gada marta Covid-19 pandēmija ieviesusi straujas pārmaiņas arī izglītībā. Attālinātā mācīšanās ir jauna pieredze mums visiem. Kā neapmaldīties iesūtīto darbu kaudzēs? Kā visu pa[1]veikt laikā? Kā strādāt efektīvi, bet bez pārslodzes? Kā motivēt sevi mācīt un skolēnus mācīties? Šie un vēl citi līdzīgi jautājumi nereti, attālinātās mācīšanās laikā, nodarbinājuši pedagogu prātus. Pieredzē dalās Santa Kalniņa, Aizupes pamatskolas mūzikas skolotāja un Antra Balgalve, Vecsaules pamatskolas mūzikas skolotāja.

METODISKIE MATERIĀLI

Filma kā vēstures avots Vēsture 10. klasei. Pieredzē dalās Iveta Krilova, Daugavpils 17. vidusskolas skolotāja.

Latviešu valoda 7. klasei „Laiks”. Pieredzē dalās Inta Japiņa, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja.

Klases stunda 12. klasei „Ikdienas izaicinājumu pārvarēšana”. Pieredzē dalās Liene Andžāne, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja.

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Pieslēdzies e-žurnāliem

Aizmirsi paroli?

Vēlies kļūt par abonentu?