Lasītprasmes soļi. 3 lekciju cikls

Atzīmē skolotāju skaitu,
kuriem nepieciešama piekļuve videolekcijai.

Ieraksti vai iekopē skolotāju e-pastus,
kuriem nepieciešama piekļuve videolekcijai.

1 - 10 e-pasti EUR 19.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
11 - 50 e-pasti EUR 17.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
51 - 100 e-pasti EUR 12.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja
101 - 150 e-pasti EUR 10.00 / par dalību 1 personai 12 mēn. pieeja

Maksa par dalību

19.00

Abonēšanas sākuma datums

Pievienot grozam
Lekciju saturs:
Sākt lasīt nav viegli. Lai bērns lasītu ar prieku, ir svarīgi lasīšanu padarīt par spēli un patīkamu nodarbi, ko labprāt darīt kopā ar ģimenes locekļiem, skolotājiem. Lekcijas sniedz praktiskus paņēmienus, kā palīdzēt bērnam sākt lasīt, kā iedrošināt un motivēt lasīt arvien vairāk un raitāk. Lekcijas dod ieskatu, kā pakāpeniski veicināt lasītprasmi dažādos lasīšanas attīstības posmos- gan mājās, gan skolā. 
1. lekcija: Sagatavošanās posms, priekšā lasīšanas un spēļu nozīme lasīšanas procesā.
Pirmā lekcija dod paņēmienus, kā sagatavoties lasīšanai, uzsver lasīšanas nozīmi mājās un labo piemēru ģimenē- bērns lasīs vairāk, ja redzēs citus lasām ikdienā. Lasīšanai priekšā ir liela nozīme bērnu krājuma attīstīšanā, lasītprasmes veicināšanā. Tiek doti vairāki piemēri, kā lasīšanu mājās padarīt par spēli. Tiek pasniegtas vairākas acu treniņa metodes koncentrēšanās spēju uzlabošanai. Lektore uzsver, ka bērnam uzsākt lasīt nav viegli, bet tas nenozīmē, ka bērna lasīšanas grūtības uzreiz būtu jāuztver kā lasīšanas traucējumi. Tiek dots ieskats lasīšanas traucējumu pazīmēs, tomēr lektore uzsver, ka tie manāmi vien mazai daļai bērnu. Lektore dod piemērus un tehnikas, kā pasniedzējs var caur priekšā lasīšanu un spēles elementiem iesaistīt bērnus.
2. lekcija: Lasīšanas kvalitātes pilnveide, piemēri darbam ar bērnu - grupās un individuāli. Lasītprasmes kvalitātes ietekme uz rakstītprasmi.
Otrajā lekcijā tiek doti trīs piemēri, kā pirms lasīšanas aktivizēt vestibulāro sistēmu, aktivizējot arī smadzeņu darbību. Ir svarīgi spēt saistīt lasīšanu ar rakstīšanu, tāpēc nodarbībā tiek dots praktisks piemērs, kā klasei kopā darbojoties- rakstot un zīmējot- izveidot lasāmu grāmatu. Kopīga rakstu darba veidošana veicina  ne tikai lasīšanu un rakstīšanu, bet arī spriestspēju, aktivizē sadarbību klasē, dod gandarījumu un ceļ bērna pašapziņu. Tiek doti piemēri, kā tekstu padarīt saistošāku, kā tekstu vizuāli piemērot tikko lasīt sākušam bērnam. Nodarbības laikā tiek izcelta Logopēdu asociācijas tabula,  kas attēlo nebalsīgos un balsīgos līdzskaņus, patskaņus un divskaņus- tiek doti piemēri, kā burtus izrunāt kā spēli, un kā bērnam tos atpazīt un grupēt.
3. lekcija: Vārdu krājuma nozīme lasītprasmes uzlabošanai. Paņēmieni vārdu krājuma paplašināšanai. Lasītprasmes vērtēšana un pašmotivācija.
Trešās nodarbības uzsvars tiek likts uz vārda krājuma nozīmi un paņēmieniem, kā to paplašināt. Tiek doti piemēri no dzīves, kā ģimenes locekļi spēj paplašināt bērna vārdu krājumu caur vienkāršām ikdienas darbībām. Vārdu krājumu bērnam papildina arī priedēkļi- caur spēli tiek dots veids, kā bērns pats spēj vairot savu vārdu krājumu, apzinoties priedēkļu nozīmi un to, kā tie ietekmē vārda nozīmi.  Lektore dod instrumentu- spēli- kā bērni paši var novērtēt savu lasīšanas prasmi. 
Papildus atbalsta materiāli: papildus lekcijām, abonentam kļūst pieejamas lejupielādējamas lekciju prezentācijas.
Pasniedzēja: Indra Reisone, Ventspils 4. vidusskolas logopēde, vairāk nekā 40 gadu pieredze darbā ar bērniem. Pedagoģijas maģistrs, speciālās izglītības pedagogs.
Lekciju ilgums: 66 min.
Apliecība par videolekcijas noklausīšanos: pēc lekcijas noklausīšanās, jums ir iespēja izpildīt testu, kurā ir 10 jautājumi. Pēc sekmīgas testa izpildes (vismaz 70% pareizas atbildes) uz jūsu norādīto  e-pastu tiks nosūtīta apliecība par video lekcijas noklausīšanos. Apliecība tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
Atgriešanās atpakaļ