Abonēšanas un lietošanas noteikumi

Interneta platformas www.skolasvards.lv lietošanas noteikumi

Lai lietotu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “V-Media”, reģistrācijas numurs 40103369264, juridiskā adrese Zileņu iela 12-31, Rīga, LV – 1035, interneta platformu www.skolasvards.lv un/vai veiktu tajā pasūtījumus, lūdzu, iepazīstieties ar tās abonēšanas un lietošanas noteikumiem.

Vispārīgie noteikumi

Saskaņā ar šiem Noteikumiem SIA “V-Media” piedāvā un pārdod izglītības produktus, kas izvietoti SIA “V-Media” interneta platformā www.skolasvards.lv. Pircējs pērk un pieņem izglītības produktus atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta platformā esošajā abonēšanas anketā.

Cena un norēķinu kārtība

1.  Interneta platformā www.skolasvards.lv visas produktu cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar abonēšanas pieteikumu, piekrīt apmaksāt izglītības produkta kopējo cenu ar pievienotās vērtības nodokli.

2. Samaksu par izglītības produktu ir jāveic izmantojot naudas pārskaitījumu uz SIA “V-Media” rēķinā norādīto bankas kontu saskaņā ar noteikto rēķina apmaksas termiņu.

3. Par produkta samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts SIA “V-Media” bankas kontā.

Izglītības produktu abonēšana un lietošana

Lai abonētu izglītības produktus

 • Apmeklējiet platformu www.skolasvards.lv sadaļu ABONĒT.

 • Izvēlieties vienu vai vairākus izglītības produktus.

 • Aizpildiet abonēšanas pieteikumu.

 • Saņemiet rēķinu savā e-pastā.

 • Pēc rēķina apmaksas jums tiks nodrošināta pieeja visiem abonētajiem produktiem.

Lai saņemtu pieeju abonētajiem produktiem

 • Ja abonētājs ir izglītības iestāde, pēc rēķina apmaksas katram iestādes skolotājam tiek nodrošināta pieeja abonētajiem produktiem.

 • Jaunajiem izglītības produktu lietotājiem tiek nosūtīta reģistrācijas saite pieejas paroles izveidei.

 • Ja parole netiek izveidota 30 dienu laikā, jāsazinās ar redakciju, sūtots e-pastu uz redakcija@skolasvards.lv, lai saņemtu jaunu reģistrācijas saiti paroles izveidei.

 • Jau esošie abonētāji (tie, kuri izglītības produktus abonējuši iepriekšējos gados un turpina abonēt nākamajam periodam), turpina izmantot savas līdzšinējās pieejas paroles.

 • Ja parole ir aizmirsta, to ērti var atjaunot jebkurā laikā www.skolasvards.lv sadaļā PIESLĒGTIES ABONEMENTAM, kur jāizvēlas uzklikšķināt uz “Aizmirsi paroli”. Ierakstot savu e-pastu, jūs saņemsiet jaunu reģistrācijas saiti un varēsiet izveidot jaunu paroli.

Lai lasītu / drukātu abonētos izglītības produktus

 • Ienāciet platformā www.skolasvards.lv un sadaļā PIESLĒGTIES ABONEMENTAM ierakstiet savu e-pastu un paroli.

 • Viens izglītības iestādes abonements nodrošina individuālu pieeju abonētajiem produktiem visiem skolas skolotājiem.

 •  Abonements nodrošina pieeju e-izdevumu arhīvam no 2012. gada, kas ietver plašu un daudzveidīgu pieredzes un informatīvo materiālu klāstu dažādās izglītības jomās.

 • Papildus abonējot metodisko materiālu krātuves, skolotājiem tiek nodrošināta pieeja apjomīgam un daudzveidīgam, skolotāju izstrādātam mācību un metodisko materiālu klāstam (skolām un pirmsskolām).

 • Izglītības e-izdevumus var lasīt, drukāt un izmantot savām darba vajadzībām.

 • Metodisko materiālu krātuvēs esošos materiālus var lasīt, lejupielādēt savā datorā, veikt izmaiņas un piemērot savām darba vajadzībām. Metodiskos materiālus var drukāt un izmantot savām darba vajadzībām.

Noteikumi par paroles izmantošanu

1. Viens izglītības iestādes abonements nodrošina pieeju abonētajiem produktiem visiem vienas iestādes darbiniekiem. Katram iestādes darbiniekam ir individuāla pieeja abonētajiem produktiem (e-pasts un personīgā izveidotā parole).

2. Personīgās paroles nodošana trešajām personām nav atļauta. Ja viena parole vienlaicīgi tiek lietota no vairākām darba stacijām, tad šī parole var tikt anulēta.

3. Katrai izglītības iestādei ir nepieciešams savs atsevišķs abonements, kas nodrošina pieeju abonētajiem produktiem visiem iestādes skolotājiem.
 

Noteikumi par e-izdevumu un metodisko materiālu izmantošanu

1. Abonētos e-izdevumus nedrīkst pārsūtīt citām personām, kas nav konkrētās iestādes darbinieki.

2. Abonētos e-izdevumus nedrīkst augšupielādēt jebkurā vietnē ar mērķi dalīties ar trešajām personām.

3. Metodiskos materiālus, kas iegūti “Metodisko materiālu krātuvēs” nedrīkst pārsūtīt citām personām, kas nav konkrētās iestādes darbinieki.

4. Metodiskos materiālus, kas iegūti “Metodisko materiālu krātuvēs” nedrīkst augšupielādēt jebkurā vietnē ar mērķi dalīties ar trešajām personām.

 

Citi noteikumi

1. SIA “V-Media” izdotie izglītības produkti ir aizsargāti ar autortiesībām. 

2. Saskaņā ar Autortiesību likuma 69.1 pantu persona ir mantiski atbildīga par visiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, kuru tā radījusi ar autortiesību pārkāpšanu.

3. Pārsūtot lejupielādētos failus trešajām personām, tiek pārkāpts “Par nodokļiem un nodevām” likuma 15.1 pants.

SIA “V-Media” interneta platformas www.skolasvards.lv kontaktinformācija: tālrunis: 26002264, e-pasta adrese – redakcija@skolasvards.lv