Jaunumi

Ziņa

Skolēnu skaits būs noteicošais kritērijs

Ziņa

Skolās novēro progresu pēc "KiVa" ieviešanas

Ziņa

Skaidros par pilnveidoto mācību saturu un vērtēšanas principiem

Ziņa

Par valsts valodas nelietošanu sodīti 144 pedagogi

Jauni mācību līdzekļi

Jauni mācību materiāli matemātikas apguvei 1. klasē

Ziņa

Niedre-Lathere izraudzīta par IZM valsts sekretāra vietnieci

Ziņa

Jāskata tikai kvalitatīvi sagatavota skolu tīkla reforma

Ziņa

Lems par VISC turpmāko darbību

Ziņa

Neviennozīmīgi vērtē "Skola2030" projektu

Jauni mācību līdzekļi

"Skolas Vārds" sveic mācību līdzekļu autorus

Ziņa

LIZDA un IZM nenonāk pie vienota redzējuma

Ziņa

Čakša lūgusi izvērtēt algu dotāciju sadalījumu pašvaldībās

Ziņa

Kā jauniešus aizraut ar STEM?

Ziņa

Lasītprasmes veicināšanai rosina pārskatīt mācību programmas

Ziņa

Vēsturi plāno mācīt kā atsevišķu mācību priekšmetu

Ziņa

Skolu rīcībā esošie rīki vardarbības mazināšanai ir par vāju

Ziņa

Piešķir papildu 1,7 milj. eiro pedagogu darba samaksai

Ziņa

IZM valsts sekretāre Šmīdlere neturpinās darbu IZM

Ziņa

Pašvaldības varētu līdzfinansēt mācību materiālu nomaiņa

Ziņa

VISC gaida "nopietnas strukturālas pārmaiņas"

Ziņa

Kronvalda balvu saņēmuši pieci pedagogi

Ziņa

Skolotājiem vēl humora izjūtu un drosmi

Ziņa

No amata uz laiku atstādināta VISC vadītāja

Viedoklis

Pedagogi tiek nostādīti ķīlnieka lomā

Aktuāli

Jauni mācību līdzekļi 2023./2024. m.g.

Aktuāli

Vienota skola un pārmaiņas mācību saturā

Aktuāli

Kā skolas ir nodrošinātas ar mācību līdzekļiem?

Ziņa

Piešķir papildu finansējumu pedagogu atalgojuma palielināšanai

Ziņa

Būs jauna skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma

Ziņa

Mazākumtautību skolu pedagogiem pieejams mentoru atbalsts