Izglītības posms
Mācību joma
Mācību priekšmets
Materiāla veids

Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase

Apjomīga metodisko materiālu krātuve, kas paredzēta skolotājiem darbam ar 1.-12. klases skolēniem.

 • Pieejami tematiskie plāni, stundu plāni, prezentācijas, darba lapas, pārbaudes darbi u.c. materiāli. 
 • Krātuvē ir apkopoti skolotāju veidotie mācību materiāli.
 • Metodisko materiālu krātuvi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.
 • Šobrīd ir pieejami vairāk nekā 800 dažādi metodiskie materiāli. Krātuve regulāri tiek papildināta.
 • Materiālus var lasīt, lejupielādēt, drukāt neierobežotā skaitā un izmantot darba vajadzībām.
 • Gada abonements Eur 59.00
Vēlos abonēt

Mācību un metodisko materiālu saraksts

Skolēnu personības izpēte. 7.-8. klase

 • Iveta Freivalde
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 7.klase, 8.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Stundas plāns

Mērķis - iepazīt sevi, lai izprastu savu rīcību un attiecības ar citiem. 

189

Animācijas veidošana svešvalodas apguves procesā

 • Vineta Straupe-Ķeza
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, Tehnoloģijas, Valodas, Datorika, Stundas plāns, Praktiskais darbs, Pieredze

Animācijas tapšanas process. Radoši darbojoties, lietot svešvalodu. 

82

Asociatīvā metode

 • Rita Sirmoviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, 10.klase, 11.klase, 12.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Metodiskais līdzeklis

Mērķis: aktivizēt skolēnu iztēli, radošā darbībā padziļinot izpratni par tēlainās izteiksmes līdzekļiem, to spēju rosināt metaforisko domāšanu.

76

Draugu nekad nevar būt par daudz

 • Marita Rimoviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 3.klase, Sociālā un pilsoniskā, Sociālās zinības, Stundas plāns

Pasākums ir veidots ar domu labāk iepazīt paralēlo klašu skolēnus, veidojot draudzīgas attiecības. 

70

Čību balle

 • Sandra Nastaja
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Pieredze

Aktivitātes klases pasākumam "Čību balle". 

101

Domraksta plānošana, 1.-4.klase

 • Ingūna Helviga
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Metodiskais līdzeklis, Pieredze

Idejas, kā sākumskolā mācīt plānot domrakstus un jaunrades darbus. 

129

Funkciju īpašības, 10.-12. klase

 • Māra Bērente
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 10.klase, 11.klase, 12.klase, Matemātika, Matemātika, Darba lapas, Diagnosticējošais darbs

Darba lapas matemātikā un ģeometrijā. Funkciju īpašības, logaritmi, jēdzieni.

53

Disleksija un citas mācīšanās grūtības

 • Sandra Krauze
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, Speciālā izglītība, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Mācīšanās traucējumu galvenās pazīmes. Uzdevums rakstītprasmes attīstībai. 

75

Pakāpes, 7. klase

 • Innna Kononova
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 7.klase, Matemātika, Matemātika, Darba lapas, Stundas plāns

Stundas mērķis: izpētīt īpašības pakāpēm ar nenegatīviem veseliem kāpinātājiem.

59

Past Simple, Past Perfect, 8. klase

 • Karīna Stivriņa
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 8.klase, Valodas, Angļu valoda, Stundas plāns

Stundas mērķi: praktiski lietot vienkāršo pagātni, paplašināt vārdu krājumu, attīstīt rakstīšanas prasmes, attīstīt prasmi sadarboties, izteikt savu viedokli, novērtēt savu darbību.

47

Raksturs

 • Ilze Pole
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Darba lapas, Stundas plāns, Pieredze

Stundas apraksts. Darbs ar tekstu, darba lapa - sliktā pārveidošana labajā. 

67

Durvis ir vaļā, 7.-9. klase

 • Lolita Ondzule
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 7.klase, 8.klase, 9.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Darba lapas, Stundas plāns, Pieredze

Stundas mērķis: veidot priekšstatu par vērtībām un to lomu cilvēka garīgajā pilnveidē un attiecībās ar citiem cilvēkiem, atbildot uz jautājumu "Kādam man jābūt?”.

50

Taupīgums, 1. - 4.klase

 • Ilze Pole
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Stundas plāns

Klase kopā veido padomu lapu, kurā apkopo Taupības fejas ieteikumus par mantu taupīšanu. Spēle, sarunas, stāsta klausīšanās. 

44

Manas tiesības un pienākumi, 5. klase

 • Ieva Plēsuma
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Stundas plāns, Pieredze

Stundas mērķis: veidot izpratni par bērna tiesībām un pienākumiem.

48

Idejas agrīnās lasīšanas veicināšanai

 • Ingūna Helviga
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Metodiskais līdzeklis, Pieredze

Lasīšana priekšā, lasīšanas pase, personalizēts zīmogs, lasītāju klubs, uzslavu grāmatzīme u.c. idejas. 

81

Grāmatu tārpiņš, 1. klase

 • Inga Boškina
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Sociālā un pilsoniskā, Valodas, Klases stundas, Latviešu valoda un literatūra, Stundas plāns, Pieredze

Pirmā bibliotekārā stunda 1. klasei. 

89

Matemātika bilingvāli, 7. klase

 • Antonija Rudzīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 7.klase, Matemātika, Matemātika, Darba lapas, Stundas plāns

2 mācību stundas, mācot matemātiku latviešu un angļu valodās. Naudas vienības dažādās valstīs, matemātiskās darbības ar tām. Teksta uzdevumu risināšana, sastādot vienādojumus.

32

Mākslas filmas

 • Eva Zučika-Kuzņecova
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 8.klase, Valodas, Angļu valoda, Stundas plāns, Pieredze

Lai pilnveidotu runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes angļu valodā, jāveic 3 uzdevumi. 1. Uzrakstīt anotāciju par mākslas filmu. 2. Lomu spēle "Es kā...”. 3. Grupu darbs un savas filmas uzņemšana.

35

Izohoriskā procesa pētīšana

 • Vēsma Reinkaite
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 10.klase, 11.klase, 12.klase, Dabaszinātnes, Fizika, Praktiskais darbs

Pētniecisko darbu apraksti. 

31

Pētījumi dabā

 • Sandra Šulce
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Ģeogrāfija, Darba lapas, Metodiskais līdzeklis, Praktiskais darbs, Pieredze

Nodarbības ārā ģeogrāfijas mācību priekšmeta apguves papildināšanai pamatizglītības posmā. Mežs, ģeoloģiskā atseguma shēmas veidošana, iežu kolekcijas veidošana, ezers, jūras krasts, paugurs, purvs. 

48

Skaņas "R" korekcija

 • Elza Mičule
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Speciālā izglītība, Materiāli logopēdiem, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas, Stundas plāns

Grupu un individuālās logopēdiskās nodarbības.

62

Mācīšanās kartītes "Flashcards"

 • Kristīne Liepiņa
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, Dabaszinātnes, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Matemātika, Sociālā un pilsoniskā, Tehnoloģijas, Valodas, Veselība un fiziskās aktivitātes, Metodiskais līdzeklis

Ar "Flashcards" programmas palīdzību iespējams apvienot teksta, attēla un audiālu informāciju.

75

Spēles angļu valodas apgūšanai

 • Līga Veikšāne
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, Valodas, Angļu valoda, Darba lapas, Pieredze

Spēles, kas skolēniem palīdz atraisīties un uzdot jautājumus nepiespiestā un runāt rosinošā gaisotnē.

51

IT ģeometrijai

 • Māra Bērente
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, Matemātika, Datorika, Matemātika, Metodiskais līdzeklis, Pieredze

Programmas "Geonext", "Microsoft Mathematics" telpisku figūru zīmēšanai. 

44

Epifānijas

 • Sandra Krauze
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 12.klase, Sociālā un pilsoniskā, Valodas, Klases stundas, Latviešu valoda un literatūra, Pieredze

Žetonu vakara priekšnesuma scenārijs. Priekšnesuma laikā 12. klases skolēni citē fragmentus no pašu rakstītajām epifānijām, kas tapušas iedvesmojoties no I. Ziedoņa darbiem. 

40

Mana ideja, mans bizness

 • Lilija Ražinska
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 10.klase, 11.klase, 12.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Sociālās zinības, Darba lapas, Metodiskais līdzeklis, Pieredze

5 aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt jauniešu radošo un metakognitīvo domāšanu.

36

Pārspriedums, 5. klase

 • Anna Krēmane
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas, Stundas plāns, Pieredze

Mērķis: radīt priekšstatu par pārspriedumu, tā uzbūvi.

48

Matemātikas virpulis, 5.-6. klase

 • Ingrīda Brizga
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, 6.klase, Matemātika, Matemātika, Darba lapas, Pieredze

Darba lapas no matemātikas konkursa "Matemātikas virpulis". 

51

Interesantā literatūra, 5.-10.klase

 • Sandra Krauze
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, 10.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Pieredze

Kā mācīt literatūru sadarbojoties, tā, lai visiem būtu interesanti. Literāri metodiski krikumi.

83

Saistoši un interaktīvi par naudu, 1.-4.klase

 • Antra Slava
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, Matemātika, Sociālā un pilsoniskā, Matemātika, Mācību līdzeklis

Par izglītojošiem materiāliem Latvijas Bankas ekonomiskās izglītības interneta vietnē www.naudasskola.lv. 

44

Ziemassvētki, 1. klase

 • Aija Katkovska
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Pieredze

Klases saliedēšanas pasākums, kopīgi cepot piparkūkas. 

44

Veselīga uztura principi

 • Jeļena Zuboviča, Inese Siksna
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, Dabaszinātnes, Veselība un fiziskās aktivitātes, Dabaszinības, Sports un veselība, Metodiskais līdzeklis

Kā viegli noteikt pocijas lielumu. 

55

Drošība un veselība

 • Inese Bautere
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Sociālās zinības, Mācību līdzeklis

Atbalsta materiāli drošības tēmas aktualizēšanai. 

50

Atkal kopā, 2.-4. klase

 • Ilze Krauze
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, 3.klase, 4.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Metodiskais līdzeklis, Pieredze

Priecāšanas spēle ar metamo kauliņu. 

39

Iepazīsti savu pilsētu, 4.klase

 • Sarmīte Vilciņa
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 4.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Darba lapas, Pieredze

Darba lapa ar uzdevumiem apkārtējās vides izzināšanai. 

33

Mana atbildība, 6. klase

 • Irēna Bērziņa
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Stundas plāns, Pieredze

Mērķis: rosināt skolēnus domāt un izvērtēt savu atbildību un mācīt prasmi izvērtēt savu rīcību.

45

Redze, 3. klase

 • Elza Leimane
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 3.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Stundas plāns, Pieredze

Veselība un vide. Drošība. Redze un tās saudzēšana. 

32

Vizuālās programmēšanas valoda

 • Līga Krūmiņa
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 3.klase, Tehnoloģijas, Datorika, Klases stundas, Mācību līdzeklis, Pieredze

"Kodu Game Lab" - spēle mācībām un atpūtai. 

35

Komandas darbs, 4.klase

 • Antra Freimane
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 4.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Stundas plāns, Pieredze

Komandas darba pieredze klases stundā. 

34

Labas rīcības izvēle ikdienas situācijās

 • Sandra Nastaja
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Stundas plāns, Pieredze

Stundas mērķis: veicināt izpratni par labu un ļaunu rīcību. 

23

Lasi ar prieku un izproti lasīto!

 • Maija Kīne
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 6.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Stundas plāns, Pieredze

Lasīt mācīšanās Latvijas skolās dažādos laikos - erudīcijas spēle. 

29

Skaitļa vārds literatūrā, 6. klase

 • Iveta Ābrama
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 6.klase, Matemātika, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Matemātika, Darba lapas, Pieredze

Pēc numeroloģijas principiem jānoskaidro literārā tēla skaitlis. Skaitļa vārda locīšana, pamata, kārtas skaitļi u.c. uzdevumi. 

31

Alfabēts un tā praktiskā pielietošana, 5.klase

 • Inese Stača
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 5.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas, Stundas plāns, Pieredze

Darbs 2 mācību stundām, kas notiek pēc kārtas. 

33

Diskusiju kultūra plašsaziņas līdzekļos, 10. klase

 • Iveta Balode
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 10.klase, 11.klase, 12.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas, Stundas plāns, Pieredze

Mērķis: iepazīstināt skolēnus ar sabiedrībai aktuālām diskusijām medijos, īpaši televīzijā, rosinot skolēnus formulēt savu viedokli par latviešu valodas situāciju valstī.

38

Uzslava un apņemšanās 1.-4.klase

 • Sandra Pušpure
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Pieredze

Mācību darba izvērtējuma stunda.

41

Asinsrites uzbūve un sirdsdarbības pamatprincipi

 • Elita Lavrinoviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 9.klase, Dabaszinātnes, Bioloģija, Darba lapas, Pieredze

Mērķis: skolēni izprot asinsrites sistēmas uzbūvi un funkcijas, kā arī sirdsdarbības pamatprincipus.

27

Dabas procesu un parādību izpēte, 6. klase

 • Natālija Buile, Daiga Mežzīle
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 6.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Darba lapas, Pieredze

Mērķis: ieinteresēt skolēnus vērot un saskatīt dabas procesu norises un parādības Rīgas centrā. Pilnveidot prasmes vērot ūdens darbības radītas izmaiņas pilsētas kanāla krastos.

30

Mācību stunda dabā, 6.-7.klase

 • Andris Punculis
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 6.klase, 7.klase, Dabaszinātnes, Ģeogrāfija, Stundas plāns, Pieredze

Mācību stundas mērķis ir mācību metožu dažādošana, skolēnu praktisks darbs dabā.

27

Izmantosim lietderīgi atkritumus! 10. klase

 • Inese Dambe
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 10.klase, Dabaszinātnes, Ģeogrāfija, Darba lapas, Stundas plāns, Pieredze

Mērķis: padziļināt skolēnu zināšanas un prasmes par attapīgu un racionālu resursu izmantošanu.

22

Ceļojums naudas pasaulē, 1. – 4.klase

 • Antra Freimane
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, Matemātika, Matemātika, Mācību līdzeklis, Pieredze

Spēle "Ceļojums naudas pasaulē" ir tapusi izmantojot animācijas sižetu par naudu "Ziņkārīgi jautājumi par naudu". Pēc filmiņas noskatīšanās, skolēni kopīgi izspēlē spēli uz interaktīvās tāfeles. 

29