Izglītības posms
Mācību joma
Mācību priekšmets
Materiāla veids

Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase

Apjomīga metodisko materiālu krātuve, kas paredzēta skolotājiem darbam ar 1.-12. klases skolēniem.

 • Pieejami tematiskie plāni, stundu plāni, uzdevumu krājumi, prezentācijas, darba lapas, pārbaudes darbi u.c. materiāli. 
 • Krātuvē ir apkopoti skolotāju veidotie mācību materiāli.
 • Metodisko materiālu krātuvi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.
 • Šobrīd ir pieejami vairāk nekā 1200 dažādi metodiskie materiāli. Krātuve regulāri tiek papildināta.
 • Materiālus var lasīt, lejupielādēt, drukāt neierobežotā skaitā un izmantot darba vajadzībām.
 • Gada abonements Eur 99.00
Vēlos abonēt

Mācību un metodisko materiālu saraksts

Pārbaudes darbs latviešu valodā 4. klasei. Tēma "Kā meklēt un novērtēt informāciju"

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 4.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs latviešu valodā 4. klasei. Tēma: 4.5. Kā meklēt un novērtēt informāciju.  Apjoms: 7 A4 lpp Sasniedzamais rezultāts - Tekstā nosaka zināmo vārdšķiru vārdus; apkopo informāciju, ko zina par vārdšķirām, nosaka īpašības vārda un lietvārda dzimti, skaitli un locījumu,  darbības vārda laiku un personu, skaitļa vārdus.

7

Prezentācija "Maģiskais kvadrāts" matemātikā 2., 3. klasei

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, 3.klase, Matemātika, Matemātika, Prezentācija

Prezentācija "Maģiskais kvadrāts" matemātikā 2., 3. klasei. Aizpildi maģiskos kvadrātus ar pareizajiem skaitļiem. Apjoms: 23 A4 lpp.

6

Pārbaudes darbs dabaszinībās 2. klasei. Tēma "Skudrupūznis"

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs dabaszinībās 2. klasi beidzot. Tēma "Skudrupūznis" Apjoms 22 A4 lpp.

7

Prezentācija "Literatūras žanri"

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, 5.klase, 6.klase, 7.klase, 8.klase, 9.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Prezentācija

Prezentācija "Literatūras žanri". Apjoms: 9 A4 lpp. Nosauc literatūras žanru. Luga, stāsts, anekdote, teika, pasaka, dzejolis, fabula,  literāra pasaka, pasaka.

4

Pārbaudes darbs latviešu valodā. Tēma "Frazeoloģismi"

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 4.klase, 5.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs latviešu valodā. Tēma "Frazeoloģismi" Apjoms 7 A4 lpp.

3

Darba lapas latviešu valodā. Tēma "Frazeoloģismi"

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 4.klase, 5.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Darba lapas latviešu valodā. Tēma "Frazeoloģismi" Apjoms: 2 A4 lpp.

3

Prezentācija " Frazeoloģismi" latviešu valodā 1. - 5. klasei

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, 4.klase, 5.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Prezentācija

Prezentācija " Frazeoloģismi" latviešu valodā 1. -  5. klasei. Apjoms: 100 A4 lpp. Palīdzēs saprastu frazeoloģisma nozīmi.

3

Prezentācija "Jautrā matemātika" matemātikā 1. klasei

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Matemātika, Matemātika, Prezentācija

Prezentācija "Jautrā matemātika" matemātikā 1. klasei. Apjoms: 10 A4 lpp. Sasniedzamais rezultāts - lasa, pieraksta skaitļus līdz 100, nosaka kaimiņus, salīdzina tos, sakārto augošā un dilstošā secībā.

8

Darba lapas latviešu valodā 2. klasei "Iegūtās informācijas novērtēšana"

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Darba lapas latviešu valodā 2. klasei "Iegūtās informācijas novērtēšana" Apjoms: 3 A4 lpp. Sasniedzamais rezultāts - Uzdod jautājumus, lai noskaidrotu, precizētu vai iegūtu plašāku informāciju. Atbild uz dažāda veida jautājumiem par dzirdēto/lasīto paplašinātos/izvērstos teikumos.  

7

Prezentācija "Folkloras žanri" latviešu valodā 2. klasei

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Prezentācija

Prezentācija "Folkloras žanri" latviešu valodā 2. klasei. Apjoms: 10 A4 lpp. Nosauc folkloras žanru. Tautas dziesma, mīkla, anekdote, teika, pasaka, sakāmvārds, paruna, ticējums.

4

Darba lapas latviešu valodā 2. klasei. Tēma "Uzruna"

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Darba lapas Latviešu valodā 2. klasei. Tēma "Uzruna" Apjoms: 3 A4 lpp. Sasniedzamais rezultāts - patstāvīgi raksta vienkāršus teikumus, atdala ar pieturzīmēm vienlīdzīgus teikuma locekļus un uzrunu, lieto atbilstošas teikuma beigu pieturzīmes, raksta lielos sākumburtus personvārdos un zināmajos vietvārdos.  

6

Darba lapas Latviešu valodā 2. klasei. Lasītprasmes un stāstīt prasmes pilnveide

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Darba lapas Latviešu valodā 2. klasei. Lasītprasmes un stāstīt prasmes pilnveide. Sasniedzamais rezultāts - lasa ar izpratni. Atbild uz jautājumiem par teksta saturu kopumā un atsevišķās detaļās.  Apjoms : 4 A4 lpp.

8

Klausīšanās, teksta izpratne 2. klasei

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Pamato apgalvojumu par dzirdēto. Darba lapas 2. klasei. Tēma " Miegs" Apjoms: 2 A4 lpp.

5

Lasi un liec krustiņus. Darba lapas lasītprasmei. 1. klasei un pirmsskolniekiem

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Lasi un liec krustiņus. Darba lapas lasītprasmei. 1. klasei un pirmsskolniekiem, tiem, kuri sāk lasīt. Apjoms: 10 A4 lpp.

8

Lasi un krāso. Darba lapas lasītprasmei. 1. klasei un pirmsskolniekiem

 • Gunta Sakaviča
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Darba lapas lasītprasmei. "Lasi un krāso" 1. klasei un pirmsskolniekiem, tiem, kuri sāk lasīt. Apjoms: 20 A4 lpp.

10

Pārbaudes darbs mūzikā 2. klasei. Tēma "Sadarbība muzicēšanā"

 • Kristīne Studāne-Indriksone
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Mūzika, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs mūzikā 2. klasei.  2.5. tēmas noslēguma pārbaudes darbs “Sadarbība muzicēšanā''. Apjoms: 4 A4 lpp.

9

Pārbaudes darbs mūzikā 2. klasei. Tēma "Deja"

 • Kristīne Studāne-Indriksone
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Mūzika, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs mūzikā 2. klasei. 2.4. tēmas noslēguma pārbaudes darbs ''Deja”. Apjoms: 4 A4 lpp.

7

Pārbaudes darbs mūzikā 2. klasei. Tēma "Ziemas noskaņa mūzikā"

 • Kristīne Studāne-Indriksone
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Mūzika, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs mūzikā 2. klasei. 2.3. tēmas noslēguma pārbaudes darbs ''Ziemas noskaņa mūzikā''. Apjoms: 4 A4 lpp.

6

Pārbaudes darbs mūzikā 1. klasei. Tēma "Ziemassvētki"

 • Kristīne Studāne-Indriksone
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Mūzika, Pārbaudes darbs

Noslēguma pārbaudes darbs mūzikā 1. klasei. Tiek pārbaudītas dažādas skolēnu prasmes un zināšanas. Skolēniem jāprot saklausīt dziesmā dažādus mūzikas tēlus, sameklēt tos dotajos zīmējumos. Jāatšķir, jāzina pēc attēla dotie mūzikas instrumenti. Skolēniem jāprot uzrakstīt dažādas ritma grupas, jāmāk ritmizēt vārdus un piemeklēt tiem atbilstošo ritmu 2/4 taktsmērā, kā arī jāzina nosaukt notis līnijkopā (Do, Re, Mi, Sol, La). Kopā ir 5 jautājumi. Ir izstrādāti un pievienoti vērtēšanas kritēriji.

9

Vecāku anketa. Informācija klases audzinātājam.

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, Klases stundas, Darba lapas

Vecāku anketa. Informācija klases auzdinātājam (2 A4 lpp.).

13

Pārbaudes darbs matemātikā 2. klasei. Tēma "Skaitļu virknes"

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Matemātika, Matemātika, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs matemātikā 2. klasei. Tēma "Skaitļu virknes". Sasniedzamais rezultāts: formulē likumsakarības skaitļu virknē, kurā katrs nākamais skaitlis ir 2 reizes lielāks/mazāks nekā iepriekšējais; pēta darbības ar pāra/nepāra skaitļiem. Apjoms: 2 A4 lpp.

9

Pārbaudes darbs dabaszinībās 1. klasei

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs dabaszinībās 1. klasei (2 varianti). Sasniedzamais rezultāts: pamato materiāla izvēli noteikta priekšmeta izgatavošanai, izmantojot sava eksperimenta rezultātus par materiāla īpašībām (elastība, stiprība, mitrumizturība). Apjoms: 3 A4 lpp.

18

Pārbaudes darbs. Apraksta kā veidojas un atstarojas gaisma.

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Pārbaudes darbs

Dabaszinības.Pārbaudes darbs 1. klasei.Apraksta kā veidojas un atstarojas gaisma 1. variants un 2. variants (2 A4 lpp.)

20

Lieto sinonīmus un antonīmus.

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Pārbaudes darbs

Lieto sinonīmus un antonīmus Pārbaudes darbs. Latviešu valodā (3 A4 lpp.).

12

Lieldienas. Darba lapu komplekts matemātikā.

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, Matemātika, Matemātika, Darba lapas

Lieldienas. Darba lapu komplekts matemātikā (8 A4 lpp.).

17

Mērvienību pārveidojumi.

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, Matemātika, Matemātika, Darba lapas

Matemātika. Darba lapas. Mērvienību pārveidojumi.1. - 2. klase. (3 A4 lpp.)

12

Iekavas, darbību secība.

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Matemātika, Matemātika, Darba lapas

Matemātika. Darba lapas 2, klasei. Iekavas, darbību secība. (2 A4 lpp.).

20

Sinonīmi un antonīmi.

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Latviešu valoda. 2. klase (2 A4 lpp.). Sinonīmi un antonīmi.

11

Met kauliņu un uzzīmē fantāzijas tēlu!

 • Annija Vilnīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, Matemātika, Matemātika, Darba lapas

Met metamo kauliņu! Uzzīmē noteikto tēla daļu atbilstoši uzmestajam skaitlim! Tu drīksti zīmēt cik lielu katru ķermeņa daļu pats vēlies un novietot uz lapas tur, kur pašam šķiet vislabāk. Ļaujies fantāzijas lidojumam!

15

Darba lapas dabaszinībās 1. klasei

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Darba lapas

Darba lapas dabaszinībās 1. klasei. Tēmas: priekšmeti un materiāli (20 A4 lpp.); gadalaiki (8 A4 lpp.).

415

Pārbaudes darbi matemātikā 3. klasei

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 3.klase, Matemātika, Matemātika, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbi matemātikā 3. klasei. ► 3.1. Tēmas noslēguma darbs “Kā reizina un dala ar 6, 7, 8, 9 un 10?” ► 3.2. Tēmas noslēguma darbs “Kā izmantot visas darbības?” ► 3.3. Tēmas noslēguma darbs “Kā veido vietas plānu?” ► 3.4. Tēmas noslēguma darbs “Ko nozīmē daļa no veselā?” ► 3.5. Tēmas noslēguma darbs “Kādi lielumi raksturo figūru?” ► 3.6. Tēmas noslēguma darbs “Kā saskaita un atņem trīsciparu skaitļus?” ► 3.7. Tēmas noslēguma darbs “Kā veido telpiskus modeļus?”                                            

437

Pārbaudes darbi matemātikā 2. klasei

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Matemātika, Matemātika, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbi matemātikā 2. klasei. ► 2.1.Tēmas noslēguma darbs “Kā grupēt objektus?” ► 2.2.Tēmas noslēguma darbs “Kā nosaka dažādus garumus?”                                   ► 2.3.Tēmas noslēguma darbs “Kā saskaita un atņem divciparu skaitļus?” ► 2.4.Tēmas noslēguma darbs “Kā laika rēķini palīdz plānot?” ► 2.5.Tēmas noslēguma darbs “Kā rodas izteiksme?” ► 2.6.Tēmas noslēguma darbs “Kā veido un raksturo figūras?” ► 2.7.Tēmas noslēguma darbs “Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2?” ► 2.8.Tēmas noslēguma darbs “Kā reizina un dala ar 3, 4 un 5?”                                                                                                                          

380

Radniecīgi vārdi. Uzdevumi un atgādne 2. klasei

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Atgādne, Darba lapas

Radniecīgi vārdi. Uzdevumi un atgādne 2. klasei. Apjoms: 5 A4 lpp.

310

Pārbaudes darbs. 3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 3.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs dabaszinībās 3. klasei.  3.1. Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām? Apjoms: 8 A4 lpp.

163

Atšifrē. Latvijas daba

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, Dabaszinātnes, Sociālā un pilsoniskā, Valodas, Dabaszinības, Latviešu valoda un literatūra, Sociālās zinības, Darba lapas

Atšifrē. Latvijas daba. Darba lapa un atbilžu lapa. Apjoms: 2 A4 lpp.

190

Pārbaudes darbs. 2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija?

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības

Pārbaudes darbs dabaszinībās 2. klasei. 2.2. Kāpēc nepieciešama enerģija? Apjoms: 8 lpp.

158

Pārbaudes darbs. 2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās?

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs dabaszinībās 2. klasei. 2.1. Kas ir laikapstākļi, un kā tie mainās? Apjoms: 14 A4 lpp.

151

Pārbaudes darbs. 2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem?

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Dabaszinātnes, Dabaszinības, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs dabaszinībās 2. klasei.  2.4. Kas nepieciešams dzīvajiem organismiem augot un attīstoties? Apjoms: 16 A4 lpp.

160

Īpašības vārds. Uzdevumu krājums 1.- 3. klasei

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Īpašības vārds. Uzdevumu krājums 1.- 3. klasei. Kopā 45 dažādi uzdevumi.

228

Laika mērvienības. Darba lapas un atgādnes

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, Dabaszinātnes, Matemātika, Valodas, Dabaszinības, Latviešu valoda un literatūra, Matemātika, Atgādne, Darba lapas

Laika mērvienības. Lasi tekstu un  ieraksti atbilstošo vārdu vai skaitli. Darba lapas un atgādnes sākumskolas posmam. Apjoms: 12 A4 lpp.

306

Pārbaudes darbs latviešu valodā 2. klasei. 2.4. Piedzīvojumu pasaulē

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Pārbaudes darbs

Pārbaudes darbs latviešu valodā 2. klasei. 2.4.tēma. Piedzīvojumu pasaulē. Kas palīdz lasīt un saprast, stāstīt un rakstīt par notikumiem tagadnē, pagātnē, nākotnē? Apjoms: 6 A4 lpp.

235

Ziemas prieki. Darba lapas apzinātai lasītprasmei

 • Gunta Kursīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, Materiāli logopēdiem, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Ziemas prieki. Darba lapas apzinātai lasītprasmei. Apjoms: 7 A4 lapas.

474

Ziemassvētku apsveikuma kartītes

 • Gunta Kursīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, 2.klase, 3.klase, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Latviešu valoda un literatūra, Vizuālā māksla, Darba lapas

10 dažādas Ziemassvētku apsveikuma kartītes. Var printēt, pārlocīt un ierakstīt savu sveicienu!

226

Ziemas saulgrieži. Senlatviešu tradīcijas.

 • Gunta Kursīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, 3.klase, 4.klase, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Sociālā un pilsoniskā, Klases stundas, Sociālās zinības, Vizuālā māksla, Darba lapas

Ziemas saulgrieži. Senlatviešu tradīcijas. Apjoms: 26 A4 lapas.

284

Ziemassvētki. Darba lapas 1. klasei

 • Gunta Kursīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Matemātika, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Matemātika, Darba lapas

Ziemassvētki. Darba lapas 1. klasei. Apjoms: 27 A4 lapas. Iekļauti matemātikas un latviešu valodas uzdevumi.

218

Lasi ziemā!

 • Gunta Kursīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Materiāls ir paredzēts bērniem, kuri ir apguvuši lasītprasmi, bet vēl ir nepieciešams nostiprināt izlasītā sapratni. Apjoms: 20 A4 lapas.

378

Lasi ar izpratni "Ziemas dainas"

 • Gunta Kursīte
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, 3.klase, 4.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Tukšajās vietās ievieto atbilstošus vārdus no dotajiem. Novērtē savu darbu! Apjoms: 20 A4 lapas.

311

Skaitļa vārds. Uzdevumu krājums 2., 3. klasei

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 2.klase, 3.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Skaitļa vārds. Uzdevumu krājums 2., 3. klasei. ► Uzdevumu krājums (24 uzdevumi). ► Apjoms: 8 A4 lpp.

368

Nedēļas dienas. Darba lapas, uzdevumi, puzle

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Sociālā un pilsoniskā, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Sociālās zinības, Atgādne, Darba lapas

Nedēļas dienas. ► 16 A4 darba lapas. ► Katras dienas nosaukuma puzle. ► Atgādne. ► Uzdevumi, kuros jāieraksta abilstošās dienas nosaukums.  

437

Izlasi vārdu un atrodi atbilstošu attēlu

 • Ineta Dzalba
 • Metodiskie materiāli skolām 1.–12. klase
 • 1.klase, Valodas, Latviešu valoda un literatūra, Darba lapas

Izlasi vārdu un atrodi atbilstošu attēlu! 33 A4 darba lapas. Katram burtam paredzēta 1 lapa.

316