Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Mācīšanās paņēmieni bērniem ar mācīšanās traucējumiem

Lekcijas saturs: Visi bērni mācību procesa laikā sastopas ar izaicinājumiem. Vieni tos pārvar, ar dažādiem māc...

Bērni ar UDHS. Atbalsts un izaugsme skolā un ģimenē

Lekcijas saturs: Uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms - skaidrojums. Kā klasē atpazīt bērnu ar UDHS...

Mācīšanās un mācīšanas paņēmieni individuālo pieeju kontekstā

Lekcijas saturs: Kas ir mācīšanās no mūsdienu pētījumu aspekta? Kā skolotājs var izmantot ideju par mācīšanās...

Viņš vienkārši ir slinks jeb ko bērnam vajag, lai spētu mācīties

Lekcijas saturs: Bērna vajadzību apzināšana un nodrošināšana mācīšanās spēju veicināšanai. Mācību motivāciju i...

Lasītprasmes soļi. 3 lekciju cikls

Lekciju saturs: 1. lekcija: Sagatavošanās posms, priekšā lasīšanas un spēļu nozīme lasīšanas procesā. 2. lekci...