Kursi un semināri

Piedāvājam video lekcijas pedagogiem profesionālajai pilnveidei, kā arī skolēnu vecākiem, atbalstot bērnus izglītošanās procesā. Pašlaik gatavojam un oktobrī būs pieejamas šādas video lekcijas:

  • Bērna pamatvajadzības veiksmīgam mācīšanās procesam. Liene Vicinska, psiholoģe.
  • Lasītprasmes soļi. 3 lekciju cikls, Indra Reisone, logopēde.
  • Jaunākais klasvadības metodikā. Asoc.prof. Dita Nīmante.
  • Bērnu ar UDHS iekļaušana mācību procesā. Normunds Legzdiņš, klīniskais un veselības psihologs.