Vecums
Jomas
Materiāla veids

Metodiskie materiāli pirmsskolām

Apjomīga metodisko materiālu krātuve, kas paredzēta pirmsskolu skolotājiem darbam ar bērniem vecumā no 2-7 gadiem.

 • Pieejami dažādi nodarbību apraksti, tematiskie plāni, rotaļnodarbības, darba lapas, didaktiskie materiāli, pasākumu, svētku scenāriji,  atgādnes u.c. materiāli.
 • Krātuvē ir apkopoti skolotāju veidotie mācību materiāli.
 • Metodisko materiālu krātuvi var abonēt gan izglītības iestāde (pieeja tiek nodrošināta visiem skolas skolotājiem), gan individuāli.
 • Šobrīd ir pieejami vairāk nekā 900 dažādi metodiskie materiāli. Krātuve regulāri tiek papildināta.
 • Materiālus var lasīt, lejupielādēt, drukāt neierobežotā skaitā un izmantot savām darba vajadzībām.
 • Gada abonements Eur 59.00
Vēlos abonēt

Mācību un metodisko materiālu saraksts

Mācīties, lai dzīvotu

 • Agrita Rinkeviča
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, 5-7 gadi, Valoda, Materiāli logopēdiem

Klucīši pirkstu muskulatūrai. 

1732

Muzle - skolas spēļu darbnīca

 • Līvija Baļčūne
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, 5-7 gadi, Matemātika, Valoda, Didaktiskie materiāli

Dažādu spēļu apraksti.

1081

Gadalaiki. Ziema

 • Marita Stola
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Mūzika, Tehnoloģijas, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze, Ziema

Rotaļnodarbībā bērni klausās pasaku, atbild uz jautājumiem, veido pasakas tēlus, veic uzdevumus uz gaismas galda. 

1663

Pavasari gaidot

 • Jeļena Pitkeviča
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Matemātika, Tehnoloģijas, Praktiskā darbošanās, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze, Pavasaris

Rotaļnodarbībā nostiprina prasmi skaitīt no 1 līdz 5, zināšanas par krāsām, ģeometriskām figūrām, likumsakarībām dabā, attīsta sīko muskulatūru,

1313

Ko dara pele?

 • Amanda Bogoviča
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, Dabaszinātnes, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Rotaļnodarbības mērķis: sekmēt izpratnes veidošanos par peli, izmantojot latviešu tautasdziesmu un pirkstiņrotaļu.

692

Draugu ballīte

 • Dina Kleina
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, 5-7 gadi, Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Matemātika, Veselība un fiziskās aktivitātes, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Ziema

Pasākums Valentīndienas noskaņās. Scenārijs ar 8 uzdevumiem. 

831

Valentīndienas jautrie dancīši

 • Valda Kadiķe
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Matemātika, Veselība un fiziskās aktivitātes, Valoda, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Ziema

Scenārijs Valentīndienas pasākumam. Kustību rotaļas. 

665

Kaķis

 • Anita Pizāne
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, 5-7 gadi, Valoda, Nodarbības, Darba lapas, Pirmsskolu pieredze

Runas attīstības nodarbība.

709

Es skaitu

 • Daniēla Sikorska
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Matemātika, Nodarbības, Didaktiskie materiāli, Pirmsskolu pieredze

Rotaļnodarbība, nostiprinot prasmi skaitīt no 1 līdz 5 un vingrinoties skaitīt līdz 10, izmantojot vidi.

896

Zirnekļa ceļojums uz astoto karaļvalsti

 • Diāna Škutāne
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Matemātika, Nodarbības, Darba lapas, Pirmsskolu pieredze

Rotaļnodarbība matemātisko priekšstatu veidošanā - cipars un skaitlis  8.

495

Mana sapņu māja

 • Madara Fiņķe
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, 5-7 gadi, Valoda, Didaktiskie materiāli, Pirmsskolu pieredze

Didaktiskā rotaļa, apgūstot mēbeļu, sadzīves iekārtu un priekšmetu nosaukumus, vingrinoties atrast attēlam atbilstošu tā nosaukumu un  stāstīt par savu sapņu māju, tās iekārtojumu.

638

Zirņi

 • Agija Bīriņa
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, 5-7 gadi, Dabaszinātnes, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze, Ziema

Eksperiments ar zirņiem. Kas notiek ar ūdenī iemērktiem zirņiem?

662

Eksperimenti ar ūdeni un pienu

 • Irīna Jedigareva
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Dabaszinātnes, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Eksperimenti: "Lavas lampa", "Vulkāns", "Lietus", "Krāsainais ledus", "Krāsainais piens". 

682

Dziedošo putnu saiets

 • Lāsma Salnāja, Ieva Antone
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, 5-7 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Valoda, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Pavasaris

Pavasarīga pasākuma scenārijs. 

674

Pavasaris klāt

 • Sanita Donska
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze, Pavasaris

Nodarbības mērķis: radīt priekšstatu par pavasara vēstnesi – gliemezi.

766

Angļu valodas apguve

 • Undīne Priedoliņa
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, 5-7 gadi, Valoda, Nodarbības, Darba lapas, Pirmsskolu pieredze

Bērni mācās skaitīt, pazīt un nosaukt ciparus (1 – 5 apjomā). 

376

Kā bitītes balli rīkoja!

 • Aneta Jansone
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Pavasaris

Mātes dienas scenārijs. 

580

Putnu svētki

 • Mārīte Rezgoriņa
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Pavasaris

Pavasara svētku scenārijs. 

483

Būsim veseli

 • Daiga Šnore
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, Veselība un fiziskās aktivitātes, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Kustību aktivitāte jautram brīdim. 

748

Atā, taurenīši!

 • Kristīne Paegle, Sandra Brengule
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Pavasaris

Pasākums, lai bērnus iepazīstinātu ar nākamajām skolotājām un telpām. 

386

Esi gudrs – būsi vesels

 • Inga Sivicka
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Veselība un fiziskās aktivitātes, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Integrētā rotaļnodarbība ar sociālo zinību un ētikas dominanti.

474

Kas dārzā?

 • Gita Ūdre
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Dabaszinātnes, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Vasara

Dramatizēts uzvedums par kukaiņiem.

566

Mana balss skan dažādi

 • Svetlana Sisojeva
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, 5-7 gadi, Mūzika, Didaktiskie materiāli, Pirmsskolu pieredze

Rotaļas, ļaujot bērnam izprast balss daudzveidīgumu - skaņu, tembru, noskaņu, skaļumu u.c. 

495

Klāt ir atkal jauns gads

 • Silvija Cērpa
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Rudens

Scenārijs Zinību dienai. 

449

Burtu spainīši

 • Daina Voitāne
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Matemātika, Valoda, Nodarbības, Didaktiskie materiāli, Pirmsskolu pieredze

Runas attīstības nodarbību materiāls.

874

Pa pēdām apslēptajai mantai

 • Sanita Strakša
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, 5-7 gadi, Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Rudens

Tēvu dienas pasākums ar fotoorientēšanos. 

469

Miķeļdiena pirmsskolā

 • Inga Čerņavska
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, 5-7 gadi, Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Rudens

Pasākuma mērķis - iegūt un padziļināt zināšanas par Miķeļdienu un tās tradīcijām senatnē. 

593

Draudzība kā vērtība

 • Inga Čerņavska
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Matemātika, Valoda, Nodarbības, Darba lapas, Didaktiskie materiāli, Pirmsskolu pieredze

Nodarbība, attīstot bērnos elementāras zināšanas par draudzīgām attiecībām.

650

Zem sēnītes

 • Linda Brice
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Valoda, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Rudens

Teātra izrādes scenārijs. 

630

Rudens pārgājiens

 • Sanita Strakša
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, Dabaszinātnes, Praktiskā darbošanās, Nodarbības, Darba lapas, Didaktiskie materiāli, Pirmsskolu pieredze, Rudens

Ģimeņu pārgājiens ar orientēšanos un izglītojošiem uzdevumiem. 

590

Rudens svētki

 • Maija Tiltiņa
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Dabaszinātnes, Valoda, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Rudens

Pasākuma scenārijs. Bērni iepazīst augļu un dārzeņu vērtīgās īpašības. 

569

Rudens mežā

 • Sanita Apšusala, Sandra Miezīte
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Dabaszinātnes, Valoda, Didaktiskie materiāli, Materiāli logopēdiem, Rudens

Rotaļnodarbība ar runas attīstīšanas dominanti.

648

Pasaka par cipariem

 • Anita Rekmane
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Matemātika, Didaktiskie materiāli, Pirmsskolu pieredze, Rudens

Pasaka, mācot pareizu ciparu rakstību, pāra un nepāra skaitļus, teksta uzdevumus. 

851

Mana mīļākā dzejoļu grāmata

 • Laila Ķimene
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, 5-7 gadi, Valoda, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji

Bērni grupās prezentā savu mīļāko grāmatu.

423

Kā zaķēns ciemos gāja

 • Anita Laurena
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Valoda, Nodarbības, Didaktiskie materiāli, Pasākumu scenāriji

Mērķis: mācīt pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu, piedāvājot bērniem dažādus attīstošus uzdevumus un aktivitātes.

518

Brīnumdaris ūdens

 • Gita Lingabērziņa
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Dabaszinātnes, Matemātika, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Mērķis: radīt priekšstatus par ūdens īpašībām.

551

Latvijas dzimšanas diena

 • Sanita Donska
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, 5-7 gadi, Tehnoloģijas, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze, Svētki, Rudens

Nodarbības mērķis: veicināt pietāti pret dzimteni ar praktisko darbošanos.

859

Laika skaitīšana – pulkstenis

 • Zita Reimane
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Matemātika, Tehnoloģijas, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Plānotie rezultāti: katrs bērns izgatavo pulksteni un prot pulkstenī norādīt un pateikt laiku. Nostiprinātas prasmes griezt papīru, izmantojot gatavas papīra sloksnes, un griezt riņķi pa līniju.

517

Skaitāmpanti, mēles mežģi

 • Ilze Cukmača, Līga Studāne, Elīna Stūvriška
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Sociālā un pilsoniskā mācību joma, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Skaita skaitāmpantus, mēles mežģus. Zīmēt "rokas mežģi" – darbs pa pāriem. Spēlē spēli "Režģis, mežģis".

684

Lācis un pele ciemos nāk

 • Agita Gabaliņa
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, Mūzika, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Mērķis: atbilstoši vecumam veicināt bērnu muzikālo spēju attīstību ar latviešu tautas folkloras elementu palīdzību.

438

Septiņi kazlēni

 • Ingrīda Lase
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Matemātika, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Rotaļnodarbības mērķis: attīstīt prasmi pārslēgt uzmanību no viena darbības veida uz citu.

495

Valodas rotaļas

 • Iveta Rizika, Agita Gabaliņa
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, Veselība un fiziskās aktivitātes, Valoda, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki

Scenārijs pasākumam ar vecākiem un 2–3 gadus veciem bērniem.

622

Mēles pasaciņa

 • Egita Apša
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, 5-7 gadi, Valoda, Didaktiskie materiāli, Materiāli logopēdiem

Klausies pasaku un vigrini mēli!

646

Maizītes ceļojums

 • Anita Bolotņikova
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Matemātika, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Integrēta rotaļnodarbība ar matemātikas dominanti.

441

Sadancojat, ķekatiņas

 • Elita Kasparoviča
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Ziema

Ziemassvētku izrādes scenārijs.

361

Rūķu ceļojums

 • Vineta Andropa, Signe Belicka
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Mūzika, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Ziema

Ziemassvētku izrādes scenārijs. 

546

Ziemassvētki Rūķu ciemā

 • Elita Kasparoviča
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 3-5 gadi, Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā, Mūzika, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Ziema

Mērķis:  gūt pozitīvas emocijas par pasākumu un dramatizācijas rotaļas spēli, patstāvīgi un radoši iejusties attiecīgajā tēlā.

642

Skaņu spēles

 • Ilona Eisaka
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Dabaszinātnes, Mūzika, Tehnoloģijas, Valoda, Nodarbības, Didaktiskie materiāli, Pirmsskolu pieredze

Mērķis: papildināt bērnu zināšanas par skaņām, veidot izpratni, kā tās rodas.

612

Sniegbaltītes dzimšanas diena

 • Ilze Pole
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 2-3 gadi, 3-5 gadi, 5-7 gadi, Mūzika, Tehnoloģijas, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze, Pasākumu scenāriji, Svētki, Ziema

Pasākuma scenārijs, uzdevumi rūķiem. 

487

Rotaļas ar klaunu Klāvu

 • Zita Driņķe
 • Metodiskie materiāli pirmsskolām
 • 5-7 gadi, Matemātika, Mūzika, Tehnoloģijas, Valoda, Nodarbības, Pirmsskolu pieredze

Mērķis: veidot matemātiskos priekšstatus daudzveidīgās darbībās un sekmēt izpratni par matemātiskām pamatsakarībām. Nostiprināt zināšanas par skaitli 8.

279