Privātuma politika

1. Portālā www.skolasvards.lv ievadītie personu dati tiek apstrādāti un aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

2. Portāla www.skolasvards.lv lietotāju personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “V-Media”.

3. SIA “V-Media” pārdod digitālos izglītības izdevumus, digitālos metodiskos materiālus skolotājiem, pedagogu profesionālās pilnveides kursus un citus mācību līdzekļus.

4. Lai sniegtu klientiem nepieciešamos pakalpojumus, SIA “V-Media” ievāc un apstrādā šim mērķim nepieciešamos personas datus - vārdu un uzvārdu, e-pastu.

5. Aizpildot abonēšanas pieteikumu, lietotājs sniedz savu piekrišanu lietotāja personas datu apstrādei pakalpojuma sniegšanas mērķiem - nodrošināt piekļuvi platformā www.skolasvards.lv abonētajiem izglītības produktiem.

6. SIA “V-Media” apstrādā Pircēja vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kas ir nepieciešami Pasūtījuma izpildei.

7. SIA “V-Media” nenodod trešajām personām, t.sk. reklāmdevējiem, Pircēju personas datus, izņemot gadījumus, kad to pieprasa tiesībaizsardzības iestādes un citas puses saskaņā ar likumdošanu.

8. Par Pircēja piekrišanu personas datu apstrādei un glabāšanai uzskatāma atzīmes veikšana par iepazīšanos ar Abonēšanas un lietošanas noteikumiem un Privātuma politiku, aizpildot abonēšanas pieteikumu platformā www.skolasvards.lv sadaļā “Abonēt”.

9. Pircējam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi, pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei un pieprasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus.