Mācību priekšmets
Klase
Kategorijas

Digitālie mācību līdzekļi

Digitālo mācību līdzekļu krātuvē ir publicēti izdevniecības "Skolas Vārds" autoru - praktizējošu skolotāju -  veidotie mācību līdzekļi, kas sniedz metodisku atbalstu skolotājiem un skolēniem jaunā mācību satura apguvē posmā no 1.- 9. klasei.

Abonējot digitālo mācību līdzekļu krātuvi, pieeja tiek nodrošināta visiem vienas skolas skolotājiem 12 mēnešu periodā. Abonētājiem ir pieejami arī visi jaunie mācību līdzekļi, kas tiek ievietoti visa abonēšanas perioda laikā.

 
 
Visu izdevniecības “Skolas Vārds” poligrāfiskā un digitālā formātā izstrādāto mācību līdzekļu saturs ir veidots atbilstīgi Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (“Skola2030”) katra mācību priekšmeta programmas paraugam.


Digitālo mācību līdzekļu krātuvē ir pieejamas:

►  skolēnu e-grāmatas  ►  e-darba burtnīcas (var printēt)  ►   e-skolotāja rokasgrāmatas (var printēt)
►  drukājamas darba lapas  ►  drukājami pārbaudes darbi  ►  atgādnes (var printēt)  ►  tematiskie plāni (var printēt)  ►  video un audio materiāli  ► mācību spēlesŠobrīd digitālo mācību līdzekļu krātuvē pieejami mācību materiāli:

►  Latviešu valoda 1., 2., 3., 4., 5. klasei (Tematiskie plāni I un II semestrim, katras mācību stundas plānojums un sasniedzamie rezultāti, metodiskie ieteikumi un papildus resursi, kā arī summatīvās un formatīvās vērtēšanas tabula 3. klasei).
►  Matemātika 1. klasei I un II daļa (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskais plāns, Pārbaudes darbi, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, mācību spēles).
►  Dabaszinības 1. klasei (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskais plāns, Pārbaudes darbi, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, video materiāli).
►  Mūzika 1. klasei (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskais plāns, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, video un audio materiāli).
►  Sociālās zinības 1., 2., 3. klasei (Darba burtnīcas, Skolotāja grāmata 1., 2., 3. klasei, Tematiskie plāni, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, Pārbaudes darbi).
►  Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei (Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskie plāni, Atgādnes).
►  Dizains un tehnoloģijas 4., 5., 6. klasei
(Tematiskie plāni, katra temata mērķis, uzdevumi, sasniedzamie rezultāti, mācību metodes un skolēna darbības, lai sasniegtu rezultātus).
►  Dizains un tehnoloģijas 4. klasei (Darba burtnīca, Skolotāja grāmata).
►  Dizains un tehnoloģijas 5. klasei (Darba burtnīca, Skolotāja grāmata).

►  Datorika 1. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, nodarbību plāni, uzdevumi, darba    lapas, atgādnes).
►  Datorika 3. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, nodarbību plāni, uzdevumi, darba lapas, atgādnes).
►  Inženierzinības 7. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, uzdevumi, darba lapas,  atgādnes).
►  Fizika 8. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, uzdevumi, darba lapas, atgādnes).
►  Fizika 8. klasei (Uzdevumu burtnīca).

 
 

2024. gada laikā digitālo mācību līdzekļu krātuvē tiks pievienoti šādi mācību līdzekļi:

►  Latviešu valoda 1. klasei I un II daļa (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata).
►  Matemātika 2. klasei I un II daļa (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata).
►  Matemātika 4. klasei I un II daļa (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata).
►  Dabaszinības 2. klasei (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata).
►  Mūzika 2. klasei (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata).
►  Latvijas un pasaules vēsture 7. klasei (Skolēna rakstāmgrāmata, Skolotāja grāmata).
►  Dizains un tehnoloģijas 6. klasei (Darba burtnīca, Skolotāja grāmata).
►  Datorika 2. klasei (Skolotāja grāmata).
►  Fizika 9. klasei (Skolotāja grāmata un Uzdevumu burtnīca).
►  Vizuālā māksla 1. klasei (Skolotāja rokasgrāmata).
►  Sports un veselība 1. klasei (Skolotāja rokasgrāmata).Izvēlies abonementa veidu

Abonētājs Skolēnu skaits iestādē Piekļuve krātuvei 12 mēn. pieeja Abonementa cena
- vienam lietotājam EUR 85.00
1 - 100 visiem iestādes skolotājiem EUR 450.00
101 - 500 visiem iestādes skolotājiem EUR 650.00
501 > visiem iestādes skolotājiem EUR 850.00

Maksa par periodu (12 mēn.)

450.00

Abonēšanas sākuma datums

Dizains un tehnoloģijas. Skolotāja grāmata 5. klasei

Dizains un tehnoloģijas. Darba burtnīca 5. klasei

Datorika 3. klasei. Skolotāja rokasgrāmata

Latviešu valoda 5. klasei. Tematiskais plāns I un II semestrim

Matemātika 1. klasei II daļa. Skolotāja grāmata

Fizika. Uzdevumu burtnīca 8. klasei

Dizains un tehnoloģijas. Skolotāja grāmata 4. klasei

Matemātika 1. klasei II daļa. Skolēna grāmata

Matemātika 1. klasei II daļa. Darba burtnīca

Latviešu valoda 4. klasei. Tematiskais plāns II semestrim

Latviešu valoda 4. klasei. Tematiskais plāns I semestrim

Dizains un tehnoloģijas. Darba burtnīca 4. klasei

Sociālās zinības 3. klasei. Skolotāja grāmata

Dizains un tehnoloģijas 6. klasei. Tematiskais plāns

Dizains un tehnoloģijas 5. klasei. Tematiskais plāns

Dizains un tehnoloģijas 4. klasei. Tematiskais plāns

Sociālās zinības 2. klasei. Tematiskais plāns

Sociālās zinības 2. klasei. Skolotāja grāmata

Sociālās zinības 1. klasei. Tematiskais plāns

Inženierzinības 7. klasei. Tematiskais plāns

Fizika 8. klasei. Darba lapas

Fizika 8. klasei. Mērvienību pārveidošana

Fizika 8. klasei. Praktiskie darbi

Fizika 8. klasei. Pārbaudes darbi

Fizika 8. klasei. Tematiskais plāns

Dizains un tehnoloģijas 3. klasei. Drukājamas darba lapas

Dizains un tehnoloģijas 2. klasei. Drukājamas darba lapas

Dizains un tehnoloģijas 1. klasei. Drukājamas darba lapas

Matemātika 1. klasei I daļa. Pārbaudes darbi

Matemātika 1. klasei I daļa. Tematiskais plāns

Matemātika 1. klasei I daļa. Skolotāja grāmata

Dabaszinības 1. klasei. Mācību spēles

Dabaszinības 1. klasei. Pārbaudes darbi un SLA

Dabaszinības 1. klasei. Skolotāja grāmata

Sociālās zinības 1. klasei. Skolotāja grāmata

Matemātika 1. klasei. Drukājamas darba lapas

Matemātika 1. klasei I daļa. Darba burtnīca

Latviešu valoda 3. klasei. Tematiskais plāns II semestrim

Latviešu valoda 3. klasei. Tematiskais plāns I semestrim

Datorika 1. klasei. Skolotāja grāmata

Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei. Skolotāja grāmata

Mūzika 1. klasei. Skolotāja grāmata

Dizains un tehnoloģijas 3. klasei. Tematiskais plāns

Dizains un tehnoloģijas 2. klasei. Tematiskais plāns

Dizains un tehnoloģijas 1. klasei. Tematiskais plāns

Matemātika 1. klasei. Atgādnes

Dabaszinības 1. klasei. Tematiskais plāns

Matemātika 1. klasei I daļa. Skolēna grāmata

Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei. Atgādnes.

Sociālās zinības 3. klasei. Drukājamas darba lapas.