Mācību priekšmets
Klase
Kategorijas

Digitālie mācību līdzekļi

Digitālo mācību līdzekļu krātuvē ir publicēti Izdevniecības Skolas Vārds autoru veidotie mācību līdzekļi, kas sniedz metodisku atbalstu skolotājiem un skolēniem jaunā mācību satura apguvē posmā no 1.- 9. klasei.

Digitālo mācību līdzekļu krātuvē ir pieejamas:

► skolēnu e-grāmatas,
► e-darba burtnīcas,
► e-skolotāja rokasgrāmatas (var printēt)
► drukājamas darba lapas,
► drukājami pārbaudes darbi,
► atgādnes (var printēt),
► tematiskie plāni (var printēt),
► video un audio materiāli,
► mācību spēles.


Šobrīd digitālo mācību līdzekļu krātuvē pieejami mācību materiāli:

►  Latviešu valoda 1., 2., 3. klasei (Tematiskie plāni I un II semestrim, katras mācību stundas plānojums un sasniedzamie rezultāti, metodiskie ieteikumi un papildus resursi, kā arī summatīvās un formatīvās vērtēšanas tabula 3. klasei)
►  Matemātika 1. klasei I daļa (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmatas 1. nodaļa, Tematiskais plāns, Pārbaudes darbi, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, mācību spēles)
►  Dabaszinības 1. klasei (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskais plāns, Pārbaudes darbi, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, video materiāli)
►  Mūzika 1. klasei (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskais plāns, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, video un audio materiāli)
►  Sociālās zinības 1., 2., 3. klasei (Darba burtnīca, Skolotāja grāmatas 1. nodaļa, Atgādnes, Drukājamas darba lapas, Pārbaudes darbi)
►  Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei (Darba burtnīca, Skolotāja grāmata, Tematiskie plāni, Atgādnes)
►  Datorika 1. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, uzdevumi, darba lapas, atgādnes)
►  Inženierzinības 7. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, uzdevumi, atgādnes)
►  Fizika 8. klasei (Skolotāja grāmata, kurā ir tematiskais plāns, uzdevumi, atgādnes)Līdz 03.10.2023. Digitālo mācību līdzekļu krātuvei tiks pievienoti:
►  Datorika 2., 3. klasei (Skolotāja grāmata, Tematiskie plāni)
►  Sociālās zinības 2., 3. klasei (Skolotāja rokasgrāmata, Tematiskais plāns, Pārbaudes darbi)
  Latviešu valoda 1. klasei I daļa (Skolēna grāmata, Darba burtnīca, Drukājamas darba lapas)

Visu mācību līdzekļu saturs veidots atbilstoši katra mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.

Abonējot digitālo mācību līdzekļu krātuvi, pieeja tiek nodrošināta visiem vienas skolas skolotājiem 12 mēnešu periodā. Abonētājiem ir pieejami arī visi jaunie mācību līdzekļi, kas tiek ievietoti visa abonēšanas perioda laikā.

Izvēlies abonementa veidu

Abonētājs Skolēnu skaits iestādē Piekļuve krātuvei 12 mēn. pieeja Abonementa cena
- vienam lietotājam EUR 75.00
1 - 100 visiem iestādes skolotājiem EUR 350.00
101 - 500 visiem iestādes skolotājiem EUR 550.00
501 > visiem iestādes skolotājiem EUR 750.00

Maksa par periodu (12 mēn.)

350.00

Abonēšanas sākuma datums

Inženierzinības 7. klasei. Tematiskais plāns

Fizika 8. klasei. Darba lapas

Fizika 8. klasei. Mērvienību pārveidošana

Fizika 8. klasei. Praktiskie darbi

Fizika 8. klasei. Pārbaudes darbi

Fizika 8. klasei. Tematiskais plāns

Dizains un tehnoloģijas 3. klasei. Drukājamas darba lapas

Dizains un tehnoloģijas 2. klasei. Drukājamas darba lapas

Dizains un tehnoloģijas 1. klasei. Drukājamas darba lapas

Matemātika 1. klasei I daļa. Pārbaudes darbi

Matemātika 1. klasei I daļa. Tematiskais plāns

Matemātika 1. klasei I daļa. Skolotāja grāmata

Dabaszinības 1. klasei. Mācību spēles

Dabaszinības 1. klasei. Pārbaudes darbi un SLA

Dabaszinības 1. klasei. Skolotāja grāmata

Sociālās zinības 1. klasei. Skolotāja grāmata

Matemātika 1. klasei. Drukājamas darba lapas

Matemātika 1. klasei I daļa. Darba burtnīca

Latviešu valoda 3. klasei. Tematiskais plāns II semestrim

Latviešu valoda 3. klasei. Tematiskais plāns I semestrim

Datorika 1. klasei. Skolotāja grāmata

Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei. Skolotāja grāmata

Mūzika 1. klasei. Skolotāja grāmata

Dizains un tehnoloģijas 3. klasei. Tematiskais plāns

Dizains un tehnoloģijas 2. klasei. Tematiskais plāns

Dizains un tehnoloģijas 1. klasei. Tematiskais plāns

Matemātika 1. klasei. Atgādnes

Dabaszinības 1. klasei. Tematiskais plāns

Matemātika 1. klasei I daļa. Skolēna grāmata

Dizains un tehnoloģijas 1.-3. klasei. Atgādnes.

Sociālās zinības 3. klasei. Drukājamas darba lapas.

Sociālās zinības 2. klasei. Drukājamas darba lapas.

Sociālās zinības 1. klasei. Drukājamas darba lapas.

Latviešu valoda 2. klasei. Tematiskais plāns II semestrim

Latviešu valoda 2. klasei. Tematiskais plāns I semestrim

Latviešu valoda 1. klasei. Tematiskais plāns II semestrim

Latviešu valoda 1. klasei. Tematiskais plāns I semestrim

Sociālās zinības 3. klasei. Pārbaudes darbi.

Sociālās zinības 2. klasei. Pārbaudes darbi.

Sociālās zinības 1. klasei. Pārbaudes darbi.

Sociālās zinības 3. klasei. Atgādnes.

Sociālās zinības 2. klasei. Atgādnes.

Sociālās zinības 1. klasei. Atgādnes.

Mūzika 1. klasei. Nošu burtnīca

Mūzika 1. klasei. Drukājamas darba lapas.

Mūzika 1. klasei. Atgādnes.

Dabaszinības 1. klasei. Atgādnes.

Dabaszinības 1. klasei. Drukājamas darba lapas

Mūzika. Darba burtnīca 1. klasei

Mūzika. Skolēna grāmata 1. klasei