Latviešu valoda 2. klasei. Tematiskais plāns II semestrim

Mācību priekšmets

Latviešu valoda

Klase

2. klase

Kategorijas

Tematiskie plāni

► Autores: Silvija Mickeviča, Iveta Lukaševica.
► Tematiskais plānojums 2. klasei II semestrim pēc Skola2030 paraugprogrammas.
► Tematiskais plāns paredzēts 120 mācību stundām, 20 nedēļām. Katrā nedēļā paredzētas 6 mācību stundas.
► Tematiskajā plānā piedāvāts katras mācību stundas temats, sasniedzamie rezultāti, caurviju prasmes, vērtēšana un kritēriji, uzdevumi un darbības, lai sasniegtu rezultātus, papildus resursi tēmu apguvei.
► Tematiskā plāna lpp. skaits: 25
► Var printēt.
Atgriešanās atpakaļ