Mūzika. Darba burtnīca 1. klasei

Mācību priekšmets

Mūzika

Klase

1. klase

Kategorijas

E-darba burtnīcas

Mūzika. Darba burtnīca 1. klasei  ir izmantojama komplektā ar Mūzika. Skolēna grāmata 1. klasei, kuras saturs veidots atbilstoši “Mūzika 1.-9. klasei” mācību priekšmeta programmas paraugam, kas ir izstrādāts Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros pēc Skola2030 izveidotās programmas.


Darba burtnīcas “Mūzika 1. klasei” saturu veido pieci lielie temati un apakštemati, kuru apgūšanai paredzētas 70 mācību stundas mācību gada laikā:

 1. 1.1. Skaņu pasaule.
 2. ► Kā es dziedot un spēlējot varu izmantot dažādās skaņu īpašības?
 3.  
 4. 1.2. Mana Latvija.
 5. ► Ko es varu uzzināt par Latviju, klausoties mūziku un dziedot?
 6.  
 7. 1.3. Ziemassvētki.
 8. ► Kādas dziesmas dzied un kādās rotaļās iet Ziemassvētkos?
 9.  
 10. 1.4. Dabas ainavas mūzikā.
 11. ► Kā es muzicējot varu atainot dažādas dabas norises un parādīt kustībās savas
 12.  
 13. 1.5. Skaņu raksti.
 14. ► Kā muzicēšanā var lietot skaņu rakstu?
 15.  

Darba burtnīcā ir nošu rakstīšanas uzdevumi un klausīšanās uzdevumi. Katras stundas beigās darba burtnīcā ietverta sadaļa “Novērtē sevi”, kurā bērnam, izmantojot dažādas krāsas, tiek dota iespēja pašam novērtēt, cik labi viņš ir apguvis stundā mācīto.

Katra temata noslēgumā ir nodarbība "Kā es protu?"
Atgriešanās atpakaļ