Sociālās zinības 1. klasei. Drukājamas darba lapas.

Mācību priekšmets

Sociālās zinības

Klase

1. klase

Kategorijas

Drukājamas darba lapas

Drukājamas darba lapas sociālo zinību apguvei 1. klasē.
Darba lpp. skaits: 15
Atgriešanās atpakaļ