Sociālās zinības 2. klasei. Atgādnes.

Mācību priekšmets

Sociālās zinības

Klase

2. klase

Kategorijas

Pārbaudes darbi, Atgādnes

Atgādnēs apkopota svarīgākā informācija un jēdzieni no katras sociālo zinību tēmas 2. klasē. Atgādnēm pievienoti pārbaudes darbi.
Atgādnes var printēt.
Atgādnes lpp. skaits: 4
Atgriešanās atpakaļ