Sociālās zinības 2. klasei. Drukājamas darba lapas.

Mācību priekšmets

Sociālās zinības

Klase

2. klase

Kategorijas

Drukājamas darba lapas

Drukājamas darba lapas sociālo zinību apguvei 2. klasē.
Darba lpp. skaits: 13
Atgriešanās atpakaļ