Žurnāls "Normatīvo aktu izmaiņas izglītībā"

E-izdevuma Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas jūnija numurā lasiet:

Normatīvo aktu izmaiņas             

1. COVID – 19 regulējuma izmaiņas pēc 9. jūnija izglītības jomā.  

2. No 2021.gada rudens izglītība latviešu valodā būs jānodrošina visos pašvaldību bērnudārzos. 

3. Saeima pieņem jaunu Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā.  

4. Veiktas izmaiņas valsts pārbaudes darbu, centralizēto eksāmenu norises laikos un kārtībā, kā arī mācību gada sākuma un beigu laikos.         

5. Arī profesionālās izglītības iestādes sāks kompetenču pieejas īstenošanu vispārizglītojošajos priekšmetos.

6. Precizētas prasības, kritēriji un kārtība uzņemšanai studiju programmās, nosakot regulējumu informācijas sistēmām, kas nodrošina pieteikšanos studijām elektroniski un drošu lietotāju autentifikāciju. 

7. Nosaka jaunus nosacījumus higiēnas prasību piemērošanai.     

           Aktuālie abonentu jautājumi/skaidrojumi              

1. Tiesības uz kompensāciju iestādes reorganizācijas un amata likvidācijas gadījumā.         

2. Izglītības iestādes direktora darba stundu uzskaite par papildus darbu.

3. Darba uzteikšana izglītības iestādes darbiniekiem, ja tiek likvidēta skola.           

4. Sava aroda meistaram nepieciešamā izglītība interešu izglītībā.

5. Papildus mācību pasākumi (normatīvais regulējums).   

6. Medicīniskās kartes nepieciešamība privātajā pirmsskolā.         

7. Iestājpārbaudījumu organizēšana vidusskolās.

8. Privātas izglītības iestādes juridiskā adrese.     

9. Liecības izsniegšanas biežums.

10. Privātas izglītības iestādes nolikuma paraksttiesīgā persona.  

11. Izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu apstiprināšana.

  Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Atgriešanās atpakaļ
Lasīt izdevumu
Vēlos abonēt Arhīvs

Šī gada izdevumi

Skolas Vārds

01.05.2024

Pirmsskolā

26.04.2024

Izglītība un Kultūra

04.05.2024

Normatīvie akti

27.03.2024